• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 của đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày xuất bản: 24/09/2020 4:59:00 CH

Chiều 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Trang Văn học Nghệ thuật Yên Bái điện tử trân trọng đăng tải toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, do đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày.

             

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội

             Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Thưa Đại hội!

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đã dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 gồm 48 đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bầu ra Đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 gồm 18 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực để tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

Thưa Đại hội

Các văn kiện thông qua tại Đại hội XIX lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết khách quan, sâu sắc, khẳng định những thành tựu quan trọng, nổi bật đã đạt được, thắng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh; đồng thời bám sát định hướng phát triển trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn địa phương, thực sự đổi mới tư duy để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Đại hội biểu thị sự thống nhất và ý chí, quyết tâm cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong những năm tới, là phải thực hiện bằng được mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Để thực hiện được mục tiêu quan trọng đó, Đại hội đã thảo luận và thống nhất 05 phương hướng phát triển, 19 chỉ tiêu chủ yếu, 03 đột phá chiến lược và 07 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để đưa Yên Bái tăng tốc, phát triển trong các giai đoạn tới.

Đại hội đã tín nhiệm cao bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín của toàn Đảng bộ với trọng trách lớn lao là lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Trong đó, tại Đại hội này, nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 18 không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX theo quy định; đặc biệt nhiều đồng chí còn sức khỏe, đủ tiêu chuẩn, đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác nhưng đã gương mẫu, không ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, tạo điều kiện để trẻ hóa, bổ sung lực lượng mới vào cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, đầy trách nhiệm, cùng những cống hiến to lớn trong suốt cuộc đời sự nghiệp vẻ vang, vinh quang của các đồng chí; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, toàn tâm toàn ý, hết lòng hết sức cùng với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

Kính thưa Đại hội!

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng, phấn khởi báo cáo với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã thành công rực rỡ!

Đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã chuyển công tác; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các cấp ủy, tổ chức đảng; của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, văn nghệ sỹ, trí thức, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào quá trình chuẩn bị các văn kiện, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội. 

Đại hội chúng ta xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội; đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các đồng chí trong Đoàn công tác của Trung ương đã về dự, chỉ đạo, động viên Đại hội; trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai, Quân khu 2; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động đã đến dự, chung vui cùng Đại hội.

Đại hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã hăng hái thi đua lao động, học tập, đóng góp thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội; Đại hội nhiệt liệt biểu dương các Tiểu ban của Đại hội cùng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã tận tụy, trách nhiệm làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ và tổ chức Đại hội; chân thành cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và của tỉnh đã đến dự và kịp thời đưa tin, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả của Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, khả thi gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo khí thế, động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.

Đại hội kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn khi Người về thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái 60 năm về trước (25/9/1958- 25/9/2020).

Trong khí thế phấn khởi, quyết tâm cao trước thành công của Đại hội, với niềm tin vào tương lai tươi sáng, tốt đẹp của quê hương Yên Bái, Tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Kính chúc các đồng chí đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

----------

 

Tin khác

 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ qA uốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
 • Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Yên Bái khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021
 • 1-10 of 960<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter