• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày xuất bản: 01/03/2019 8:51:53 SA

Sáng 1/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thị Hà- Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh cùng toàn thể các đồng chí đại biểu.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Hội nghị

Năm 2018, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục được quan tâm và thực hiện quyết liệt; niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, chính quyền tiếp tục được nâng cao. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; an sinh, phúc lợi được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thi đua thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị được giao mà trọng tâm phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: Đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt thi đua thực hiện thắng lợi "Năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm" và "Ba khâu đột phá" trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn II; phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; phong trào thi đua "Vì người nghèo- giảm nghèo bền vững". Các phong trào thi đua được triển khai thực sự là động lực để các cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà- Thứ trưởng Bộ Nội vụ,Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã đã biểu dương và chúc mừng những thành tích và kết quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Yên Bái trong năm 2018. Đồng chí cũng thống nhất với những chủ trương, giải pháp của tỉnh Yên Bái, đồng thời đề ra một số nội dung yêu cầu các cấp, các ngành tỉnh Yên Bái thực hiện để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục trở thành động lực cổ vũ, động viên nhân dân và cán bộ trên địa bàn tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu phát động thi đua tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2018, đặc biệt là các tập thể, cá nhân xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh và các danh hiệu thi đua cao quý tại Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ: Bên cạnh những ưu điểm, kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018, một số phong trào thi đua còn đạt hiệu quả thấp; có cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác thi đua, khen thưởng, việc bình xét công nhận danh hiệu thi đua còn chưa chặt chẽ…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 của tỉnh. Với phương châm hành động của năm là “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, UBND tỉnh đã phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề: “Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”.

Ưu tiên tập trung thực hiện việc cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 3 khâu đột phá chiến lược là cải cách hành chính, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội và đào tạo phát triển nguồn nhân lực; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh.

Cùng với đó, thi đua phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thi đua thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân năm 2019 trên 5,5%. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2019 và cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

trao Huân chương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Tại Hội nghị này 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2017- 2018 của tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 8 tập thể và 31 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 60 tập thể thuộc các khối và cụm thi đua của tỉnh có thành tích xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. UBND tỉnh cũng tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới" và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 18 Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước năm 2019 của UBND tỉnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Trần Thị Hà- Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương

tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Đỗ Đức Duy- Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018

 

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí  Dương Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Lãnh đạo 18 Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua, hưởng ứng nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của UBND tỉnh

 

Tuấn Vũ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter