Tỉnh ủy Yên Bái Gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024

Chiều 22/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đời sống chính trị- kinh tế- văn hóa- xã hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin được các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí của tỉnh triển khai quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời định hướng về các sự kiện chính trị quan trọng, các chương trình, mục tiêu lớn của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội; bảo đảm để báo chí giữ thế định hướng chủ động. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí tiếp tục được triển khai kịp thời, hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã có đổi mới mạnh mẽ trong việc đầu tư, nâng cao chất lượng bài báo, chuyên trang, chuyên mục, các chương trình phát thanh- truyền hình, tạo ra những tác phẩm báo chí có hiệu quả tuyên truyền cao, được đông đảo người đọc, người xem đón nhận. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, thay đổi phương thức vận hành, quản lý, áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất, phân phối nội dung...

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả hoạt động báo chí năm 2023

Vượt lên tất cả những khó khăn, thách thức chung cùng những trở ngại mang tính đặc thù của lĩnh vực báo chí, có thể nói, báo chí Yên Bái đã có một năm thành công, thắng lợi trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định thời gian qua, báo chí nói chung và báo chí tỉnh nhà nói riêng đã và đang tham gia tích cực vào các tiến trình xã hội, đóng góp lớn lao cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Tiếp nối thành công từ những năm đầu nhiệm kỳ, trong năm 2023 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, tỉnh ta đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023 đã đề ra. Đây là thành quả của tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong đó có vai trò, sự đóng góp, đồng hành rất quan trọng của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, của Trung ương (nhất là các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng thường trú, phóng viên thường trú trên địa bàn).

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, của Trung ương và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự đồng lòng, góp sức của báo chí nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần bám sát và tuyên truyền đậm nét về Chương trình hành động số 188-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, triển khai hiệu quả Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền năm 2024.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, kết hợp quảng bá hình ảnh quê hương và con người Yên Bái. Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội quan trọng của tỉnh; những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; về nỗ lực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân… Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị thế của mình và xác định rõ, dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu, chính xác, kịp thời và khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy về mọi mặt, qua đó, làm tốt vai trò định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Tích cực đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo chỉ đạo của tỉnh...

Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cần thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Tích cực đi sâu, đi sát cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội; tham gia phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ, động viên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, của vùng đất và con người Yên Bái; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Tham gia chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các giải báo chí của quốc gia và của tỉnh, nhất là Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021- 2025; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2024 và Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024.

Các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí và các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về “Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”; chỉ đạo các cơ quan báo chí triển khai hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, tuyên truyền thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tin tưởng rằng, kết quả tích cực trong những năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để các cơ quan báo chí, tuyên truyền và đội ngũ những người làm báo tiếp tục phấn đấu, gặt hái thêm nhiều thành công trong năm mới, luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đồng chí Trần Huy Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì thảo luận với các đại biểu dự buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt

 

 

NGUYỄN TÂM

 

 

 

Các tin khác:

1-5 of 1027<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter