• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày xuất bản: 23/09/2020 9:09:00 SA

Sáng 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Yên Bái long trọng Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 với sự tham dự của 325 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 57.600 đảng viên của Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Phùng Quốc Hiển- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 2; Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ tỉnh Lào Cai; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Diễn văn Khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới, sáng tạo, tận dụng và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật. 

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn Khai mạc Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX có ý nghĩa rất quan trọng là xem xét, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII; khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế với nguyên nhân cụ thể và kinh nghiệm rút ra; đồng thời, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 5, 10 năm tới. Đại hội cũng sẽ đi sâu kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhằm khẳng định, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thiết thực góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh trong tình hình mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có khả năng đóng góp, tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới.

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Với niềm tin, sức sáng tạo và kỳ vọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu mỗi đại biểu dự Đại hội hãy phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung, dân chủ, trí tuệ, chung sức, đồng lòng tích cực tham gia vào các nội dung và quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng của Đại hội; để Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vững bước vào một thời kỳ phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII do đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, tỉnh Yên Bái chịu nhiều tác động tiêu cực từ tình hình thời tiết biến đổi cực đoan, rét đậm, rét hại kéo dài, lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng của tỉnh; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới, sáng tạo, tận dụng và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và ngành công nghiệp - xây dựng.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng. Tỉnh đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả các vùng sản xuất tập trung với 10 sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực gắn với thị trường tiêu thụ. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ngành nông nghiệp ước đạt 4,55%, cao hơn bình quân chung cả nước; tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ 4 cả nước. Toàn tỉnh đã có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 50% số xã toàn tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII; huyện Trấn Yên là huyện miền núi đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới trong khu vực Tây Bắc.

Công nghiệp có bước phát triển khá, hình thành và mở rộng thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực, lợi thế, có giá trị bền vững trên thị trường trong nước và xuất khẩu; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015. Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh và khá đa dạng, đóng góp trên 47% GRDP của tỉnh; dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, hình thành và phát huy hiệu quả 04 vùng du lịch với một số sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc trưng, nổi trội, có sức cạnh tranh, thu hút du khách trong và ngoài nước với lượng khách tăng bình quân 20%/năm, gấp gần 5 lần giai đoạn trước.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 22%/năm, tổng thu ngân sách năm 2020 gấp trên 2,1 lần năm 2015, vượt 20% mục tiêu Nghị quyết. Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi đầu tư phát triển gắn với đẩy nhanh tiến độ thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công và tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; đổi mới phân bổ dự toán chi thường xuyên, chuyển từ ngân sách cấp sang cơ chế khoán chi đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tỉnh đã thực hiện 03 đột phá chiến lược đạt kết quả rõ nét. Trong đó đã hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động và khơi dậy các nguồn lực, thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội và sắp xếp lại tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng đổi thay, khang trang, tươi đẹp. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng và nổi bật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là một trong những điểm sáng của cả nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng chỉ rõ, trong nhiệm kỳ qua, có 02/21 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh là tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người không đạt mục tiêu đề ra. Kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Chất lượng, hiệu quả trên một số lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Công tác phòng, chống tham nhũng có mặt hiệu quả chưa cao. Mục tiêu đến năm 2020 ”Xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc” chưa hoàn thành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX xác định mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025  và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII xác định 5 phương hướng phát triển chủ đạo của Đảng bộ trong những năm tới, tạo sự đồng bộ, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và 08 chỉ tiêu phát triển chủ yếu đến năm 2030. Để hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo chính trị trình Đại hội xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội

Tiếp đó, các đại biểu dự Đại hội đã được nghe đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã giữ vững nguyên tắc, siết chặt đội ngũ, kiên cường vượt qua khó khăn, phức tạp, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xây dựng tập thể đoàn kết thực sự, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; vừa quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, vừa có nhiều sáng tạo, đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo tổ chức thực hiện khoa học, quyết liệt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá khách quan, công minh, khen thưởng kịp thời, tạo động lực, khí thế mới và sức lan tỏa trong cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều hình thức, cách làm quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 04 nghị quyết chuyên đề và trên 60 chỉ thị, kết luận, đề án, chương trình hành động; đồng thời chỉ đạo xây dựng bộ cơ chế, chính sách cụ thể trên các lĩnh vực, tập trung thực hiện 03 đột phá chiến lược, 06 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 09 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, sớm đi vào cuộc sống, giải quyết hiệu quả những vấn đề quan trọng, cấp thiết của địa phương.

Cùng với việc tập trung cao trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng và nổi bật, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế làm việc; Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, gắn với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của tỉnh. Thực hiện bài bản, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ. Tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo Kiểm điểm cũng nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra 05 kinh nghiệm quý báu, đồng thời xác định 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Trang Văn học Nghệ thuật Yên Bái điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

Đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội

 

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

 

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter