• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày xuất bản: 14/03/2018 8:39:43 SA

 Sáng 14/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018), kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018). 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các tập thể, cá nhân nhận các hình thức khen thưởng năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng đã bao quát các lĩnh vực của đời sống, xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các vùng, miền trong tỉnh. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội. Các phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã phát huy được vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu và sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh- quốc phòng, xây dựng Đảng... được triển khai có hiệu quả; triển khai hưởng ứng tích cực các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động. Công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được thực hiện rộng khắp; các hình thức khen thưởng, tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, có ảnh hưởng tích cực trong nhân dân.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là then chốt; ưu tiên tập trung thực hiện đồng bộ việc cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại ngành công nghiệp, phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đa dạng hóa và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2018. 

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thi đua xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với tăng cường quản lý và phát triển xã hội lành mạnh, an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục- đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế- xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trọng tâm và thiết thực, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, 70 năm Ngày Bác ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc… Hội nghị đã phát động phong trào thi đua chuyên đề hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và ký kết giao ước thi đua giữa 17 khối thi đua trong tỉnh.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 5 cá nhân đã có cống hiến trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tạ Văn Long- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012- 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 51 tập thể thuộc các khối thi đua của tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cá nhân đạt Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật cấp quốc gia năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghi:      

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Triệu Tiến Thịnh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 5 cá nhân đã có cống hiến trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của dân tộc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2012- 2016.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc các khối thi đua của tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

 

Đồng chí Dương Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cá nhân đạt Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật cấp quốc gia năm 2017.

Lễ ký kết giao ước thi đua của 17 khối thi đua

 

                                                                                                           QUANG VĂN- TUẤN VŨ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter