• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Trao giải đợt I Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2020- 2025 và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022
Ngày xuất bản: 12/01/2023 10:34:00 SA

Sáng 12/01, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Tỉnh ủy Yên Bái long trọng tổ chức Lễ Trao giải đợt I Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2020- 2025 và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022

Các đại biểu tham dự buổi Lễ trao giải

Dự Lễ trao giải có đồng chí Tạ Văn Long Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái nhận được hơn 200 tác phẩm thuộc 05 thể loại báo chí tham gia hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và gần 1.000 tác phẩm thuộc nhiều thể loại tham gia hưởng ứng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trong đó lĩnh vực văn học có 294 tác phẩm của 91 tác giả, nhóm tác giả; nghệ thuật có 510 tác phẩm của 99 tác giả, nhóm tác giả; lĩnh vực báo chí thu nhận gần 200 tác phẩm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình).

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 tác phẩm để trao giải, 5 tập thể để khen thưởng; lựa chọn 35 tác phẩm, 2 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí để tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 7 năm 2022; lựa chọn 53 tác phẩm để trao giải, 10 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để khen thưởng đợt 1, giai đoạn 2020- 2025.

Tham gia 02 Giải thưởng lần này, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận khen thưởng của Ban Tổ chức về thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động đợt 1, giai đoạn 2020- 2025; Tạp chí Văn nghệ Yên Bái nhận khen thưởng trong hoạt động triển khai Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022; hội viên và cán bộ cơ quan Hội đoạt 30 giải thưởng. Trong đó có 01 giải B, 01 giải C và 01 giải Khuyến khích Giải thưởng Báo chí về xây dựng Đảng; 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C và 15 giải Khuyến khích Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để khen thưởng đợt 1, giai đoạn 2020- 2025.

Việc tổ chức 02 giải thưởng đã tạo ra phong trào sáng tác thiết thực, động viên, khích lệ các tác giả có thêm động lực, tinh thần sáng tạo, tham gia sáng tác các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục hưởng ứng Giải và đạt kết quả cao hơn trong các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động hưởng ứng đợt 2 Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023

Phát động hưởng ứng đợt 2 Giải thưởng Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cần quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện cho những người làm báo, văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo để có những tác phẩm có giá trị; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Giải ngay từ đầu năm 2023, đồng thời thường xuyên đăng tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8 và Giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023- 2025; đội ngũ các nhà báo, các nghệ sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị, nhất là các giải pháp hiệu quả để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, phục vụ thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, phản ánh kịp thời những mô hình, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác cũng như tham gia phát hiện, đề xuất các giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh.

Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần tiếp tục chủ động nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, phải thấu hiểu được mục tiêu mà các Nghị quyết này đã đề ra trong nhiệm kỳ, đó là nâng cao năng lực, sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với Nhà nước và đối với chế xã hội chủ nghĩa, từ đây khơi dậy để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho những người làm báo chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo để có những tác phẩm có giá trị cao, phản ánh kịp thời, đầy đủ những kết quả và nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác, trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó làm cho các giải thưởng ngày càng mở rộng hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới, đặc biệt là năm 2023, một năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 và Nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái trao giải A- Giải thưởng VHNT, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt I giai đoạn 2020- 2025 (Ảnh trên) và giải A- Giái Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022 (Ảnh dưới) cho các tác giả

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ:

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động đợt I, giai đoạn 2020- 2025

 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B- Giái Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả

 

Đồng chí Chu Đình Ngữ- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải B- Giải thưởng Văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt I giai đoạn 2020- 2025 cho các tác giả

 

Đồng chí Chu Đình Ngữ- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải C- Giái Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả

 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải C- Giải thưởng Văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt I giai đoạn 2020- 2025 cho các tác giả

 

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và đồng chí Chế Huy Ba- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Khuyến khích cho các tác giả

 

Quang cảnh buổi Lễ trao giải

NGUYỄN TÂM- TUẤN VŨ

 

 

 

Tin khác

 • Công an tỉnh Yên Bái quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
 • Thường trực Tỉnh đoàn đến thăm, động viên các gia đình đoàn viên, thanh niên là công nhân gặp nạn trong vụ tai nạn lao động do sự cố điện tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
 • Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chia buồn, thăm hỏi công nhân tử vong và bị thương do tai nạn lao động
 • Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
 • Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái
 • Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện
 • Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
 • Thông tin chính thức của UBND tỉnh Yên Bái về vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái
 • Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn bồi dưỡng nhận thức, quản lý, điều hành trong hoạt động chuyển đổi số năm 2024.
 • Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ
 • 1-10 of 1027<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter