• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị Ủy ban Toàn quốc mở rộng thành công tốt đẹp
Ngày xuất bản: 13/06/2022 8:10:00 CH

 

Sáng 12/06/2022, tại Đà Nẵng, Liên Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Uỷ ban Toàn quốc mở rộng để Tổng kết công tác năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự có các đại biểu: Đồng chí Trần Thanh Lâm- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Tạ Quang Đông- Thứ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng chí Đỗ Việt Hà- Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí đại diện Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, Vụ Văn hoá- Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam có các đại biểu: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; TS. Đoàn Thanh Nô- Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp; NSND Vương Duy Biên- Phó Chủ tịch Liên hiệp; Nhạc sĩ Nông Quốc Bình- Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội VHNT các DTTS Việt Nam; NSND Trần Quốc Chiêm- Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội cùng các đại biểu là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chánh Văn phòng, Tổng Biên tập các Báo/ Tạp chí các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và các Hội VHNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát huy tốt vai trò của Đảng đoàn, Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động về tổ chức và chuyên môn; từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, hoạt động VHNT của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các tổ chức thành viên luôn tuân theo đúng định hướng đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, triển khai công tác, tích cực với tình hình phòng chống dịch theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo các hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực đạt kết quả tốt. Văn nghệ sĩ giữ được tinh thần chủ động, say mê và có trách nhiệm cao với công việc sáng tạo. Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, biểu diễn, nhiều cuộc hội thảo lớn diễn ra với nhiều phương thức đổi mới, có hiệu quả…

Trong năm 2021, Đại hội X Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công, đề ra phương hướng phát triển văn học nghệ thuật trong nhiệm kỳ mới là: Phát huy tính tích cực xã hội, gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân, cộng hưởng mọi tài năng, tâm huyết nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đưa đời sống văn học nghệ thuật nước nhà lên một tầm cao mới, hướng tới một mùa bội thu mới của của nền VHNT với những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có sức sống lâu bền, in dấu vẻ vang giai đoạn chuyển đổi đặc biệt của đất nước, góp phần xứng đáng xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, gắn kết hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; xây dựng môi trường đạo đức trong sáng và lành mạnh, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công tác chuyên môn, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã triển khai học tập Nghị quyết của Đảng; tập trung sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh hoạt động sáng tác về cuộc chiến phòng chống Covid-19; thúc đẩy các chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật; thực hiện công tác lý luận phê bình, tổ chức các Hội thảo khoa học; xét tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021 và tổng kết trao giải; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, công tác đối ngoại, hoạt động báo chí…

Năm 2021, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã đề nghị xét tặng khen thưởng cấp Nhà nước 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh; 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 01 cờ thi đưa. Khen thưởng cấp bộ: 04 cờ thi đua cho tập thể Hội, 49 Bằng khen, 120 Kỷ niệm chương tặng cho văn nghệ sĩ. Từ tháng 1 đến hết tháng 5/2022, đã trao tặng 17 Bằng khen cá nhân, 09 Bằng khen tập thể, 26 Kỷ niệm chương, 03 Cờ thi đua…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của giới văn nghệ sĩ của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trong những năm qua. Đồng thời mong rằng, trong thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò của Đảng đoàn, Đảng uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động về tổ chức và chuyên môn của Liên hiệp, đưa văn học nghệ thuật phát triển ngang tầm với các lĩnh vực khác của đất nước; kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình và hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện cơ chế chính sách, đưa Liên hiệp trở thành mái nhà chung của giới văn nghệ sĩ; chú trọng công tác chăm sóc, phát huy tài năng, hỗ trợ chiều sâu để nghệ sĩ phát huy tài năng trong việc sáng tác các tác phẩm VHNT; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các hội địa phương, phát huy sức mạnh của giới văn nghệ sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021…

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, các Hội VHNT tỉnh, thành phố tập trung, nỗ lực thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục làm việc với các cơ quan, Bộ, ban, ngành về tổ chức của Liên hiệp để thống nhất về mô hình hoạt động, bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; Đẩy nhanh tiến độ chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT, báo chí ở Trung ương và các Hội VHNT địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025; Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Trại sáng tác tại Nhà sáng tác Nha Trang; Ra mắt Hội đồng lý luận phê bình VHNT Liên hiệp và tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam- Thực trạng- Giải pháp và Nhiệm vụ trong tình hình mới”; Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (25/7/1948- 25/7/2022); Tổ chức xét Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2022 đảm bảo chất lượng, nhiều đổi mới.

Tại Hội nghị, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cũng thống nhất thông qua biểu quyết, bầu bổ xung 04 đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nâng tổng số Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam lên 26 người.

Cũng trong chương trình của Hội nghị, chiều cùng ngày, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác hỗ trợ sáng tạo VHNT giai đoạn 2021- 2025.

Quang cảnh Hội nghị Tập huấn


MINH NGỌC- THI NGUYỄN

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter