• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị tổng kết công tác Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày xuất bản: 30/01/2018 3:48:42 SA

 Chiều 29/01, tại trụ sở Hội, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đ/c Vũ Thị Thanh Thảo- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể các cán bộ đảng viên trong Chi bộ.

Được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2017, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tới toàn thể các cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trên 03 xuất bản phẩm của Hội; kịp thời ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm qua, Chi bộ đã kết nạp thêm 01 đảng viên mới và bồi dưỡng, tạo nguồn một quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; quản lý chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên đúng trình độ năng lực và vị trí việc làm; thực hiện đúng quy định của Đảng về việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với Chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng, định hướng các nội dung hoạt động phong phú, đổi mới, phục vụ tốt trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên…

Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn của Hội, Chi bộ đã luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển Văn học Nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình trong việc định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn ngành; thực hiện tốt việc lãnh đạo tuyên truyền về công tác quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị; luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời các ấn phẩm của Hội đã đăng tải, tuyên truyền qua các tác phẩm, bài viết phục vụ tốt cho công tác quốc phòng, an ninh nói chung và tại địa phương nói riêng…

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng cấp trên; phát huy cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; làm tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể: Tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết nạp 01 đảng viên mới và bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú là đối tượng của Đảng; kiểm tra giám sát từ 01 đến 02 cuộc đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Hội…

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Vũ Thị Thanh Thảo- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ. Đ/c Vũ Thị Thanh Thảo biểu dương và nhấn mạnh, với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, năng lực và nhiệt huyết của cấp Ủy, Bí thư Chi bộ, sự đoàn kết thống nhất giữa các đảng viên trong Chi bộ, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT xứng đáng là một trong 16 đơn vị Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của khối các cơ quan tỉnh năm 2017.    

Tại Hội nghị, Chi bộ Hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá và bình xét chất lượng đảng viên năm 2017. Kết quả bình xét, 02/09 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc; 06/09 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Tâm  

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter