Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái năm 2023

Chiều 25/12, tại trụ sở Hội, Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cá nhân và tập thể lãnh đạo Đảng đoàn năm 2023. Đồng chí Chu Đình Ngữ- Uỷ viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Phùng Ánh Hồng- Phó Trưởng phòng Tổng hợp Chính sách Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đến dự, chỉ đạo và theo dõi công tác kiểm điểm.

Quang cảnh Hội nghị

Là tổ chức Đảng của tổ chức chính trị- xã hội, được thành lập theo quy định của Trung ương Đảng và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy Yên Bái, năm 2023 tập thể Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã phối hợp với chi bộ cơ quan tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và hội viên của Hội một cách nghiêm túc, đặc biệt là quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, chuyên đề toàn khóa- chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thường xuyên, kịp thời thông tin thời sự trong nước và quốc tế, định hướng tư tưởng cho cán bộ, viên chức và hội viên của Hội theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, 100% cán bộ, viên chức và hội viên của Hội đều thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng.

Năm 2023, tập thể Đảng đoàn đã lãnh đạo tập thể Hội luôn có sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan và hội viên. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Hội, Chi hội thành viên hoạt động hiệu quả. Trong năm có 02 hội viên được kết nạp vào các Hội chuyên ngành Trung ương: 01 Hội viên Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, 01 Hội viên Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam; nâng tổng số hội viên các Hội chuyên ngành Trung ương lên 62 người.

Trong lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và đã triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng đoàn, duy trì họp định kỳ quý/ lần, đánh giá các nội dung đã thực hiện được trong quý, triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ trong quý tới, nội dung sinh hoạt luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xác định công tác tổ chức, cán bộ là then chốt trong công tác xây dựng Đảng, tập thể Đảng đoàn đã phối hợp với Ban Chấp hành chi bộ cùng chính quyền cơ quan bàn bạc và thống nhất cao trong công tác tổ chức sắp xếp, bố trí, phân công cán bộ làm việc. Công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, đào tạo, sử dụng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ.

Đảng đoàn đã phối hợp với Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện 06 nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 135/CTr-TU của Tỉnh ủy Yên Bái đạt chất lượng và hiệu quả cao, theo đúng tiến độ thời gian và kế hoạch đề ra, cụ thể là: tổ chức 02 cuộc triển lãm Mỹ thuật; 02 cuộc thi (sáng tác Âm nhạc và Ảnh nghệ thuật); mở 02 trại sáng tác (Văn học trẻ và VHNT tổng hợp các chuyên ngành).

Cùng với đó, Đảng đoàn phối hợp với Chi bộ lãnh chỉ đạo cơ quan Thường trực tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như: tổ chức thực hiện 20 cuộc Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỉ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành và địa phương; tham gia triển lãm, liên hoan khu vực và toàn quốc; tổ chức và phối hợp tổ chức 03 cuộc thi sáng tác Âm nhạc, Ảnh nghệ thuật và Cuộc thi viết truyện ngắn trên Tạp chí Văn nghệ 3 tỉnh Yên Bái- Phú Thọ- Lào Cai; tổ chức và phối hợp tổ chức 04 trại sáng tác VHNT…

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và đảng viên đã cùng nhau thảo luận, góp ý vào báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng đoàn. Tiếp đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng đoàn đã lần lượt kiểm điểm và cùng nhau thảo luận, góp ý cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu bình xét chất lượng cho tập thể, cá nhân. Kết quả bình xét, tập thể Đảng đoàn được bình bầu hoàn thành Tốt nhiệm vụ; cá nhân 02 đồng chí lãnh đạo hoàn thành Tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng nội dung chương trình, báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân Đảng đoàn. Nhất trí với báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng đoàn, đồng chí ghi nhận sự lãnh chỉ đạo của Đảng đoàn để Hội luôn giữ được sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn tập thể hội viên và cơ quan Hội; công tác định hướng tốt, không để xảy ra những tư tưởng, hiện tượng, biểu hiện trái chiều, thể hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ Yên Bái; đồng thời lãnh chỉ đạo Hội vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2023 và đặc biệt mấy năm gần đây, VHNT đã thể hiện tốt vai trò, chức năng đặc thù của mình, đóng góp nhiều cho sự nghiệp phát triển nói chung của địa phương.

Về công tác kiểm điểm cá nhân, các đồng chí đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của các cá nhân trong Ban Chấp hành; thẳng thắn nêu ra hạn chế, khuyết điểm của bản thân và nghiêm túc trao đổi, kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của Đảng đoàn. Không khí dân chủ, cởi mở, đảm bảo đúng quy trình cho thấy tinh thần đoàn kết của tập thể Đảng đoàn; sự tín nhiệm cao của đảng viên dành cho Ban chấp hành Đảng đoàn và người đứng đầu.

NGUYỄN TÂM- TUẤN VŨ

Các tin khác:

1-5 of 1019<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter