• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái năm 2022
Ngày xuất bản: 04/01/2023 7:26:00 CH

Sáng 04/01, tại trụ sở Hội, Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cá nhân và tập thể Đảng đoàn năm 2022. Đồng chí Cao Xuân Chiểu- Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh- Chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh uỷ đến dự, chỉ đạo và theo dõi công tác kiểm điểm.

Quang cảnh Hội nghị

Là tổ chức Đảng của tổ chức chính trị- xã hội, được thành lập theo quy định của Trung ương Đảng và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy Yên Bái, năm 2022 tập thể Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã phối hợp với chi bộ cơ quan tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và hội viên của Hội một cách nghiêm túc, đặc biệt là quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, chuyên đề toàn khóa- chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; quán triệt các nội dung Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng; Kết luận của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa.

Thường xuyên, kịp thời thông tin thời sự trong nước và quốc tế, định hướng tư tưởng cho cán bộ, viên chức và hội viên của Hội theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, 100% cán bộ, viên chức và hội viên của Hội đều thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng.

Năm 2022, tập thể Đảng đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chi bộ và chính quyền cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Hội đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, lãnh đạo Hội luôn có sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan và hội viên. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Hội, Chi hội thành viên hoạt động hiệu quả.

Trong lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và đã triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc duy trì họp định kỳ quý/ lần, đánh giá các nội dung đã thực hiện được trong quý, triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ trong quý tới, nội dung sinh hoạt luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xác định công tác tổ chức, cán bộ là then chốt trong công tác xây dựng Đảng, tập thể Đảng đoàn đã phối hợp với Ban Chấp hành chi bộ cùng chính quyền cơ quan bàn bạc và thống nhất cao trong công tác tổ chức sắp xếp, bố trí, phân công cán bộ làm việc. Công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, đào tạo, sử dụng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ.

Cùng Ban Chấp hành Chi bộ, Đảng đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành. Thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện 07 nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, năm 2012 Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên ngành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; đồng thời hoàn thành vượt mức 5 nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao bổ sung trong năm…

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và đảng viên đã cùng nhau thảo luận, góp ý vào báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng đoàn. Tiếp đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng đoàn đã lần lượt kiểm điểm và cùng nhau thảo luận, góp ý cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu bình xét chất lượng cho tập thể, cá nhân (Năm 2022, 01 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng đoàn đã nghỉ hưu nên chỉ thực hiện kiểm điểm 02 cá nhân). Kết quả bình xét, tập thể Đảng đoàn được bình bầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Chiểu- Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh- Chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh uỷ cùng đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng nội dung chương trình, báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân Đảng đoàn. Nhất trí với báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng đoàn, các đồng chí ghi nhận sự lãnh chỉ đạo của Đảng đoàn để Hội luôn giữ được sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn tập thể hội viên và cơ quan Hội; công tác định hướng tốt, không để xảy ra những tư tưởng, hiện tượng, biểu hiện trái chiều, thể hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ Yên Bái; đồng thời lãnh chỉ đạo Hội vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác kiểm điểm cá nhân, các đồng chí đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của các cá nhân trong Ban Chấp hành; thẳng thắn nêu ra hạn chế, khuyết điểm của bản thân và nghiêm túc trao đổi, kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của Đảng đoàn. Không khí dân chủ, cởi mở, đảm bảo đúng quy trình cho thấy tinh thần đoàn kết của tập thể Đảng đoàn, sự tín nhiệm của đảng viên dành cho Ban chấp hành Đảng đoàn và người đứng đầu rất cao…

YẾN TRANG- TUẤN VŨ

Tin khác

 • Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
 • Họp báo thông tin chung các sự kiện chính trị, văn hoá, lễ hội tỉnh Yên Bái trong tháng 9 năm 2023
 • Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2023) và chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Công an tỉnh Yên Bái triển khai các Cuộc thi kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974- 15/4/2024)
 • Đoàn công tác của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái dâng hương và báo công Bác tại Khu di tích lịch sử, văn hoá cấp Quốc gia “Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh”
 • Yên Bái: 7 tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Hội thảo “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”: Những tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ
 • Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2023 tại Cần Thơ thành công tốt đẹp
 • Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Lý Thường Kiệt
 • Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự khai giảng năm học mới các trường học vùng "tâm lũ" Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải
 • 1-10 of 901<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter