• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
 • Kỷ yếu hội viên chi hội Nhiếp ảnh

  Ngày xuất bản: 26/05/2016 1:15:48 SA

 • Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 10/05/2016 1:48:54 SA

  Là một tỉnh miền núi đa dân tộc. Địa lý có trung du, đồng bằng và núi cao. Mỗi dân tộc lại có vốn truyền thống văn hoá, bản sắc riêng một vùng đất phong phú, đa dạng tạo nên sức hấp dẫn cho những người làm sáng tác VHNT

 • Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter