• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 09/06/2020 9:53:00 CH

 

Ngày 9/6, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh; kết quả thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư các huyện, thị, thành ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí trong đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái đã sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, có mặt nổi trội. Dự ước hết năm 2020 có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, là một trong những tỉnh đi đầu của vùng Tây Bắc. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp ước đạt 4,5% giai đoạn 2016-2020; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo từ 75,5% năm 2015 lên 80,5% năm 2019; giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng từ 9,4% xuống 7%. Sau 5 năm, toàn tỉnh có thêm 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổ số xã NTM lên 76 xã, gấp hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết. Thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc, đã hình thành được một số sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc trưng, có sức cạnh tranh; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt; nhiều dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, tạo động lực phát triển và diện mạo mới cho đô thị, mở rộng kết nối các vùng miền trong tỉnh và trong khu vực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,5 lần giai đoạn trước, vượt 5% mục tiêu Nghị quyết. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các chế độ, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho nhân dân được đảm bảo; thực hiện tốt công tác giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh quốc phòng được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 32,21% năm 2016, xuống còn 7,56% năm 2020, hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của chính quyền không ngừng được đổi mới, ngày càng hiệu quả; năng lực và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng được nâng lên. Yên Bái đã thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị đảm bảo ổn định, đồng thuận, và là một trong những điểm sáng của cả nước về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được nâng lên, góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa tỉnh Yên Bái phát triển khá toàn diện, tạo những dấu ấn nổi bật, là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động, kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Đồng thời ban hành đồng bộ các văn bản và thành lập các tiểu ban giúp việc, tổ công tác, phân công cụ thể trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020”; đồng thời chỉ đạo nghiêm túc việc chuẩn bị văn kiện đại hội các cấp. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành việc phê duyệt phương hướng, đề án nhân sự cấp ủy đại hội Đảng bộ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ đổi mới theo quy định, thực sự lựa chọn được nhân sự là những cán bộ đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và những giai đoạn tiếp theo. Đối với cấp tỉnh, việc xây dựng phương hướng, đề án nhân sự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã được tập trung triển khai bài bản, chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình Bộ Chính trị phê duyệt. Cùng với đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tỉnh Yên Bái trân trọng đề nghị đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quan tâm, chỉ đạo sớm ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc (thay thế Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị) để tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa phương trong vùng có cơ sở bổ sung vào dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Thường trực Ban Bí thư quan tâm có ý kiến với Chính phủ và các bộ, ngành chức năng quan tâm cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ tỉnh Yên Bái thực hiện dự án đầu tư đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Gia Hội - Phong Dụ - nút giao IC15); đồng thời có ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục, sớm khởi công dự án đầu tư tuyến nối Quốc lộ 32 thị xã Nghĩa Lộ với nút giao IC 14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai để tỉnh Yên Bái có điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây của tỉnh…

 

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, mặc dù nhiệm kỳ qua, Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu để phát triển khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá theo hướng bền vững và tập trung khai thác thế mạnh, không chạy theo tăng trưởng nhanh. Yên Bái đã quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Toàn Đảng bộ đã chủ động và triển khai thực hiện bài bản Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tập trung làm thật tốt công tác đại hội đảng cấp huyện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt lưu ý đến công tác nhân sự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cơ bản đồng tình với mục tiêu và các định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Đồng thời cũng lưu ý, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thì mới thực hiện tốt phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để tạo ra sức mạnh cho toàn Đảng bộ.


Quang cảnh buổi làm việc

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter