• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội thảo kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930- 10/2/2020)
Ngày xuất bản: 10/12/2019 8:45:28 SA

Sáng 10/12, tại nhà khách Hào Gia, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thảo kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930- 10/2/2020).

Chủ trì buổi Hội thảo có các đồng chí: Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Quang Hải- Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo

Tham dự Hội thảo còn có Giáo sư Nguyễn Văn Khánh- nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Thạc sỹ Nguyễn Văn Biểu- Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Quản lý di tích và phát triển du lịch, Hội Khoa học lịch sử tỉnh; đại diện thân nhân gia đình các nhà cách mạng yêu nước Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính.

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái ngày 10/2/1930 tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn tại một địa bàn không rộng và cuối cùng không thành công nhưng lại là một trong những sự kiện lớn, có ảnh hưởng sâu sắc trên phạm vi toàn quốc, có tiếng vang lớn trên thế giới.

Giáo sư Nguyễn Văn Khánh- nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tham luận tại hội thảo

Nhiều vấn đề đặt ra từ cuộc khởi nghĩa Yên Bái vẫn còn cần được tiếp tục nghiên cứu một cách khoa học, công phu nhằm làm rõ thêm về một sự kiện trong lịch sử nước ta nói chung và thiết thực giúp cán bộ và nhân dân Yên Bái hiểu rõ hơn về quá trình diễn biến, vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa, về những đóng góp của các chiến sĩ, đồng bào đã từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa; góp phần phát huy, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thiết thực đóng góp công sức, trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.          

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều tham luận có chất lượng như: quá trình nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về cuộc khởi nghĩa Yên Bái và việc xuất bản cuốn tiểu thuyết lịch sử "Ngang trời mây đỏ” của Nhà văn, nhạc sỹ Ngọc Bái; giá trị tốt đẹp của truyền thống lịch sử cách mạng từ cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong xây dựng, phát triển thành phố hôm nay; công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tại công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái... Các tham luận được trình bày tại hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ thêm vị trí, vai trò của tổ chức yêu nước Viêt Nam Quốc dân đảng, diễn biến, tầm vóc, ý nghĩa, những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong lịch sử cách mạng Việt Nam; hiểu biết thêm về thân thế, sự nghiệp của Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính cũng như những bậc tiên liệt đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và trách nhiệm của hậu thế trong việc gìn giữ, kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì nghĩa lớn của Nguyễn Thái Học và các nghĩa sỹ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đồng thời làm tốt công tác bảo quản, phát huy các giá trị di tích lịch sử có liên quan đến khởi nghĩa Yên Bái, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nhà văn, nhạc sĩ Ngọc Bái phát biểu tham luận tại hội thảo

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Hội thảo kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, như một nén hương thơm kính dâng lên các hương hồn liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Dương Văn Thống nhấn mạnh, Hội thảo đã làm rõ tinh thần yêu nước, trí lực phi thường, sẵn sàng xả thân, quyết tâm giành độc lập của các vị tiên liệt trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Khởi nghĩa Yên Bái đã thổi bùng lên lòng yêu nước, căm thù giặc, đấu tranh chống giặc ngoại xâm cuối thập kỷ 20 đầu thập kỷ 30, gây tiếng vang lớn ở Yên Bái, Việt Nam và trên thế giới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta; khẳng định đường lối đúng đắn do Đảng lãnh đạo trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm trong 90 năm qua cũng như trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tổng kết hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham luận tại Hội thảo bổ sung vào tài liệu tuyên truyền, giảng dạy về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và lịch sử địa phương trong trường học; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.

Đồng chí đề nghị thành phố Yên Bái xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về việc tổ chức kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái vào năm 2020.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn các nhà nghiên cứu khoa học, lịch sử, văn hóa tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về quá trình diễn ra cuộc khởi nghĩa; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì với các cơ quan, cá nhân liên quan rà soát các tham luận đảm bảo chặt chẽ, khoa học, có tính giáo dục; đồng thời xem xét, nghiên cứu những tham luận trước đó về cuộc khởi nghĩa Yên Bái trình Thường trực Tỉnh ủy in thành sách nhằm lưu trữ lâu dài phục vụ việc nghiên cứu, giáo dục lâu dài cho các thế hệ.

Minh Ngọc- Nguyễn Tâm

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter