• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày xuất bản: 19/01/2017 2:31:23 SA

Thân ái gửi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái!

Nhân dịp đón xuân Đinh Dậu 2017, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng; cán bộ, công chức viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng.

Năm 2016, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của khối đại đoàn kết toàn dân, của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. 30/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,3%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách đạt 2.295 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,24%, riêng hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm trên 8% so với năm 2015. Diện mạo đô thị và nông thôn tiếp tục có những đổi thay tích cực; số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 12 xã (tăng 07 xã so với kế hoạch), đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 18 xã. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, tôi trân trọng cảm ơn sự nỗ lực phấn đấu và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đã đóng góp vào thành tích chung của quê hương Yên Bái chúng ta trong năm qua!

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ!

Năm 2017, là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại nền công nghiệp, dịch vụ gắn với với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; đa dạng hóa và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển toàn diện; tích cực mở rộng các hoạt động đối ngoại, tham gia sâu rộng vào hội nhập quốc tế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất và thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh; tăng cường quản lý và chăm lo phát triển xã hội, xây dựng và phát huy hơn nữa nhân tố con người trên mọi lĩnh vực của đời sống; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa "trong nội bộ" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm chuyển biến mạnh mẽ tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh ta.

Chào mừng xuân mới Đinh Dậu, xin chúc đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục ra sức thi đua lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển giàu đẹp, văn minh; nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Chào thân ái !

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Phạm Thị Thanh Trà

                                           

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter