• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ
Ngày xuất bản: 11/09/2017 1:06:38 CH

Thực hiện Hướng dẫn số 15, ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và Hướng dẫn số 06, ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ,  chiều ngày 11/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thực hiện bước 2 của quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và bước 1 của quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng bộ tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái; đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các Ban Cán sự Đảng đoàn; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Công tác quy hoach cán bộ là một công việc rất hệ trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo toàn tỉnh trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới, bổ sung vào quy hoạch; đồng thời thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với các chức danh đã được quy hoạch.

Tiêu chuẩn cán bộ giới thiệu vào các chức danh quy hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Cụ thể, cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch phải tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, không cơ hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch phải có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, lãnh đạo chủ chốt của cấp uỷ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm, phải kinh qua lãnh đạo chủ chốt của cấp uỷ cấp dưới. Không giới thiệu vào quy hoạch những đồng chí không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của tỉnh.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của tỉnh. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương; quy hoạch phải bảo đảm phương châm “mở” và “động”.

Các đồng chí tham gia việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 cần nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một việc rất hệ trọng, vì vậy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đồng chí dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ tỉnh, công tâm, khách quan, thận trọng, chắc chắn, ghi phiếu đảm bảo quy định, không để xảy ra tình trạng qua loa, đại khái, thiếu ý thức xây dựng.

Tiếp đó, đồng chí Hà Đức Hoan- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày nội dung Tờ trình xin ý kiến vào danh sách rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, 2016- 2021 và danh sách quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, 2021- 2026. Đồng thời, đồng chí đã thông tin về công tác giới thiệu nguồn nhân sự bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2016- 2021; giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025 và 2021- 2026, làm cơ sở để các đại biểu tiến hành việc ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định.

                                                                                                                                                                                                                P.V

 

Tin khác

 • Khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn và Hội chợ Giới thiệu các sản phẩm quế Văn Yên 2017
 • Yên Bái Khai mạc Năm Du lịch 2017 với chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái”
 • Hội thảo Giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái
 • Cảm xúc sau chuyến đi thực tế sáng tác tại quần đảo Trường Sa qua phóng sự ảnh của họa sĩ Nguyễn Đình Thi
 • Chi đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2017- 2019
 • Khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" tại Mù Cang Chải
 • Họp báo về Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái 2017 và các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai- Tây Bắc
 • Phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Đất và Người Yên Bái” lần thứ II- năm 2017, chủ đề “Ảnh đẹp du lịch Yên Bái”
 • Yên Bái tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý I năm 2017
 • Yên Bái: Phát động cuộc vận động sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016- 2020; tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức và nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ của tỉnh
 • 71-80 of 216<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter