• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tỉnh ủy Yên Bái tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Ngày xuất bản: 19/10/2020 9:29:00 SA


Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện Vụ Địa phương - Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí  Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đại diện các tổ chức đảng, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt. Tỉnh ủy đã triển khai tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, để vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, hiệu quả, đồng thời, sớm thành lập các bộ phận giúp việc. Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, thường xuyên tranh thủ hướng dẫn của các ban Đảng và Văn phòng Trung ương; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy nhất là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội được gắn chặt chẽ với việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2020 và của cả nhiệm kỳ.

Quá trình tổ chức Đại hội bảo đảm đúng quy trình, nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp trên tất cả các mặt. Không có vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thành viên các Tiểu ban, bộ phận giúp việc của Đại hội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ và điều kiện thực tiễn của địa phương, bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và các nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, kỹ lưỡng và có chất lượng cao. Việc xây dựng Báo cáo chính trị đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương với quan điểm Báo cáo chính trị là trung tâm, kết hợp với chuẩn bị tốt các báo cáo chuyên đề phục vụ Đại hội.

Điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh chính là việc xác định các chỉ tiêu nhiệm kỳ khoa học, bảo đảm liên thông, chặt chẽ từ tỉnh đến huyện, đến cơ sở và quan trọng là bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Tham luận tại Đại hội bảo đảm nội dung, chất lượng, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Công tác nhân sự đã được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; nhân sự giới thiệu đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, có chất lượng, uy tín. Việc bầu cử tại Đại hội thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử và được Đại hội tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu rất cao, đa số các đồng chí trúng cử với số phiếu tuyệt đối (100%).

Đại hội đã biểu quyết số luợng và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí, giảm 03 đồng chí so với nhiệm kỳ trước (tương đương giảm 5,8%). Danh sách đề cử do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 giới thiệu là 53 đồng chí, số dư 05 đồng chí (bằng 10,4%), tại Đại hội không có trường hợp nào ứng cử và đề cử thêm.

Đại hội đã bầu một lần đủ số lượng 48 đồng chí, tại đại hội 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử và được Đại hội tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu cao, có 32/48 đồng chí (bằng 66,7%) trúng cử với số phiếu tuyệt đối (100%); nhân sự trúng cử với số phiếu thấp nhất là 98,8%; trong đó: Tái cử là 32 đồng chí (bằng 66,7%), tham gia lần đầu là 16 đồng chí (chiếm 33,3%), là nữ 08 đồng chí (chiếm 16,7%), người dân tộc thiểu số là 13 đồng chí (chiếm 27,1%), độ tuổi bình quân là 47,5 tuổi. Bảo đảm cơ cấu 03 độ tuổi trong cấp ủy, trong đó: Dưới 40 tuổi là 05 đồng chí (chiếm 10,4%), từ 40 đến 50 tuổi là 26 đồng chí (chiếm 54,2%), trên 50 tuổi là 17 đồng chí (chiếm 35,4%)…

Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Đỗ Đức Duy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đồng ý tuyệt đối (100%); bầu đồng chí Tạ Văn Long và đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị bầu một lần đủ số lượng 02 phó bí thư theo đúng với phương án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt với số phiếu đồng ý tuyệt đối (100%); Hội nghị đã thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 11 đồng chí, trong đó tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất đã bầu 09 đồng chí ủy viên và bầu các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, uy tín, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ tỉnh, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Việc điều hành của Đoàn chủ tịch đã bám sát kịch bản, Chương trình Đại hội, linh hoạt xử lý các tình huống theo diễn biến Đại hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau Đại hội được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm; nhất là tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực. Công tác hậu cần, phục vụ đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, thực hiện tốt các phương án, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho công tác tổ chức Đại hội.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 58 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự hướng dẫn, hỗ trợ của Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; sự ủng hộ, đồng thuận, theo dõi, tích cực tham gia, đóng góp ý kiến trong suốt quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo bộ, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các tầng lớp văn nghệ sỹ, trí thức, doanh nhân, cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh

Thành công của Đại hội chính là sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo của toàn Đảng; trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, XIX; sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệp đồng của các tiểu ban giúp việc Đại hội, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các bộ, ban, ngành Trung ương đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời Tỉnh ủy Yên Bái trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội; trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các tầng lớp văn nghệ sỹ, trí thức, doanh nhân, cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã cùng chung sức, đồng lòng hướng về Đại hội, đóng góp công sức, trí tuê, đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội với mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày càng tiến bộ, hạnh phúc.

Thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được coi là tiền đề quan trọng, tạo đà để tỉnh ta bước vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tiếp sau thành công của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng phía trước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị cần nhanh chóng phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hoàn thiện và ban hành Chương trình làm việc toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nghiên cứu xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thành công Đại hội; việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, kết hợp với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, tích cực tuyên truyền đậm nét cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng, cán bộ và đảng viên diễn ra sau Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh nếu có và báo cáo theo quy định; tích cực đấu tranh kịp thời, hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái của các lực thù địch, các thông tin tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy, lập thành tích chào mừng hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tạo đà quan trọng cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và ý thức trách nhiệm, tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức vì mục tiêu chung, cùng với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương, niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter