• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Sơ khảo lần 1 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2018
Ngày xuất bản: 19/11/2018 4:08:59 SA

Sáng 19/11, tại trụ sở Hội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức chấm vòng Sơ khảo lần 1 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2018.

Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2018 gồm có 15 thành viên. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái làm Chủ tịch Hội đồng.

Quang cảnh buổi Sơ khảo lần 1 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2018

Tại buổi Sơ khảo, Họa sĩ Nguyễn Đình Thi đã thông qua Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái, số lượng tác phẩm tham dự giải thưởng năm 2018 và phân công các nhóm giám khảo theo từng bộ giải. Theo đó, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2018 gồm 04 bộ giải, mỗi bộ giải gồm 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải Khuyến khích. Các các bộ giải gồm: Văn xuôi, Thơ, Mỹ thuật- Nhiếp ảnh- Kiến trúc và Âm nhạc- Nghệ thuật biểu diễn- Điện ảnh.

Năm 2018, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã nhận được 100 tác phẩm của 40 tác giả tham dự giải. Trong đó có 05 tác phẩm Văn xuôi của 04 tác giả; 07 tác phẩm Thơ của 07 tác giả; 08 tác phẩm Âm nhạc của 04 tác giả; 03 tác phẩm Múa, Biểu diễn của 02 tác giả; 12 tác phẩm Mỹ thuật của 06 tác giả; 60 tác phẩm Nhiếp ảnh của 12 tác giả; 02 tác phẩm Truyền hình của 02 nhóm tác giả và 03 tác phẩm Kiến trúc của 03 tác giả. Trong tổng số 100 tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2018 có 02 tác phẩm vi phạm quy chế. Hội đồng Sơ khảo quyết định loại không xét giải.

Nhóm Mỹ thuật- Nhiếp ảnh- Kiến trúc chấm giải bằng hình thức bỏ phiếu công khai tại trụ sở Hội

Theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, các giám khảo được chia làm 4 nhóm. Nhóm Văn xuôi do Nhà văn Hoàng Thế Sinh làm Trưởng nhóm; nhóm Thơ do Nhà thơ, Nhạc sĩ Ngọc Bái làm Trưởng nhóm; nhóm Mỹ thuật- Nhiếp ảnh- Kiến trúc do Họa sĩ Nguyễn Đình Thi làm Trưởng nhóm; nhóm Âm nhạc- Nghệ thuật Biểu diễn- Điện ảnh do Nhạc sĩ Kim Phụng làm Trưởng nhóm. Các nhóm nhận tác phẩm về nhà đọc, xem, nhận xét và chấm điểm theo thang điểm 10. Tác phẩm từ 9,0 đến 10 điểm đạt loại A; tác phẩm từ 8,0 đến 8,9 điểm đạt loại B; tác phẩm từ 7,0 đến 7,9 điểm đạt loại C và tác phẩm từ 6,0 đến 6,9 đạt loại Khuyến khích. Riêng nhóm Mỹ thuật- Nhiếp ảnh- Kiến trúc tổ chức chấm bằng hình thức bỏ phiếu công khai tại trụ sở Hội, ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Hội đồng Sơ khảo.

Dự kiến ngày 27/11, Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2018 sẽ họp lần 2 để thống nhất lựa chọn các tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo. Ngày 05/12/1018, Hội đồng Chung khảo Giải thưởng sẽ họp để lựa chọn các tác phẩm xứng đáng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2018.

 

YẾN TRANG- TUẤN VŨ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter