• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế mạc Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII
Ngày xuất bản: 02/10/2020 9:02:00 CH

 

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thông qua một số Nghị quyết chuyên đề quan trọng.

 

.

Tại Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII đã xem xét đánh giá và thống nhất cao, biểu quyết thông qua 5 nghị quyết chuyên đề về kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kỳ họp đã kiện toàn các chức danh HĐND tỉnh và UBND tỉnh sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm, bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và mong rằng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng đã được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

Sau Kỳ họp này, đề nghị thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét phê chuẩn kết quả bầu cử theo quy định. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đề nghị cử tri các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, tăng cường sự giám sát để HĐND tỉnh và UBND hoàn thành trọng trách được giao.

Nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2020 còn rất khó khăn, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và cả cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, vì vậy HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành các cơ quan đơn vị tiếp tục nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm sát sao quyết liệt trong quản lý, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Các nghị quyết chuyên đề được thông qua tại Kỳ họp:

Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành lập Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở chia tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh;

Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án bố trí trụ sở và kinh phí thực hiện Đề án "Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021” ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của HĐND tỉnh;

Nghị quyết về việc mức vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Nghị quyết về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái;

Nghị quyết về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới;

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter