• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVIII của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà
Ngày xuất bản: 31/07/2019 8:23:12 SA

Sáng nay (31/7), Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Văn nghệ Yên Bái điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

- Thưa các đồng chí đại biểu dự Kỳ họp!

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Kỳ họp của chúng ta đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Sau khi xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh đã thống nhất cao biểu quyết thông qua 08 nghị quyết trình Kỳ họp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Kỳ họp như sau: 

Thứ nhất, về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2019-2021 và thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn

Một là, trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt Đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2019-2021 và Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn theo quy định để triển khai thực hiện, bảo đảm sớm ổn định về mọi mặt để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện nhanh chóng, hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh sau khi được Chính phủ, Quốc hội phê duyệt.

Ba là, cấp ủy, chính quyền các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai hiệu quả việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính trên địa bàn, bảo đảm sự ổn định và tiếp tục phát triển của các đơn vị; chủ động phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách các cấp gắn với phương án nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đúng với định hướng của Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Thứ hai, đối với các nghị quyết về: (1) Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; (2) Thông qua Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; (3) Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; (4) Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B; (5) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09 ngày 02-8-2019 của HĐND tỉnh về ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái và (6) Bãi bỏ Nghị quyết số 24 ngày 05-8-2011 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006-2020.

Giao UBND tỉnh khẩn trương ban hành văn bản cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu các nghị quyết đề ra. Tập trung sớm triển khai thực hiện căn cơ, bài bản các hạng mục dự án xây dựng Đô thị thông minh giai đoạn 2019-2020, phấn đấu khánh thành, khai trương vào quý II năm 2020. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện ngay việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoàn thành trước 30/9 chuẩn bị đại hội Đảng cấp chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị 5 tháng cuối năm theo tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (mở rộng), quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực và các ban HĐND tỉnh tổ chức thành công, chu đáo Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 7 tại thị xã Nghĩa Lộ gắn với Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.

Giao Thường trực và các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh; phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giám sát, tập trung vào những địa bàn, nội dung có nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập để kiến nghị các giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục, bảo đảm nghị quyết của HĐND được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa HĐND tỉnh!

Với việc ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin, kỳ họp "không giấy tờ" lần này đã đã có bước đổi mới theo hướng khoa học, tiết kiệm. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị tốt hơn nữa các điều kiện cần thiết phục vụ chu đáo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 14 - HĐND; chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Tin khác

 • Thông cáo báo chí số 27 của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn (đến ngày 5/4/2020)
 • Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới, các ca bệnh nặng tiến triển tốt
 • Thông cáo báo chí số 26 của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn (đến ngày 4/4/2020)
 • Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Tiếp tục các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; chuyển sang trạng thái mới với yêu cầu cao hơn
 • Hướng dẫn chi tiết Chỉ thị 16 về cách ly xã hội
 • Thông báo của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biệHội Liên hiệp Vn pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
 • Thông cáo báo chí số 25 của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn (đến ngày 3/4/2020)
 • Yên Bái: Quy định mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
 • Thêm 6 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 233
 • Thông cáo báo chí số 24 của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đến 18h ngày 2/4/2020)
 • 81-90 of 818<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter