• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2020
Ngày xuất bản: 13/07/2020 8:18:00 CH

 Chiều ngày 13/7, tại Hội trường tầng 4 UBND tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị Giao ban báo chí quý III, năm 2020

Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái; phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo công tác báo chí quý II, năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020 và 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đánh giá, trong quý III, năm 2020 và 6 tháng đầu năm các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh như: Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái (1/4/1900- 1/4/2020) và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945- 30/6/2020); Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Lễ trao Quyết định công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Tích cực thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương trong phòng chống dịch bệnh Covid- 19; duy trì có chất lượng các chuyên mục chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; cổ vũ và động viên phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế- xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần làm nổi bật hình ảnh một Yên Bái năng động, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh  cung cấp những thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh,

đại hội đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

Bên cạnh đó, các cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, làm tốt vai trò trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân. Thông tin phản ánh khách quan trung thực, đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương, có nhiều đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Quý III năm 2020, các cơ quan báo chí cần chú trọng tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng; chú trọng tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18- NQ/TW, Nghị quyết 19- NQ/TW của Trung ương về cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, của địa phương; tuyên truyền Chương trình hành động 190-CTr/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”… Tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020…; Thông tin thường xuyên, liên tục, kịp thời các hoạt động văn hóa- giáo dục- y tế; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào bảo vệ an ninh quốc phòng trong tình hình mới…; tuyên truyền việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2020; các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ trên địa bàn tích cực tuyền truyền, tham gia hưởng ứng một số cuộc thi viết, giải báo chí đang được triển khai…

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống dịch bệnh; UBND tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; kịp thời điều chỉnh và quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 ứng phó với Covid- 19. Kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt được những kết quả tích cực; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp được duy trì; thu ngân sách Nhà nước, tổng vốn đầu tư phát triển đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. An ninh chính trị, trật ự an toàn xã hội được đảm bảo. Giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, không xảy ra các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người.

Họa sĩ nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cung cấp thông tin về đại hội đảng bộ các cấp, quá trình thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và những điểm mới trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã có nhiều ý kiến sâu sắc về các vấn đề quản lý báo chí, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương các cơ quan báo chí đã rất tích cực, không kể hiểm nguy có đóng góp lớn trong công tác phòng chống Covid- 19; đã đưa ra những vấn đề cần chú ý trong lãnh đạo, điều hành trong cấp ủy, địa phương; phản ánh rất tốt đại hội đảng cấp cơ sở; tham gia tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cổ vũ động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất… Đồng chí cũng chỉ ra những sai sót của các cơ quan báo chí trong thời gian qua và đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm khắc phục triệt để.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, cổ vũ các ngành, địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, tuyên truyền đại hội đảng các cấp trên cơ sở; tập trung tuyên truyền cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tăng cường cho phóng viên đi cơ sở, tập trung nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên; cần hoạt động tích cực hơn đối với các văn phòng đại diện thường trú, các phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương; tăng cường hoạt động quảng cáo; tăng cường lấy ý kiến nhân dân cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo, của Sở thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí…

Đồng chí Hà Ngọc Văn- Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trao hỗ trợ tác phẩm báo chí xuất sắc  quý II, năm 2020 cho các tác giả

Tại Hội nghị, Sở thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ tác phẩm báo chí xuất sắc quý II năm 2020 cho 12 tác phẩm. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái có tác phẩm ký “Bình yên cho mỗi mái nhà” của tác giả Hoàng Kim Yến được hỗ trợ lần này.

 

 

YẾN TRANG

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter