• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
Ngày xuất bản: 27/07/2018 3:50:01 SA

 Sáng 27/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên thuộc  09/48 chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, hơn 400 cán bộ, đảng viên đã được nghe PGS.TS Hoàng Phúc Lâm- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu, triển khai những nội dung của Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27 ngày 22/5/2018 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Quang cảnh Hội nghị

 

Đối với Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trung ương đã xác định có 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.

Trong đó, vấn đề trọng tâm thứ nhất là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Trọng tâm thứ hai là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Năm đột phá bao gồm: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc, có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm; Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân và thông qua đó, nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cái chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” đã đề ra mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” nhằm đưa bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Với những nội dung cơ bản lĩnh hội, tiếp thu được, sau hội nghị, các cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân, nêu rõ nhận thức chung về nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết. Trên cơ sở đó, liên hệ thực tiễn và đề xuất, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp đối với tỉnh và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác; giới thiệu cho cán bộ, đảng viên khác về nội dung các nghị quyết và cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế.

Nhân dip này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phát động quyên góp ủng hộ bà con bị thiệt hại tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra. Với tinh thần "Tương thân tương ái", trong thời gian nghỉ giải lao, các cán bộ, đảng viên dự hội nghị đã nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ đồng bào vùng lũ.

 

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter