• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Ngày xuất bản: 21/04/2022 12:04:00 CH

 

Sáng 21/4, tại trụ sở Viễn thông tỉnh Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái mở điểm cầu tham dự Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương, địa phương; lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các Hội Liên hiệp VHNT, Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành cùng hơn 15.800 đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu tại 223 điểm cầu trên cả nước.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Tham dự Hội nghị, trong thời gian ½ ngày, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú- Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt nội dung 02 chuyên đề, gồm: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Ghi nhận và biểu dương tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc của các đại biểu, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung của các kết luận, quy định đã được truyền đạt tại Hội nghị, từ đó vận dụng vào thực tiễn trong công tác chuyên môn.

Để nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII của Đảng đạt được mục đích yêu cầu đề ra, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo các Hội Liên hiệp VHNT, Khoa học kỹ thuật, các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý tới đại biểu dự Hội nghị một số vấn đề sau: Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung Kết luận cũng như Quy định; nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc cần phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất ý chí quyết tâm, trách nhiệm gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác của mình, của ngành mình, của lĩnh vực mà mình phụ trách.

Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Sau Hội nghị này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, tấn công và sáng tạo hơn; khẩn trương xây dựng kế hoạch, hành động, chương trình thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt và hình thức.

Đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy tốt vai trò hoạt động của mình- một trong các lĩnh vực quan trọng về công tác tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân đảng viên và quần chúng nhân dân về nội dung Nghị quyết. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng tinh thần Hội nghị đã đề ra.

Đối với lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT và các đại biểu văn nghệ sĩ phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; tập trung đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ làm công tác văn học nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối với lãnh đạo Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức phải phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 42 năm 2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93 năm 2020 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, để khoa học và công nghệ thục sự là động lực tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới…

Với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm, Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng rằng, các đại biểu tiêu biểu đại diện cho đội ngũ báo chí xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ tham dự Hội nghị hôm nay sẽ mang hết tâm huyết của mình để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của nước ta ngày càng trong sạch, vững manh.

                                                                                                              NGUYỄN TÂM

Tin khác

 • Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1
 • Triển lãm Ảnh nghệ thuật và sách ảnh “Yên Bái - Đất và người”
 • Công đoàn viên chức tỉnh: Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
 • Khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật năm 2023 với chủ đề “Yên Bái- Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”.
 • Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam Tổng kết công tác năm 2023
 • Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024)
 • Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho 02 di sản: “Nghệ thuật Khèn”, “Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải” của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn; Khai mạc Festival Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày 2023
 • Triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho 02 di sản: “Nghệ thuật Khèn”, “Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải” của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn; Khai mạc Festival Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày 2023
 • Chốt danh sách tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2023
 • 21-30 of 993<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter