• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái: Trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2021 và phát động Giải năm 2022
Ngày xuất bản: 21/12/2021 10:19:00 SA

Sáng 21/12, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 và phát động Giải năm 2022. Dự lễ trao giải có đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng giai đoạn 2020 - 2025; đồng chí Chu Đình Ngữ- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Tổ chức Cuộc vận động, thành viên Hội đồng Sơ khảo, Chung khảo cùng đại diện các tập thể và cá nhân đoạt giải thưởng.

Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng) giai đoạn năm 2020- 2025, ngay từ đầu năm 2021, Tỉnh ủy- Ban Tổ chức Cuộc vận động tỉnh Yên Bái đã khẩn trương triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, cụ thể là trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; đồng thời thể hiện rõ quyết tâm chính trị của tỉnh Yên Bái trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam.

Đặc biệt, lần đầu tiên sau 5 năm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Yên Bái đã xây dựng được bộ giải thưởng riêng của tỉnh và tăng giá trị giải thưởng động viên, khuyến khích các tác phẩm đoạt giải Trung ương, cũng như các đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng, dự thi; mở rộng đối tượng tham dự giải là các phóng viên, đại diện cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh...

Sau gần 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã thu nhận được hơn 300 tác phẩm thuộc 5 thể loại báo chí tham gia hưởng ứng. Qua 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 47 tác phẩm có chất lượng gửi tham dự Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021 (trong đó có 10 tác phẩm Phát thanh; 14 tác phẩm Truyền hình; 15 tác phẩm Báo in; 5 tác phẩm Báo điện tử; 3 tác phẩm Báo ảnh).

Ban Tổ chức cũng lựa chọn khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình phát động, triển khai Giải tại cơ sở (bao gồm Đài PT-TH tỉnh; Báo Yên Bái; Tạp chí Văn nghệ Yên Bái; Hội Nhà báo tỉnh; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị- Công an tỉnh).

Tham dự Giải lần này, hầu hết các tác phẩm có đề tài tương đối phong phú, đa dạng, trong đó nổi bật là công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng "xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc", xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống "diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành công của Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 cũng như những đóng góp to lớn của báo chí tỉnh nhà trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong điều kiện khó khăn của một tỉnh miền núi và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các phóng viên, nhà báo đã có nhiều nỗ lực, tích cực tìm hiểu, bám sát thực tiễn, đầu tư công sức, trí tuệ để sáng tác các tác phẩm báo chí ấn tượng, được bạn đọc đón nhận, đánh giá cao; thực sự tạo nên phong trào sáng tác thiết thực, là sân chơi bổ ích cho các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên và những người yêu thích hoạt động báo chí nói chung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Ban Tổ chức Cuộc vận động cấp tỉnh cần tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức giải một cách bài bản, chuyên nghiệp; thu hút được đông đảo các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên và mở rộng các thành phần cùng tham gia; nêu cao vai trò xung kích của báo chí trên mặt trận tư tưởng- văn hóa, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực, tinh thần, sức mạnh nội sinh thúc đẩy công cuộc xây dựng, hội nhập và phát triển quê hương, đất nước…

  Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Truyên giáo; Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng. Để có thể tham gia xây dựng Đảng một cách tích cực, hiệu quả, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho những người làm báo chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo để có những tác phẩm có giá trị, đồng thời, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tác các tác phẩm báo chí về chủ đề Xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch triển khai giải ngay từ đầu năm 2022, đồng thời thường xuyên đăng tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022; đội ngũ các nhà báo phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị, nhất là có các giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm, phục vụ thiết thực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cơ quan báo chí, anh chị em nhà báo, phóng viên, biên tập viên và cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh… bằng tình cảm trách nhiệm của mình với Đảng và với đất nước, hãy tích cực tham gia Xây dựng Đảng và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022.

 

Đồng chí Chế Huy Ba- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Xuân- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao chứng nhận cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, phát động Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 01 Giải A cho tác phẩm “Lời thề với Đảng” của nhóm tác giả: Hoàng Hà, Hải Sơn, Xuân Quỳnh- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; trao 02 Giải B, 03 Giải C và 05 Giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả và phát động Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022.

Tham dự Giải lần này, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã được nhận khen thưởng của Ban Tổ chức vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, phát động Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021; tác giả Nguyễn Tuấn Vũ có tác phẩm Ảnh báo chí “Chiến dịch cấp căn cước công dân- “Linh hoạt, sáng tạo” nơi vùng cao Yên Bái ” đoạt giải Khuyến khích. 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ:

 

Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo; Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải A cho nhóm tác giả đoạt giải

 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chu Đình Ngữ- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải B cho các tác giả

 

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình- Giám đốc Sở VHTT&DL và đồng chí Hà Ngọc Văn- Tổng Biên tập Báo Yên Bái trao giải C cho các tác giả

 

Đồng chí Đỗ Quang Minh- Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm- Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Khuyến khích cho các tác giả

YẾN TRANG- TUẤN VŨ

Tin khác

 • Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và thiết kế công trình biểu tượng du lịch Thị xã Nghĩa Lộ
 • THÔNG BÁO Về việc gửi tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
 • Hội nghị tập huấn Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật về chủ đề “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới”
 • Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ đến năm 2031
 • Yên Bái: Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh
 • Hội nghị (Mở rộng) Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 • Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022)
 • Tập huấn Nâng cao năng lực về thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại năm 2022
 • Hội nghị Giao ban báo chí quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022
 • Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022
 • 1-10 of 698<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter