• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban MTTQ gặp mặt, biểu dương Trưởng ban Công tác mặt trận, Chủ tịch Mặt trận tiêu biểu tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014- 2017
Ngày xuất bản: 12/11/2017 4:34:56 SA

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2017), sáng 11/11, Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương Trưởng ban Công tác mặt trận, Chủ tịch Mặt trận tiêu biểu tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014- 2017.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Dự buổi gặp mặt có: Đồng chí Ngô Sách Thực- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và 160 Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu ở thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư đại diện cho gần 2.000 Trưởng ban Công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nông Văn Lịnh- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Yên Bái phát biểu khai mạc

Tiếp nối tinh thần và truyền thống lịch sử dân tộc 87 năm qua, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam) do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách lập nên những kỳ tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quá trình phát triển của phong trào cách mạng tỉnh Yên Bái, MTTQ đã tập hợp đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi theo cách mạng phát huy vai trò, vị trí của mình, thực sự là tổ chức liên minh chính trị vững chắc, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các cuộc kháng chiến kiến quốc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Gần 2.000 Trưởng ban Công tác mặt trận là hiện thân sinh động của tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, tâm huyết cống hiến sức lực, trí tuệ cho cộng đồng, xã hội vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và cộng đồng dân cư trên quê hương Yên Bái. 

Kết quả hoạt động của các Trưởng ban Công tác mặt trận đã góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi đắp và tô thắm thêm truyền thống đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trên quê hương Yên Bái. Đã xuất hiện nhiều tấm gương Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu như: Đoàn Văn Đồng (huyện Lục Yên), Lương Thị Lầm (Yên Bình), Lò Minh Tâm (thị xã Nghĩa Lộ) …

 


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Tỉnh ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu của tỉnh đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy trong mỗi cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân ý thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện tốt vai trò vừa là tổ chức thành viên, vừa là hạt nhân chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác mặt trận; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận có đủ năng lực, trình độ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu và mong muốn các Trưởng ban Công tác mặt trận tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, vai trò và uy tín của mình, tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, hoạt động của Chủ tịch Mặt trận cần tập trung vào vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; động viên khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách; vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chăm lo xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, xây dựng quê hương ngày càng  giàu đẹp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Đức Duy- Chủ tịch UBND tỉnh

 tặng hoa và Bằng khen của UBND tỉnh cho các Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 160 Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh giai đoạn 2014- 2017.

 

                                                            THI NGUYỄN

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI GẶP MẶT:

 

 Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Đức Duy- Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng hoa và Bằng khen của UBND tỉnh cho các Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu

  

 

Đồng chí Nông Văn Lịnh- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tặng hoa và Bằng khen của UBND tỉnh cho các Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch- Trưởng ban Nội chính tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 tặng hoa và Bằng khen của UBND tỉnh cho các Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu 

 

 

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Dương Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng hoa và Bằng khen của UBND tỉnh cho các Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu

 

 

Tin khác

 • Khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn và Hội chợ Giới thiệu các sản phẩm quế Văn Yên 2017
 • Yên Bái Khai mạc Năm Du lịch 2017 với chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái”
 • Hội thảo Giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái
 • Cảm xúc sau chuyến đi thực tế sáng tác tại quần đảo Trường Sa qua phóng sự ảnh của họa sĩ Nguyễn Đình Thi
 • Chi đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2017- 2019
 • Khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" tại Mù Cang Chải
 • Họp báo về Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái 2017 và các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai- Tây Bắc
 • Phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Đất và Người Yên Bái” lần thứ II- năm 2017, chủ đề “Ảnh đẹp du lịch Yên Bái”
 • Yên Bái tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý I năm 2017
 • Yên Bái: Phát động cuộc vận động sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016- 2020; tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức và nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ của tỉnh
 • 71-80 of 216<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter