• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái Giao ban báo chí quý II năm 2019
Ngày xuất bản: 09/04/2019 12:32:11 CH

 

Chiều ngày 9/4, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị còn có lãnh đạo, phóng viên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Bưu điện tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện các báo Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong quý I năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Thông tin các hoạt động chỉ đạo của tỉnh đối với các cấp, các ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế- văn hóa- xã hội theo chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”; tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, quảng bá hình ảnh đất và người đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần làm nổi bật một hình ảnh Yên Bái năng động, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; phát hiện và phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Về thời sự- chính trị, các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc và dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp Quốc gia Xuân Kỷ Hợi năm 2019; tích cực thông tin về các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, các chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Yên Bái; thông tin các sự kiện quan trọng của tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 (mở rộng) đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Khai mạc Kỳ họp thứ 12- HĐND tỉnh khóa XVIII, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; thông tin tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU, ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tuyên truyền các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; thông tin tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh; các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống.

Về kinh tế- văn hóa- xã hội, báo chí đã tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2019 tại địa phương, đồng thời tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế- xã hội, các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế năm 2019..., kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019 của tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh...

Về pháp luật- nội chính, các cơ quan báo chí đã tích cực trong việc tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng kích động lòng dân; thường xuyên đăng tin, bài phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh thông tin kết quả chỉ dạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong quý I năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Theo đó, trong tháng 4 và quý II/2019 tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan báo chí cần lưu ý bám sát để tập trung tuyên truyền đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01 của Chính phủ; Nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các cây trồng, vật nuôi, các sản phẩm chủ lực sản phẩm đặc sản của tỉnh gắn với thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường đầu ra bền vững cho nông sản; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu; công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác phòng, chống dịch ở gia súc, gia cầm, thủy sản; phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi...

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp; đồng hành, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu trong tháng 4...

Về lĩnh vực văn hóa- xã hội, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học theo kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018- 2019 và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo hướng tự chủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025”; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi, bảo trợ xã hội....

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 theo kế hoạch; tập trung triển khai kế hoạch thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hiệu quả hoạt động vận hành của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Anh Tuấn- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Hồ Đức Hợp- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin đến các cơ quan báo chí về việc triển khai sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019; thông tin một số vấn đề về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền và hoạt động báo chí, đồng thời có ý kiến kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị và định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong quý II năm 2019, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyên truyền đầy đủ các chủ đề, lĩnh vực đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, kịp thời và chính xác.

Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần đưa tin nhiều hơn nữa về các gương điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, thông tin về biển đảo... quan tâm hơn nữa đến công tác biên tập, thẩm định nội dung để hạn chế những sai xót không đáng có; nâng cao hơn nữa chất lượng tin, bài đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thường trú báo Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cần tập trung tuyên truyền tốt về thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh trong đó chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức, bộ máy biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương; tuyên truyền Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy; thông tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án số 11 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”; tập trung tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, thông tin về môi trường mà dư luận quan tâm. Tuy nhiên đối với những vấn đề nhạy cảm cần phải thận trọng, tránh phản ánh sai lệch, một chiều, thiếu kiểm chứng; bên cạnh đó, các cơ quan báo chí và các nhà báo cần thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động báo chí, về đạo đức người làm báo.

Các nhà báo cần tìm vấn đề then chốt để tuyên truyền như việc giải quyết các khâu đột phá của tỉnh (cơ sở hạ tầng, nhân lực, cải cách hành chính...); tiếp tục tham gia vào các cuộc thi của trung ương như Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu, kết quả phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần siết chặt quản lý thông tin trên các trang mạng xã hội và internet. Nâng cao chất lượng khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc quý và thẩm định thật chất lượng các tác phẩm báo chí xuất sắc quý.

 

Đồng chí Hà Ngọc Văn- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trao hỗ trợ cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc quý I năm 2019

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ cho 11 tác phẩm của 11 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc quý I năm 2019. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái có nhóm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp Quốc gia năm 2019 và làm việc tại tỉnh Yên Bái của nhóm tác giả Vũ Chiến- Tuấn Vũ được hỗ trợ lần này.

 

Yến Trang- Tuấn Vũ

  

 

Tin khác

 • Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII
 • Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng
 • Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà
 • Khai mạc Kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Yên Bái: Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
 • Triển lãm Tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
 • Khối thi đua các Hội đặc thù sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Yên Bái: Gặp mặt nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Yên Bái năm 2020
 • 1-10 of 805<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter