• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Ngày xuất bản: 08/03/2023 7:04:00 CH

Chiều 8/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đồng chí Tạ Văn Long- Phó thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Các đồng chí Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 17 Khối thi đua của tỉnh; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị

Năm 2022, hưởng ứng các Phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động; các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đổi mới sáng tạo và có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trên từng lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội và đời sống. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, với tốc độ tăng GRDP đạt 8,62%, cao nhất kể từ năm 2015, bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, tạo động lực mới phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đạt kết quả quan trọng.

Văn hóa- xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân không ngừng được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Chỉ số hạnh phúc của người dân được cải thiện rõ rệt.

Công tác khen thưởng đã thực chất hơn, chú trọng tới khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua...

Với những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, trong những năm vừa qua, đã có nhiều tập thể và cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương vinh dự được Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng vì những cống hiến, đóng góp và nhiều thành tích xuất sắc đạt được qua các phong trào thi đua. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh cao nhất của Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh đối với các tập thể và cá nhân, là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân, đồng thời là sự cổ vũ quan trọng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

 Đồng chí Trần Huy Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đưa yêu nước năm 2023

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua tỉnh Yên Bái năm 2023 với chủ đề: “Quyết liệt triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển KT- XH; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển KT- XH nhanh, bền vững; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Trong đó, các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các Nghị quyết, Chương trình hành động, các đề án, chính sách và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực phát triển KT- XH năm 2023. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua do Chính phủ và UBND tỉnh phát động gồm: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2025”; Phong trào “Thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022- 2025”, Phong trào “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo chương trình hành động số 135 ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 43 ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT- XH năm 2023; Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 03 khâu đột phá chiến lược, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển KT- XH. Phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu về KT- XH. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nội chính; đẩy mạnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 17 khối thi đua trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước năm 2023 của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh Yên Bái đã công bố các quyết định, trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, gồm: Trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho 03 tập thể và 07 cá nhân; danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 03 cá nhân; tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 24 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 38 tập thể; Danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Yên Bái cho 14 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2022 và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 công dân tiêu biểu năm 2022.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái trao Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long - Phó thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh lên trao danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho các cá nhân

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân

Đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Yên Bái cho các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Thế Phước- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 công dân tiêu biểu năm 2022

 

 

TIN VÀ ẢNH TIẾN LẬP

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter