• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 10 (mở rộng)
Ngày xuất bản: 14/10/2021 11:30:00 SA

 

Sáng 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã khai mạc Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng).

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hội nghị lần này nhằm thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương và đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; thông qua Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Tỉnh uỷ, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cho ý kiến vào một số nội dung theo thẩm quyền. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực, sâu rộng của dịch bệnh Covid-19 cùng với khối lượng công việc rất lớn của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, song với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ chính trị của năm 2021, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Hội ngh

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực và khá toàn diện: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,66% so với cùng kỳ (đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng). Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 12,8% (đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng). Kim ngạch xuất khẩu tăng 43,75%. Thu ngân sách tăng 22,3% (đứng thứ 6/14 tỉnh trong vùng), là một trong số ít tỉnh được dự báo là có khả năng vượt dự toán thu Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 3.182 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch vốn đã giao, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố....

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. 

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và những khó khăn, thách thức cần nhận diện, đánh giá. Đồng thời đề nghị các đại biểu phân tích, làm rõ hơn kết quả đã đạt được; đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để tăng tốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Đối với dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng; tập trung phân tích, dự báo đúng tình hình, những yếu tố ảnh hưởng, tác động, thuận lợi, khó khăn; đánh giá tính phù hợp, khả thi, sát thực của các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên tinh thần quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.

Về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, nhất là về những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xác định trong dự thảo Nghị quyết; đề xuất những vấn đề mới, các giải pháp cần tập trung thực hiện, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu tham gia kỹ vào các nội dung chỉnh sửa, đề xuất, bổ sung thêm những nội dung chưa phù hợp, cần được điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp, khoa học, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước, Dự toán ngân sách địa phương năm 2022, Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2024, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, thống nhất thông qua về chủ trương, để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện, trình HĐND tỉnh quyết nghị thông qua làm căn cứ, cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh: Tại Hội nghị này, các đại biểu sẽ nghiên cứu, thảo luận vào một số dự thảo báo cáo: kết quả thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU và Chương trình hành động số 95-CTr/TU của Tỉnh ủy; tiến độ thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2021; tiến độ thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2021 và Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo, tập trung đánh giá, làm sâu sắc thêm những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Theo Báo Yên Bái điện tử

Tin khác

 • Yên Bái tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020
 • Chấm Chung khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần II các tác phẩm Mỹ thuật, Sân khấu- Nghệ thuật Múa và Điện ảnh- Truyền hình
 • Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Tập trung thảo luận các giải pháp phát triển văn hoá, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 • Yên Bái dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 • Đỉnh Tà Chì Nhù ở xã Xà Hồ và đỉnh Tà Xùa ở xã Bản Công huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái – mãn nhãn thiên đường bắt gió, săn mây”
 • Yên Bái: Từ 20h – 20h45 phút ngày 19/11, dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19
 • Triển lãm Ảnh nghệ thuật chủ đề: “Đất và người Yên Bái” chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Trấn Yên
 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên
 • Yên Bái ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung liên quan đoàn khách Hà Nội
 • Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái trưng bày triển lãm Ảnh nghệ thuật “Đất và người Yên Bái” Chào mừng ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên
 • 1-10 of 525<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter