• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khai mạc Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII
Ngày xuất bản: 13/12/2017 11:19:37 SA

Sáng 13/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 8. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; xem xét các báo cáo theo luật định và quyết nghị các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.

 

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021, bên cạnh những thuận lợi chung, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi đặc biệt là các đợt thiên tai, mưa lũ lớn gây thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân.

Song, với quyết tâm chính trị và tinh thần chủ động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát chương trình công tác cùng sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và phát huy mạnh mẽ sự vào cuộc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu cơ bản vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ cho ý kiến vào báo cáo trình của các cơ quan chức năng; xem xét, thảo luận các tờ trình của HĐND, UBND tỉnh để thông qua 17 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2018; đồng thời xem xét quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018, ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đây là những nội dung rất quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; là cơ sở pháp lý cần thiết để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Đồng thời đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo.

Với những nội dung quan trọng trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận sâu sắc, thẳng thắn nêu ra những bất cập, vướng mắc, các vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm để các cơ quan chức năng giải trình, làm rõ; từ đó thống nhất, quyết định các nội dung trình Kỳ họp đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để cơ chế, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân.

Quang cảnh Kỳ họp.

Sau khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trình bày báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 đồng thời nghe báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp và một số tờ trình khác.

Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong hai ngày, 13 và 14/12.

 

Theo nguồn báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter