• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 23/04/2019 7:44:17 SA

Chiều 22/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái họp để triển khai nhiệm vụ và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

 

Cùng dự có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập và bộ phận soạn thảo Văn kiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Văn kiện; Dự thảo Chương trình làm việc năm 2019 của Tiểu ban và Dự thảo Đề cương chi tiết Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, giai đoạn 2021 - 2030. 

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng tiểu ban Văn kiện nhấn mạnh: Tỉnh sẽ có 2 văn kiện chính trình Đại hội là Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. 

Cùng đó là 3 báo cáo gồm Báo cáo tổng kết 10 năm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất, giao cho Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu xây dựng kế hoạch làm việc của Tiểu ban Văn kiện để cho ý kiến vào Đề cương sơ bộ trong tháng 5 và tháng 6 chính thức cho ý kiến đề cương chi tiết vào cả 3 báo cáo.

Từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo Văn kiện; tháng 11 lên phương án cụ thể lấy ý kiến của các đảng bộ trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu chuyên sâu, nhân sĩ, trí thức, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị; tháng 12 hoàn thiện dự thảo lần 2 và lấy ý kiến của các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Tiếp tục hoàn thiện Văn kiện để tháng 2/2020 hoàn thành phục vụ đại hội đảng bộ cấp cơ sở, chính thức công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau đó, từ tháng 6-8/2020 sẽ tiến hành đại hội cấp huyện và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào tháng 10/2020.

Trong Đề cương báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đề xuất chủ động chọn các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm để đưa vào báo cáo trong nhiệm kỳ tới nhằm đề ra những giải pháp cũng như phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, định hướng mạnh về phát triển công nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại, dịch vụ, du lịch; tập trung phát triển về cơ sở hạ tầng, giao thông, cơ sở hạ tầng về logistic… nhằm đưa Yên Bái trở thành địa điểm trung chuyển của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

 Theo Báo Yên Bái

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter