• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị tổng kết công tác Chi bộ Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày xuất bản: 17/01/2019 1:57:47 CH

 Chiều 17/01, tại trụ sở Hội, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Chi bộ Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Đình Thi- Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái cùng toàn thể các cán bộ đảng viên trong Chi bộ.

Được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2018, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tới toàn thể các cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trên 03 xuất bản phẩm của Hội; kịp thời ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm qua, Chi bộ đã kết nạp thêm 01 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị và bồi dưỡng, tạo nguồn một quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; quản lý chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên đúng trình độ năng lực và vị trí việc làm; thực hiện đúng quy định của Đảng về việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với Chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng, định hướng các nội dung hoạt động phong phú, đổi mới, phục vụ tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên…

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và quán triệt chủ đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan; gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các xuất bản phẩm của Hội. Năm 2018, Chi bộ Hội và 01 đảng viên của Chi bộ được nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn của Hội, Chi bộ đã luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển Văn học Nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình trong việc định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn ngành; thực hiện tốt việc lãnh đạo tuyên truyền về công tác quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị; luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời các ấn phẩm của Hội đã đăng tải, tuyên truyền qua các tác phẩm, bài viết phục vụ tốt cho công tác quốc phòng, an ninh nói chung và tại địa phương nói riêng…

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng cấp trên; phát huy cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; làm tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể: Tổ chức học tập và quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời thông tin thời sự trong nước và quốc tế tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của cơ quan. Đồng thời chú trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; kết nạp 01 đảng viên mới; kiểm tra giám sát từ 01 đến 02 cuộc đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; lãnh đạo tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, công bố các ca khúc về Yên Bái, xuất bản 03 tập sách: Văn xuôi, thơ, nhạc, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Hội như đăng cai Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19- năm 2019 tại tỉnh Yên Bái, triển lãm Mỹ thuật chủ đề “Biên giới- Biển đảo Tổ quốc” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mở trại sáng tác Đồ họa in Độc bản tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại Hà Nội; mở các trại sáng tác, xuất bản tốt các xuất bản phẩm của Hội...

Tại Hội nghị, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá và bình xét chất lượng đảng viên năm 2018. Kết quả bình xét, 03/10 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc; 07/10 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Tâm- Chiến Thắng 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter