VĂN BẢN CỦA HỘI


Nội dung tìm kiếm:
Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 02/02/2021 8:34:27 SA

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH YÊN BÁI

 HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 
 

 


Số: 01 /NQ-HLHVHNT

 

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 


Yên Bái, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ II BAN CHẤP HÀNH KHÓA VII,

NHIỆM KỲ 2020- 2025, HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT YÊN BÁI

 

 

Hội nghị lần thứ II, Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp VHNT tỉnh Yên Bái khóa VII (Nhiệm kỳ 2020- 2025) được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 01 năm 2020, kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại trụ sở Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái, dưới sự chủ trì của Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội cùng với sự tham gia của 9/9 thành viên Ban Chấp hành Hội, 2 Phó Chánh Văn phòng Hội và Thư ký Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Yên Bái.

Sau khi được nghe dự thảo Báo tổng kết hoạt động VHNT năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; 10 sự kiện, hoạt động nổi bật của văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2020; Kế hoạch tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVIII, Nguyên tiêu Tân Sửu- 2021 và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chấp hành, Hội nghị lần thứ II, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 nhất trí nghị quyết và biểu quyết 100% những vấn đề sau:

 

I. Nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động VHNT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2021, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn học nghệ thuật năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021:

+ Nhận Cờ Thi đua của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;

+ Trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2020;

+ Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam cho một số hội viên;

+ Trao Quyết định kết nạp cho 4 hội viên mới (03 hội viên chuyên ngành Văn học, 01 hội viên chuyên ngành Biểu diễn và 01 hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh);

+ Trao khen thưởng Hội viên xuất sắc năm 2020 cho 16 hội viên;

+ Trao quà tết cho 27 hội viên cao tuổi và các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội.

2. Tham gia Hội Báo xuân Tân Sửu, 2021, trưng bày 3 cuốn Tạp chí (Tạp chí Văn nghệ Yên Bái số Tết Dương lịch- số 259, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái số Tết Âm lịch- số 260, Văn nghệ Yên Bái vùng cao số Tết- số 50);

3. Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVIII, Nguyên tiêu Tân Sửu- 2021, với chủ đề “Tổ quốc và mẹ”.

+ Ra mắt cuốn sách ảnh “Yên Bái- Đất và Người”;

+ Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh;

+ Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuốn sách ảnh “Yên Bái- Đất và Người”;

+ Trao giải cuộc thi “Thơ trên Tạp chí Văn nghệ Yên Bái” lần thứ IV;

4. Làm lại thẻ hội viên nhiệm kỳ 2020- 2025;

5. Mở trại sáng tác VHNT tổng hợp tại Yên Bái và Trại sáng tác VHNT tổng hợp tại Vũng Tàu.

6. Tổ chức triển lãm Ảnh nghệ thuật tại Tuần Văn hóa- Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; triển lãm Tranh cổ động và Ảnh nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và một số triển lãm nhằm phục vụ những nhiệm vụ chính trị khác của tỉnh.

7. Tham gia Liên hoan Mỹ thuật khu vực Tây Bắc- Việt Bắc tại Cao Bằng, năm 2021;

8. Tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XXI, năm 2021.

9. Tiếp tục tổ chức Cuộc thi “Thơ trên Tạp chí Văn nghệ Yên Bái” lần thứ V, năm 2021.

10. Tiếp tục tổ chức Cuộc thi viết truyện ngắn trên Tạp chí Văn nghệ 3 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai với chủ đề “Dấu ấn quê hương, con người Yên Bái- Phú Thọ- Lào Cai” vòng 2, lần thứ Ba tại Phú Thọ.

11. Tổ chức các chuyến thực tế sáng tác cho các Chi hội chuyên ngành: Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số, Chi hội Văn hóa dân gian, Chi hội Nhiếp ảnh và Chi hội Âm nhạc.

12. Tổ chức Hội thảo Tác giả- Tác phẩm cho một số hội viên thuộc các chi hội: Thơ, Văn Xuôi và Âm nhạc.

13. Tiếp tục duy trì sinh hoạt thơ vào ngày 12 hằng tháng.

14. Tổ chức xét Giải thưởng VHNT Yên Bái 5 năm lần thứ Hai và Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2021.

15. Xuất bản 12 số Tạp chí Văn Nghệ Yên Bái, 6 số Văn nghệ Yên Bái vùng cao, cập nhật thường xuyên các thông tin lên Trang Văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử. Chú trọng nâng cao chất lượng về nội dung đổi mới về hình thức.

16. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp từ 3 đến 5 hội viên mới.

II. Thành lập Ban Công tác Hội viên nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 4 người:

+ Ông Nông Quang Khiêm- Trưởng Ban;

+ Bà Nguyễn Thị Tâm- Thành viên;

+ Ông Nguyễn Tuấn Vũ- Thành viên;

+ Bà Phạm Thị Tính- Thành viên.

III. Xóa bỏ các Ban Chuyên môn (Ban Mỹ thuật- Nhiếp ảnh, Ban Văn xuôi, Ban Thơ).

IV. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra Hội và Ban Công tác Hội viên ngay đầu nhiệm kỳ 2020- 2025.

V. Kiện toàn lại Hội đồng Nghệ thuật phù hợp với tình hình mới.

VI. Thành lập Phòng Kỹ thuật Chế bản Tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Bổ nhiệm Họa sĩ, NSNA Nguyễn Tuấn Vũ làm Trưởng phòng.

VII. Tổ chức thực hiện:

Các Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Ủy viên BCH, các Chi hội trưởng chuyên ngành của Hội theo chức trách, nhiệm vụ được giao cụ thể Nghị quyết này thành chương trình công tác và triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Hội trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội là đầu mối theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ Hội những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý.

Nghị quyết này được phổ biến đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các Chi hội trưởng chuyên ngành của Hội để tổ chức thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các UVBCH Hội

- Các Chi hội trưởng chuyên ngành

- Các Phó Văn phòng Hội

- Lưu VT- VP

 

T.M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Thi

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter