• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X- Ngày hội tôn vinh những tấm gương điển hình, tiên tiến của Yên Bái
Ngày xuất bản: 23/09/2020 2:40:26 SA

Ghi nhanh của Trung Thành

 Trong không khí phấn khởi, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, sáng ngày 20/8, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sc trong đời sống xã hội; là dấu mốc khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng; mà còn là ngày hội tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh trong 05 năm qua. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ- KT Trung ương; đồng chí Thào Xuân Sùng- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐ- KT Trung ương phụ trách Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban TĐ- KT Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đúng 7 giờ 30 phút sáng, hơn 400 đại biểu đã có mặt đông đủ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh để cùng hòa mình vào những âm điệu tươi vui, rộn vang của chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội với chủ đề “Những trái tim yêu nước”, do các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn. Những câu ca, khúc hát của những bài hát về thi đua, về tinh thần hăng say lao động của các tầng lớp nhân dân cùng những bài hát về quê hương, đất nước đã đem đến cho các đại biểu những hình ảnh tươi mới, sinh động về không khí thi đua ái quốc đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên quê hương Yên Bái anh hùng. Ngay sau chương trình văn nghệ, Đại hội được bắt đầu bằng bài diễn văn ngắn gọn, xúc tích và ý nghĩa của đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (TĐ- KT) tỉnh. Long trọng công bố khai mạc Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Với nội dung trọng tâm là tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng 05 năm qua, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, năm 2020 có nhiệm vụ đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được; nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới; đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển cả về chất và lượng; thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Uỷ viên BCH Trung ương đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Yên Bái

(đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc)

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Hơn 7 thập kỷ trôi qua, lời dạy của Người về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội; phong trào thi đua yêu nước đã thực sự lan tỏa, tinh thần hăng hái thi đua lao động, sản xuất đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên cả nước. Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 05 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước, không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc, phấn đấu, nỗ lực để đóng góp sức người, sức của vào thành công chung của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác TĐ- KT tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ- KT tỉnh đã nêu rõ, trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động của Trung ương và Tỉnh uỷ; chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội: Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2016- 2020 ước đạt 6,64%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Phấn đấu năm 2020 thu ngân sách đạt 3.600 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016- 2020 đạt 23%, vượt 20% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu hàng hóa đạt mức tăng trưởng khá cao so với các năm trước. Hạ tầng kinh tế- xã hội tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới. Sau 05 năm, toàn tỉnh có thêm 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 76 xã, chiếm 50% số xã, gấp hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết, có huyện Trấn Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tăng 22 bậc, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 19 bậc, xếp thứ 36/63 tỉnh, thành. Tỉnh đã giảm được 405 đầu mối cơ quan, đơn vị, giảm 25,4% so với năm 2015; giảm trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và gần 14.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn; giảm 12% biên chế công chức và 13% biên chế viên chức so với năm 2015, vượt rất xa chỉ tiêu Trung ương giao... Cũng tại Báo cáo này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã nêu lên 5 nhiệm vụ trong tâm và 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công các chỉ tiêu, phương hướng trong công tác TĐ- KT mà tỉnh đặt ra trong 05 năm tiếp theo.

Ngay sau Báo cáo tóm tắt của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một số đại biểu đại diện cho 215 đại biểu ưu tú là điển hình tiên tiến xuất sắc, được bầu từ Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã báo cáo tham luận trước Đại hội. Qua các báo cáo tham luận, những kết quả nổi bật, những câu chuyện hay và nhiều kinh nghiệm quý trong xây dựng nông thôn mới, trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… đã được các đại biểu chia sẻ.

Phấn khởi và tự hào cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bái khi được đón đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ- KT Trung ương về thăm, làm việc và dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XIX. Trước ngày diễn ra Đại hội chính thức, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã cùng đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu Di tích Lịch sử mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái; đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái và đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt ấn tượng trước những kết quả trong công tác thi đua khen thưởng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của Yên Bái thời gian qua, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được, đồng thời biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là các điển hình tiên tiến tiêu biểu về dự Đại hội. Nhất trí với những chủ trương, giải pháp đã được nêu trong Báo cáo tổng kết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương thực sự, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thi đua khen thưởng..., nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐ- KT các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua để ngành nào, cấp nào cũng ngày càng nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương. Đồng chí tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ đoàn kết, thống nhất đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá trong khu vực, đạt nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp đầu năm học mới, thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã có phần quà trị giá 200 triệu đồng gửi tới các cháu thiếu nhi, học sinh tỉnh Yên Bái.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: “Thi đua phải thường xuyên, liên tục, lâu dài, bền bỉ và rộng khắp”, “Người người thi đua, ngành ngành thi đua; Ta nhất định thắng”, “Càng khó khăn càng phải thi đua, càng thi đua càng mau thắng lợi”; đồng thời, để cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021- 2025 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và năm 2030”. Nêu lên 9 nội dung trọng tâm và những mục tiêu cụ thể mà tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh cần thi đua để hoàn thành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2025; quyết tâm đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm 11 đồng chí. Trong đó có 01 đại biểu Trung ương và 10 đại biểu được giới thiệu và thông qua tại Đại hội. Trang trọng tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020, tại Đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Yên Bái- Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã công bố các Quyết định và tiến hành trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 5 tập thể và 15 cá nhân; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 19 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; Bằng khen cho 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2015- 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, tại phiên trù bị chiều ngày 19/8, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 20 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015- 2020); 43 tập thể và 32 cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018- 2020.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội không chỉ khẳng định kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian qua, mà còn là sự kiện khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua ái quốc, tạo ra động lực mới, khí thế mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025, thuộc vào nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng vào năm 2030, để nhân dân các dân tộc trong tỉnh có cuộc sống ngày càng hạnh phúc, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

 

T.T

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter