• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước 2021 và tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 2020
Ngày xuất bản: 06/03/2021 12:34:00 CH

Sáng ngày 6/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Huy Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cùng các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh khen thưởng.

Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái xác định nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X”.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã xác định phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm phát triển hàng đầu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí Trần Huy Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Phát động phong trào thi đua năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh:  Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2021 với mục tiêu tổng quát là: “Thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”.

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với chủ đề: “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tao; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái

Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong đó quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” và Chỉ thị của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021- 2025.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 và các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động; Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; Phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo định hướng phát triển  “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, thực hiện mạnh ba đột phá chiến lược.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, phát triển trên mọi lĩnh vực. Đổi mới công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp, các khối, cụm thi đua của tỉnh.

Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện điển hình tiên tiến; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu và chịu trách nhiệm trong bình xét khen thưởng. Đổi mới việc đánh giá khen thưởng gắn với đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức theo từng tháng, từng quý theo nguyên tắc “Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, khen thưởng theo tinh thần “Đúng người, đúng việc, đúng thành tích và tiêu chuẩn”.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, UBND kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát phương châm, chủ đề hành động năm 2020, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua đã đề ra.

Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 18 khối. Đồng thời công bố, tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 70 tập thể, 78 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, UBND tỉnh khen thưởng.

Đại diện 18 khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2021

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Cục thuế tỉnh Yên Bái

 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân

 

Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân

 

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng 5 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục- đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019- 2020 của tỉnh

 

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Đồng chí Nguyễn Thế Phước- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020

 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu nghệ nhân có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc cho các cá nhân

 

Đồng chí Trần Huy Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020

 

TUẤN VŨ

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter