• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Xét Hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật năm 2021
Ngày xuất bản: 28/04/2022 3:06:00 CH

 

Chiều 28/4, tại trụ sở Hội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Yên Bái  tổ chức họp xét Hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT năm 2021. Hội đồng Nghệ thuật gồm 12 thành viên, là các văn nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho 9 chuyên ngành VHNT của Hội. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái làm Chủ tịch Hội đồng.

Quanng cảnh cuộc họp

Năm 2021, cơ quan Thường trực Hội nhận được 190 tác phẩm của 55 tác giả, nhóm tác giả đăng ký hỗ trợ đầu tư sáng tạo. Trong đó có 11 tác phẩm Văn xuôi; 07 tác phẩm Thơ; 12 tác phẩm Mỹ thuật; 138 tác phẩm Nhiếp ảnh (trong đó có 136 ảnh đơn và 02 ảnh bộ); 17 tác phẩm Âm nhạc; 03 tác phẩm Nghệ thuật Biểu diễn và 02 tác phẩm Điện ảnh- Truyền hình. 

Tại cuộc họp, Họa sĩ Nguyễn Đình Thi Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái, Chủ tịch Hội đồng đã thông qua Quy chế hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT giai đoạn 2021- 2025; các Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Nghệ thuật thẩm định xét Hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT năm 2021 và Tổ thư ký phục vụ công tác xét giải. Hội đồng đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo từng nhóm. Trong đó Nhóm Văn xuôi do Nhà văn Hà Lâm Kỳ- Chi hội Trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Yên Bái làm Trưởng nhóm; Nhóm Thơ do Nhà văn Nguyễn Hiền Lương- Chi hội Trưởng Chi hội Thơ tỉnh Yên Bái làm Trưởng nhóm; Nhóm Mỹ thuật- Nhiếp ảnh do Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chi hội Trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái làm Trưởng nhóm và Nhóm Âm nhạc- Nghệ thuật Biểu diễn- Điện ảnh Truyền hình do NSƯT Đỗ Thanh Hương làm Trưởng nhóm.

Sau khi thống nhất nguyên tắc và phương pháp làm việc của Hội đồng, các thành viên của Hội đồng Nghệ thuật đã tiến hành thẩm định, đánh giá, nhận xét và chấm điểm theo phương thức chấm thẳng. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, công tâm và đảm bảo chính xác, đúng Quy chế, Hội đồng Nghệ thuật đã tiến hành phân loại các tác phẩm theo các mức A, B, C và thống nhất kết quả để cơ quan Thường trực Hội làm căn cứ quyết định hỗ trợ đầu tư sáng tạo cho các tác giả. Theo đó, Hội đồng đã thống nhất lựa chọn 49 tác phẩm, cụm tác phẩm của 49 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 14 tác phẩm, cụm tác phẩm xếp loại A; 18 tác phẩm, cụm tác phẩm xếp loại B; 17 tác phẩm, cụm tác phẩm xếp loại C. Sau cuộc họp này, cơ quan Thường trực Hội sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính để ra Quyết định hỗ trợ, ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng hỗ trợ tác phẩm theo quy định với các tác giả.

 


 

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter