• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày xuất bản: 22/09/2020 2:37:00 CH

Chiều nay 22/9, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dự phiên trù bị Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và của tỉnh dự, theo dõi và đưa tin cùng 325 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 57.600 đảng viên của Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí; đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 5 đồng chí.

Đại hội thông qua chương trình Đại hội; thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng tại Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương; tiến hành chia tổ thảo luận, phân công tổ trưởng, tổ phó, thư ký các tổ, hướng dẫn thảo luận về dự thảo các văn kiện của Đảng bộ tỉnh và dự thảo các văn kiện của Trung ương; tổ chức thảo luận tại các tổ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ, công tác tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết; nội dung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, bám sát gợi ý của Trung ương. Đã có trên 15.000 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với nội dung dự thảo và thống nhất đánh giá: Dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung, bố cục, kết cấu khoa học, cách diễn đạt ngắn gọn, súc tích, câu từ rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu; nội dung đánh giá đúng tình hình thực tế, có tính tổng kết và khái quát cao cả về lý luận và thực tiễn, phản ánh đúng tình hình khách quan về quá trình phát triển của đất nước trên từng lĩnh vực; nêu bật thành tựu đã đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc; đồng thời, xác định rõ quan điểm, phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, thể hiện được tầm vóc, vị thế của đất nước ta trong đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo quy chế làm việc

Việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh của các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, công khai, khoa học, chặt chẽ, phù hợp với từng đối tượng, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên, các bậc lão thành cách mạng, văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân. Qua tổng hợp, đã có trên 24.800 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo. Hầu hết ý kiến đều nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và cho rằng, báo cáo đã được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu; đề cập toàn diện, hệ thống, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá khách quan tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế yếu kém, từ đó tìm ra nguyên nhân và đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tiếp theo. Việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bám sát các quan điểm, những định hướng lớn trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn của tỉnh, thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, quyết tâm, khát vọng vươn lên trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tiến hành chia tổ thảo luận và bố trí địa điểm thảo luận cho các tổ tại Đại hội, 325 đại biểu chính thức dự Đại hội được chia thành 04 tổ: Tổ 1 gồm 122 đồng chí, do đồng chí Tạ Văn Long- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng; tổ 2 có 74 đồng chí, do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVIII làm Tổ trưởng; tổ 3 có 75 đồng chí, do đồng chí Trần Huy Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng; tổ 4 có 52 đồng chí, do đồng chí Triệu Tiến Thịnh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên trù bị

Phát biểu kết luận phiên trù bị, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao đổi, thống nhất và quán triệt một số nội dung và nghi thức tại phiên Đại hội chính thức.

Đồng chí đề nghị, mỗi đại biểu về dự Đại hội cần ý thức được vai trò của mình trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tập trung dân chủ, thể hiện trách nhiệm và ý thức chính trị của mỗi đại biểu, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và nội quy của đại hội, không để vi phạm, sai sót, sơ xuất nào trong Đại hội, để thực hiện thật tốt toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày, từ 22- 24/9. 8 giờ sáng mai (23/9), Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ chính thức khai mạc. Đại hội sẽ tiến hành đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành mới để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, bầu Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những thông tin liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái liên tục cập nhật. Phiên khai mạc (7 giờ 30 phút ngày 23/9), phiên bế mạc Đại hội  (từ 14 giờ ngày 24/9) được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Yên Bái YTV.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI:

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề phiên trù bị

 

Các đại biểu tham luận ý kiến tại phiên trù bị

 

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

 

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

 

Tin khác

 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ qA uốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
 • Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Yên Bái khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021
 • 1-10 of 960<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter