• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Từ kết quả của Đại hội Đảng cơ sở và trên cơ sở, tin tưởng và một kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp
Ngày xuất bản: 23/09/2020 2:26:46 SA

Ghi chép của Nguyễn Hiền Lương

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, ngày 2/7/2019, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch 145-KH/TU, về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, từ cuối năm 2019, các tổ chức Đảng, bao gồm các Chi bộ trực thuộc; các Chi, Đảng bộ cơ sở; các Đảng bộ trên cơ sở trong toàn tỉnh Yên Bái đều tập trung cho công tác tổ chức đại hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của đại hội Đảng: "Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã chia sẻ những suy ngẫm của mình về công tác tổ chức đại hội Đảng: "Công tác chuẩn bị Đại hội phải được tiến hành một cách bài bản, kỹ lưỡng, cả về văn kiện và nhân sự, trong đó công tác xây dựng văn kiện, mà báo cáo chính trị là trung tâm, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, phải kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng và định hướng phát triển của mỗi địa phương và cả nước. Việc tổng kết, đánh giá phải trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, toàn diện, nhận rõ những thành tựu, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục... Việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới phải bám sát các quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng và tình hình thực tế của địa phương, đặt trong tổng thể của vùng, liên vùng và cả nước; đồng thời, làm tốt công tác dự báo, nắm bắt thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... Báo cáo trình ra Đại hội không giống như báo cáo thành tích hằng năm, mà phải phân tích đánh giá tình hình hiện nay và sắp tới, dự báo đến năm 2030, năm 2045 địa phương ta, đất nước ta sẽ là như thế nào? Cứ nói thành phố thông minh, thành phố xanh, vậy nội hàm cụ thể là gì? Hoặc nước ta đến năm 2030 sẽ là nước công nghiệp phát triển hay là một nước phát triển, hay là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nội hàm của nó là gì? Từ năm 2001, chúng ta đã xác định đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, giờ đã cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa? Cho nên phải hiểu biết rất sâu sắc cả lý luận và thực tiễn, cả trong nước và quốc tế. Văn kiện là định hướng chính trị để làm chứ không phải chỉ để nói. Phải làm sao để sau này khi Đại hội công bố ra, nhân dân thấy phấn khởi, tin tưởng vào đường lối của Đảng. (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, đầu xuân Canh Tý/ 2020- Theo TTXVN).

Theo đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, những quan điểm tư tưởng trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc tới các cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức đại hội. Đến hết ngày 20/5/2020, 100% tổ chức cơ sở Đảng (gồm 307 đảng bộ cơ sở, 191 chi bộ cơ sở) trên địa bàn tỉnh đều tổ chức thành công đại hội. Đại hội cấp cơ sở đã bầu được 3.858 đồng chí cấp ủy viên, trong đó, số tái cử 2.688 đồng chí (chiếm 69,67%); tham gia lần đầu 1.170 đồng chí (chiếm 30.33%); cơ cấu cấp ủy viên có nhiều tiến bộ, ủy viên nữ 877 đồng chí (chiếm 22,73%); là người dân tộc thiểu số 1.480 đồng chí (chiếm 38,36%); dưới 40 tuổi 1.434 đồng chí (chiếm 37,16%). Đã thực hiện bảo đảm đúng số dư theo quy định (số dư bầu cấp ủy đạt tỷ lệ 11,67%, bầu ban thường vụ đạt tỷ lệ 12,78%). Chất lượng cấp ủy viên được nâng cao, cả về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Đặc biệt, đã bố trí được 151 đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không là người địa phương. Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định, đảm bảo cơ cấu độ tuổi, thành phần dân tộc. Các chức danh nhân sự chủ chốt hầu hết trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. Tuy là tỉnh miền núi, địa bàn phức tạp, nhiều cơ sở đảng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, song việc tổ chức đại hội cơ sở ở Yên Bái đã hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với thời gian yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đại hội cơ sở Đảng của Yên Bái đã thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Trên 7000 đảng viên của Đảng bộ Văn Yên, trên 5.600 đảng viên của Đảng bộ huyện Trấn Yên, trên 6.300 đảng viên của Đảng bộ huyện Yên Bình; trên 7.200 đảng viên của Đảng bộ huyện Văn Chấn, trên 2000 đảng viên của Đảng bộ huyện Trạm Tấu, trên 6.300 đảng viên của Đảng bộ huyện Lục Yên, trên 2.800 đảng viên của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, trên 4.200 đảng viên của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, trên 9.300 đảng viên của Đảng bộ thành phố Yên Bái, trên 5.000 đảng viên của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đảng viên của Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự tỉnh đều được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đóng góp cho các báo cáo chính trị các cấp và bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình trong không khí dân chủ và mang tính xây dựng. Điều đó đã thể hiện rõ nội dung, tính chất, ý nghĩa của một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt.

Từ thành công của đại hội Đảng cơ sở, tháng 6 năm 2020, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên được chọn là đại hội điểm, mở đầu cho đại hội cấp huyện và tương đương. Đến giữa tháng 7/ 2020, Yên Bái đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025. Các đại hội đều thực hiện đầy đủ bốn bước nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35, Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, gắn với những nội dung cốt lõi, quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các đảng bộ đều tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, không khí thảo luận tại các đại hội sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, dân chủ. Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm phiếu thực hiện trên máy tính bằng phần mềm kiểm phiếu do Ban Tổ chức T.Ư cung cấp, bảo đảm chính xác, tiết kiệm thời gian. 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với số phiếu cao. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ đạt 21,1%; người dân tộc thiểu số đạt 31%; độ tuổi bình quân là 46. Điểm mới trong công tác bầu cử tại đại hội cấp trên cơ sở của Yên Bái lần này là 11 trong số 12 đảng bộ thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Theo đó, đồng chí Luyện Hữu Chung- Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XVI; đồng chí Đoàn Hữu Phung- Bí thư Huyện ủy Yên Bình khóa XXII được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Yên Bình khóa XXIII; đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên khóa XXI được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Lục Yên  khóa XXII; đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khóa XX được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khóa XXI; đồng chí Giàng A Thào- Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu khóa XV được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu khóa XVI; đồng chí Hoàng Thị Vĩnh- Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ khóa XIII được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ khóa XIV; đồng chí Nguyễn Thế Phước- Bí thư Huyện ủy Trấn Yên khóa XXI được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Trấn Yên  khóa XXII; đồng chí Nông Việt Yên- Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải khóa XVIII, được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Huyện ủy  khóa XIX; đồng chí Đỗ Đức Minh- Bí thư Thành ủy Yên Bái  khóa XIX được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Thành ủy khóa XX; đồng chí Đỗ Quang Minh- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VIII được bầu trực tiếp giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối khóa IX; Đại tá Đặng Hồng Đức- Giám đốc Công an tỉnh được bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XVI; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh theo quy định của Bộ Chính trị và giữ chức Bí thư Đảng bộ. Các đồng chí được đại hội bầu trực tiếp giữ chức danh bí thư đều trúng cử với số phiếu rất cao, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối của đảng viên. Việc bầu trực tiếp bí thư vừa phát huy được tính dân chủ trong đại hội, vừa khiến cho người được bầu nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, Yên Bái có tỷ lệ đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đạt cao nhất cả nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng phân tích rõ, nguyên nhân thành công của đại hội cơ sở và trên cơ sở của Yên Bái ở nhiều phương diện, song nổi bật ở 3 khâu cơ bản: Công tác chuẩn bị đại hội; công tác tổ chức và công tác tuyên truyền. Để tổ chức tốt Đại hội cơ sở, Ban Thường vụ đã chọn Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên là đại hội điểm cấp xã. Đây là một xã nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, của từng Ủy viên Ban Chấp hành, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy xã có tác động rất lớn tới sự phát triển của Việt Thành trong những năm qua. Kết quả của Việt Thành đã mở ra quá trình đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh thành công vô cùng tốt đẹp. Với đại hội cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ chọn Đảng bộ huyện Văn Yên là đại hội điểm. Đây là huyện có nhiều khâu đột phá trong lãnh đạo và có sự phát triển toàn diện trong nhiệm kỳ qua. Để giúp cho Đại hội Đảng bộ Văn Yên thành công, làm chuẩn mực cho các đảng bộ trên cơ sở trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ công tác, Bộ phận giúp việc Tổ công tác, Tổ thẩm định văn bản đại hội để chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Mọi công việc của Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên, từ công tác nhân sự, phương án trang trí khánh tiết tại đại hội đều được xây dựng chi tiết, chu đáo; các nội dung tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ; các phong trào thi đua, công trình, phần việc chào mừng đại hội được triển khai tốt, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đánh giá về công tác tổ chức đại hội cơ sở và trên cơ sở của Yên Bái, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở và trên cơ sở đều đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, bám sát vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, phát huy dân chủ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Dự thảo các văn kiện đại hội đã được cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, toàn diện, sát với tình hình thực tế của mỗi tổ chức đảng. Các ý kiến tham gia đóng góp tại đại hội được chuẩn bị chu đáo, mang tính chất xây dựng, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của đảng viên. Từ những kết quả của đại hội cơ sở và trên cơ sở, có thể tin tưởng vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24/ 9/ 2020.

Nói về bối cảnh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng chia sẻ thêm: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, còn diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đó cũng là những tiền đề, động lực hết sức quan trọng để chúng ta vững tin bước vào đại hội. Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này là: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc." đã được cán bộ, đảng viên, các nhà trí thức, các văn nghệ sĩ và nhân dân trong toàn tỉnh đóng góp ý kiến và có sự đồng thuận rất cao. Trong dịp lên tham dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019, tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao công tác lãnh đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh: Đầu nhiệm kỳ, Yên Bái còn rất nhiều khó khăn song với sự nỗ lực, quyết tâm cao mà chiều sâu là sự đoàn kết, đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nên đến nay, tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cùng kinh nghiệm, kết quả đã có, không bằng lòng, chủ quan với những gì đã đạt được để có những bước phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới. 

Tôi bắt tay đồng chí Trưởng Ban Tổ chức, cảm ơn về cuộc trò chuyện và nói lời từ đáy lòng: Vâng! Điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cũng là điều mà toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Yên Bái, trong đó có tôi, một người cầm bút kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này. Hy vọng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập", Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030 như Dự thảo Báo chính trị của Đảng bộ tỉnh trình Đại hội lần thứ XIX đã xác định. Giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã chuẩn bị Đêm Thơ- Nhạc "Quê hương- Con người Yên Bái qua các tác phẩm thơ, nhạc" để chào mừng sự thành công của đại hội.

                                                                                

                                                                       N. H.L 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter