• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc của Tiểu ban Kinh tế- Xã hội Đại hội Đảng XIII với các tỉnh miền núi phía Bắc
Ngày xuất bản: 24/07/2019 9:28:58 SA

Sáng 24/7, tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình; Vương Đình Huệ; Phạm Bình Minh; Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc của Tiểu ban Kinh tế- Xã hội Đại hội Đảng XIII với các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và T.p Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Tiểu ban Kinh tế- Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc.

Đồng chủ trì buổi làm việc có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Tiểu ban Kinh tế- Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh miền núi phía Bắc, hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và T.p Hà Nội.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Đây là vùng thứ 5 mà Tiểu ban tới làm việc nhằm khảo sát thực tế tại các Bộ, ngành, địa phương phục vụ việc xây dựng văn kiện kinh tế- xã hội mà Tiểu ban chủ trì là Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo Kế hoạch kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025 (còn gọi là Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm).

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chia sẻ khó khăn, mất mát với tỉnh Yên Bái trong đợt lũ lụt vừa qua; đồng thời biểu dương sự cố gắng của tỉnh, khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt. Nhân đây, Thủ tướng nhắc nhở các tỉnh miền núi phía bắc, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo phòng chống thiên tai, công tác khắc phục hậu quả của mưa lớn, sạt lở đất, nhất là lũ quét, lũ ống, với tinh thần không để ảnh hưởng đến đời sống, tính mạng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Về cuộc làm việc hôm nay, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ của Tiểu ban trong việc xây dựng 2 văn kiện quan trọng mà đến nay, “đã làm được một số việc, đã có đề cương chi tiết, báo cáo Hội nghị Trung ương vừa rồi”. Tinh thần của Tiểu ban là văn kiện phải sát thực tiễn, cho nên, “phải lắng nghe các địa phương đóng góp về tình hình phát triển cũng như mô hình, những nét mới trong 5, 10 năm qua”. Vì thế, Tiểu ban đã có 5 cuộc làm việc với các vùng có các đặc thù riêng.

“Đây là hội nghị quan trọng, trước hết đưa ra phương hướng phát triển đất nước 5 năm, 10 năm tới, tầm nhìn đến 2045, trong đó đánh giá tình hình phát triển thời gian qua”, Thủ tướng đề nghị các đại biểu nhận định đúng tình hình, đưa ra quan điểm, mục tiêu, nhất là giải pháp phát triển phù hợp với tình hình mới, cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên toàn cầu.

Thủ tướng cho biết, 9 tỉnh miền núi phía Bắc cùng Nghệ An, Thanh Hóa, 2 tỉnh có quy mô dân số lớn, và T.p Hà Nội cùng ngồi lại để bàn về vấn đề liên kết Thủ đô với các địa phương. Vì vậy, tại cuộc làm việc, “chúng ta sẽ tìm ra đặc điểm của khu vực này để tìm được lợi thế so sánh, xác định vị trí chiến lược, kể cả quốc phòng, an ninh, đối ngoại, môi trường sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu sâu sắc”. Theo Thủ tướng, 9 tỉnh miền núi phía Bắc và Nghệ An, Thanh Hóa có nhiều tiềm năng phát triển và rất vui mừng khi các địa phương này có nhiều thay đổi trong 5, 10 năm qua, có nhiều mô hình hay mà “Trung ương, Tiểu ban cần lắng nghe để có định hướng tốt cho vùng quan trọng này”. Tuy nhiên, các địa phương trong vùng còn nhiều khó khăn, thách thức, lớn nhất là địa hình chia cắt, hạ tầng khó khăn và tỉ lệ nghèo cao nhất cả nước.

Thủ tướng đề nghị cần bàn sát tình hình hơn, kể cả kinh tế và xã hội, lĩnh vực rất quan trọng với “nôi cách mạng” này. Bên cạnh đó, cần đề xuất, góp ý phương hướng, nhiệm vụ, cách làm mới.

Thủ tướng cũng đề nghị làm rõ mối liên kết giữa Hà Nội với các địa phương vùng núi phía Bắc cũng như với các tỉnh lớn là Nghệ An, Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà-  Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái bày tỏ vui mừng khi được lựa chọn là địa phương tổ chức buổi làm việc của Tiểu ban. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Yên Bái đã phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển, xác định rõ động lực, mục tiêu để phát triển, tập trung vào 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu ý kiến về thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh

Về thực hiện 3 đột phá chiến lược, Yên Bái tập trung thực hiện các nhiệm vụ: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện phân cấp mạnh mẽ hầu hết các lĩnh vực thu hút đầu tư, thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, công tác cán bộ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông.

Yên Bái cũng tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển mạnh thương mại, dịch vụ.

Cùng với đó, Yên Bái cũng có những cơ chế đủ mạnh để thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh giản bộ máy, biên chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chế độ công vụ, công chức; đầu tư đưa vào hoạt động đồng bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để giải quyết cơ bản 100% các thủ tục hành chính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề xuất Tiểu ban và Chính phủ quan tâm giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế- xã hội của vùng, nhất là quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trong cả nước; quan tâm việc sắp xếp, bố trí dân cư một cách hợp lý để thuận lợi hơn trong việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng "điện, đường, trường, trạm". Cùng với đó, quan tâm đến công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra.

Do đó, các tỉnh đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tăng cường kết nối vùng để phát triển du lich; liên kết chuỗi trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Chính phủ cần có các chính sách đặc thù cho phát triển kinh tế- xã hội của vùng; quan tâm đến công tác bố trí dân cư; quy hoạch phát triển vùng sản xuất. Tăng cường liên kết giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng và các tỉnh trong vùng với Hà Nội trong lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; quan tâm đầu tư đối với các địa phương được xác định là trọng điểm du lịch của vùng; tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông; có chiến lược, đề án phát triển kinh tế rừng bền vững; nghiên cứu có chiến lược phù hợp để sắp xếp hợp lý dân cư trong vùng nhằm giảm áp lực đầu tư về cơ sở hạ tầng; quan tâm đầu tư cho y tế, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chăm lo cải thiện dinh dưỡng, đổi mới giáo dục cho trẻ em vùng dân tộc, đổi mới mô hình bán trú…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các tỉnh miền núi phía Bắc, hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và T.p Hà Nội được tổ chức tại tỉnh Yên Bái

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Tổ biên tập văn kiện tiếp thu ý kiến của các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc và ý kiến tham gia của các đại biểu bằng văn bản.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh trong vùng trung du, miền núi phía Bắc đạt được trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; môi trường kinh doanh cải thiện hơn trước, thu hút được nhiều doanh nghiệp; kinh tế - xã hội phát triển ổn định, nhiều địa phương chuyển dịch cơ cấu rất mạnh mẽ, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của các tỉnh trong vùng. Khẳng định vai trò quan trọng của vùng trung du, miền núi phía Bắc và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh biên giới, là lá phổi xanh của cả nước, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển bền vững. Vùng trung du, miền núi phía Bắc còn thúc đẩy xuất nhập khẩu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và là thị trường lớn tiêu thụ hàng hóa cho thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc

Về quan điểm phát triển của vùng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải phát triển toàn diện, bền vững, phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhưng trước hết cần tập trung giữ dân, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững mối đoàn kết các dân tộc và thực hiện tốt các chính sách dân tộc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp đó là tập trung giữ rừng, phát triển lâm nghiệp một cách bền vững và giữ vững mối quan hệ với các nước láng giềng để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển.

Về phương hướng phát triển của vùng, Thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, biến thách thức thành cơ hội; tập trung khắc phục những tồn tại trong chính sách từ Trung ương đến địa phương; tập trung tháo gỡ một số hạ tầng quan trọng, các điểm nghẽn trong phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, đường hàng không, đường cao tốc.

 Tuấn Vũ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter