• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị Giao ban công tác VHNT 8 tỉnh Tây Bắc và Hội thảo Nhóm hợp tác phát triển VHNT VN8+4 vòng 1, năm 2018
Ngày xuất bản: 04/07/2018 2:39:13 SA

 Sáng nay 4/7, tại Nhà sáng tác Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội  VHNT tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì tổ chức Hội nghị Giao ban công tác VHNT 8 tỉnh Tây Bắc 6 tháng đầu năm và Hội thảo Nhóm hợp tác phát triển VHNT VN8+4 năm 2018 với chủ đề “Văn học nghệ thuật tham gia xây dựng đạo đức, niềm tin xã hội”

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban công tác VHNT 8 tỉnh Tây Bắc và Hội thảo VN8+4

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Công Hội- Quyền Vụ trưởng Vụ Văn hóa- Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà văn Đỗ Kim Cuông- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các Hội VHNT Việt Nam cùng gần 60 đại biểu đại diện cho 13 tỉnh thành trong khu vực Tây Bắc và Nhóm VN8+4.

Tại Hội nghị Giao ban công tác VHNT 8 tỉnh Tây Bắc, Hội VHNT Vĩnh Phúc đã thông qua báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của các Hội trong khu vực. Nhìn chung hoạt động VHNT của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc (gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La) được duy trì và phát triển mạnh. Hoạt động VHNT của các Hội vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, tin yêu cho hội viên. Nhiều Hội đã có những tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo cơ chế tốt nhất cho hoạt động VHNT như: Xây dựng và triển khai đề án phát triển VHNT, chính sách cho văn nghệ sĩ, đầu tư sáng tác, chế độ nhuận bút… Liên hiệp Hội, Hội VHNT các tỉnh trong khu vực duy trì tốt sự phối hợp tổ chức các cuộc thi, các chuyến đi thực tế đã tạo không khí sáng tác cho hội viên như: Cuộc thi viết truyện ngắn 3 tỉnh Yên Bái- Lào Cai- Phú Thọ với chủ đề “Dầu ấn quê hương, con người Yên Bái- Lào Cai- Phú Thọ”, “Những làn gió Tây Bắc”… Hoạt động của các Liên hiệp Hội, Hội VHNT đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thông qua hoạt động của mình, VHNT đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong khu vực.

Nhà thơ Hải Thanh- Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc báo cáo đề dẫn Hội thảo

Cùng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, hoạt động Hội cũng như hoạt động sáng tác VHNT ở khu vực vẫn tồn tại một vài hạn chế như: Các tác phẩm sáng tác tuy đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài nhưng chưa có nhiều tác phẩm chất lượng cao. Việc đầu tư cho sáng tác tuy đã được quan tâm, chú trọng hơn song vẫn mang tính chất đầu tư cho phong trào, chưa có tính chất đột phá; công tác phát triển hội viên tuy đã được chú trọng, nhưng đội ngũ văn nghệ sĩ phần lớn vẫn là người cao tuổi; kinh phí hoạt động phụ thuộc vào điều kiện của từng địa phương, so với nhu cầu và nhiệm vụ được giao thì còn rất hạn hẹp; chưa thường xuyên tiếp cận, giao lưu với những tác phẩm, tác giả, những trường phái sáng tác mới trong và ngoài nước, dẫn đến sáng tác chưa có sự bứt phá; việc đầu tư quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật còn hạn chế.

Đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, các Hội, Liên hiệp Hội VHNT trong khu vực tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai tốt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục tổ chức các trại sáng tác VHNT, các chuyến đi thực tế sáng tác; Tham gia các cuộc triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc- Việt Bắc) tại tỉnh Lào Cai, Liên hoan ảnh nghệ thuật được tổ chức tại tỉnh Yên Bái vào đầu tháng 10/2018…; Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tiếp tục tạo lập vị trí và ảnh hưởng của VHNT tại các địa phương; Các báo, tạp chí tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- chính trị- xã hội ở địa phương; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị…

Trước đó, chiều ngày 3/7, đơn vị chủ trì đã tổ chức họp đoàn để lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng hoạt động VHNT 8 tỉnh khu vực Tây Bắc.

Với chủ đề “VHNT tham gia xây dựng đạo đức, niềm tin xã hội”, Hội thảo Nhóm hợp tác phát triển VHNT VN8+4 năm 2018 đã mang đến cái nhìn toàn diện về tình hình đạo đức xã hội trong giai đoạn hiện nay, vấn đề kiến tạo, xây dựng niềm tin- đạo đức xã hội và những đóng góp to lớn của VHNT, trách nhiệm cao cả của giới văn nghệ sĩ vào quá trình xây dựng, củng cố, vun đắp niềm tin, đạo đức xã hội.

Tại Hội thảo, 14 tham luận của 14 Hội VHNT trong Nhóm đã nêu bật được thực trạng, ý nghĩa và những giải pháp cụ thể trong việc xây dựng, củng cố niềm tin và đạo đức xã hội. Các tham luận đã đi sâu phân tích từ lý luận đến thực tiễn hoạt động của mỗi địa phương, của mỗi chuyên ngành văn học, nghệ thuật trong việc định hướng dư luận, hình thành và giáo dục đạo đức lối sống, tạo dựng niềm tin cho công chúng. Trong đó, những nội dung được các ý kiến tham luận tập trung thảo luận nhiều nhất gồm: Thực trạng đạo đức, niềm tin xã hội ở nước ta hiện nay; Chủ đề, đề tài đạo đức, niềm tin xã hội thể hiện qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật ở các địa phương trong công cuộc đổi mới và hội nhập; Các giải pháp thiết thực, hiệu quả để văn học nghệ thuật tham gia xây dựng nền tảng đạo đức lành mạnh, từ đó củng cố, bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận xã hội…

Với tinh thần khách quan, khoa học và những kinh nghiệm thực tiễn, Hội thảo đã thu nhận được những ý kiến quý báu để văn học, nghệ thuật thực sự là nguồn lực, nhân tố quan trọng, cốt yếu trong việc củng cố, giữ gìn và không ngừng thắp sáng, dệt nên đạo đức, niềm tin xã hội, từ đó xây dựng những định hướng đúng đắn, sát thực trong sáng tác văn học, nghệ thuật, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

 

 

Nhà văn Đỗ Kim Cuông- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Nhà văn Đỗ Kim Cuông- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã thông tin nhanh về tình hình hoạt động của VHNT cả nước. Thời điểm này, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập, được chính thức tổ chức vào ngày 25/7; Tổ chức trại sáng tác về công tác lý luận phê bình VHNT vào cuối tháng 7/2018 nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm lý luận phê bình trên các Tạp chí văn nghệ TW và địa phương; Việc triển khai Nghị quyết TW7 khóa XII của Đảng liên quan đến hoạt động VHNT tại các địa phương… Tham gia ý kiến vào Hội thảo của Nhóm, Nhà văn đánh giá cao việc Ban tổ chức Hội thảo đã lựa chọn và đưa ra chủ đề hết sức ý nghĩa để thảo luận tại Hội thảo. Từ báo cáo đề dẫn đến các ý kiến tham luận của đại diện các Hội VHNT đã nói rất hay, rất trúng và cụ thể, song Nhà văn lưu ý các văn nghệ sĩ, muốn làm văn học, muốn góp tiếng nói của VHNT vào công cuộc xây dựng niềm tin và đạo đức xã hội, chúng ta cần nhận diện đúng đắn về tình hình hiện thực xã hội và con người, nếu không sẽ sa vào sự giáo điều, sáo rỗng; Từ đó phải có cách nghĩ mới, cách nhìn mới để sáng tạo ra các hình tượng văn học nghệ thuật mới, khẳng định vai trò, trách nhiệm của văn học, nghệ thuật, của văn nghệ sĩ trong việc tạo dựng niềm tin cho chính mình và cho xã hội. 

Theo kế hoạch, Hội thảo Nhóm hợp tác phát triển VHNT VN8+4 vòng 2 sẽ do Hội VHNT tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức vào cuối năm 2018.

 

Các đại biểu dự Hội nghị, Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

NGUYỄN TÂM 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter