• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 

       I- LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1. Ngày 24/4/1976, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn ra Quyết nghị số 115/Q N- TU về việc thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn và chỉ định Ban vận động thành lập Hội gồm 7 vị: ông Vi Khánh Vinh (Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh) kiêm Trưởng ban, ông Phan Hồng Thực làm Phó ban Thường trực. Đến năm 1977 bổ sung ông Bùi Hồng Sính (Trưởng Ty Văn hoá và Thông tin) kiêm Trưởng ban thay ông Vi Khánh Vinh

2. Ngày 12/6/1979, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn ra Quyết nghị số 685/QN- TC về việc thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn và chỉ định Ban chấp hành lâm thời Hội gồm 11 vị: ông Trần Đức Minh (Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, kiêm chức Hội trưởng), ông Nông Trung (Phó Ty Văn hoá và Thông tin) kiêm chức Phó Hội trưởng, ông Hoàng Hạc làm Phó Hội trưởng Thường trực. Đến năm 1983 đề bạt ông Hoàng Hạc giữ chức Hội trưởng, ông Mã A Lềnh giữ chức Phó Hội trưởng, bổ sung thêm ông Nguyễn Văn Kinh (Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin) vào ban chấp hành Hội kiêm chức Phó Hội trưởng. Tháng 2/1986 ông Hoàng Hạc nghỉ hưu bàn giao chức Hội trưởng cho ông Trần Nam (Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin) kiêm nhiệm. Tháng 4/1988 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Xuân (bút danh Xuân Nguyên, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Tỉnh) sang làm Hội trưởng thay ông Trần Nam.

Tổng số hội viên là 119 vị.

 

                                 II- CÁC KỲ ĐẠI HỘI

1. Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1988- 1995)

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn tiến hành trong 2 ngày 23, 24/5/1995, bầu BCH khoá I gồm 8 đồng chí.

- Ông Nguyễn Ngọc Bái - Chủ tịch Hội

- Ông Lò Ngân Sủn- Phó Chủ tịch Hội

Tổng số là 79 hội viên

Ngày 01/10/1991 tỉnh Hoàng Liên Sơn tách thành 2 tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái. Ngày 15/10/1991 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Hoàng Công Dung ký Quyết định số 12/QĐ- UB về việc tổ chức Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Ngày 25/11/1991 Tỉnh uỷ Yên Bái ra Quyết định số 27/QĐ- TU về việc chỉ định Ban chấp hành lâm thời của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái gồm 5 vị:

- Ông Nguyễn Ngọc Bái-  Chủ tịch Hội

- Ông Quách Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch Hội

Sau khi tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái có 75 hội viên

2. Đại hội lần II (nhiệm kỳ 1995- 2000)

Đại hội lần II trong 2 ngày 9, 10/6/1995, bầu BCH Hội gồm 7 đồng chí.

- Ông Nguyễn Ngọc Bái- Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin, kiêm Chủ tịch Hội

- Ông Quách Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch Hội

Tổng số có 84 hội viên

3. Đại hội lần thứ III (Nhiệm kỳ 2000- 2005)

Đại hội III trong 2 ngày 22, 23/6/2000 bầu Ban chấp hành Hội gồm 7 đồng chí.

- Ông Nguyễn Ngọc Bái- Giám đốc Sở văn hoá Thông tin, kiêm Chủ tịch Hội

- Ông Quách Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực Hội

Tổng số là 90 hội viên

4. Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005- 2010)

Đại hội IV diễn ra trong 2 ngày 29, 30/7/2005 bầu BCH Hội gồm 7 đồng chí.

- Ông Dương Soái- Chủ tịch Hội

- Ông Hoàng Hữu Sang- Phó chủ tịch Hội

- Ông Hoàng Việt Quân- Phó chủ tịch Hội

Ngày 14/12/2007 BCH Hội bầu bổ sung ông Nguyễn Hiền Lương (Uỷ viên BCH Hội) làm Phó Chủ tịch Hội. Tổng số là 140 hội viên

5. Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2010- 2015)

Đại hội V diễn ra trong 2 ngày 13, 14/9/2010, bầu BCH Hội gồm 11 đồng chí.

- Ông Nguyễn Ngọc Chấn- Chủ tịch Hội

- Ông Nguyễn Hiền Lương- Phó Chủ tịch Hội

- Ông Nguyễn Đình Thi- Phó Chủ tịch Hội

Ngày 5/1/2010, UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định số 1847/QĐ- UBND đổi tên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái thành Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái

6. Đại hội lần thứ VI ( nhiệm kỳ 2015- 2020)

Đại hội VI diễn ra trong 2 ngày 14, 15/8/2015, bầu BCH gồm 9 đồng chí.

- Ông Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội

- Bà Nguyễn Ngọc Yến- Phó Chủ tịch Hội

 

                                III- CÁC CHI HỘI VÀ HỘI THÀNH VIÊN

1. Chi Hội nhà báo Việt Nam Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”

Chi Hội được thành lập ngày 16/10/1992 theo Quyết định số 170/HNB của Ban thư ký Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Yên Bái , Chi hội là đơn vị cơ sở của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Yên Bái. Tổng số có 15 hội viên

2. Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái

Gồm có 13 hội viên

3. Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái

Chi hội được thành lập ngày 2/8/1996 đến 2012 Chi hội có 35 hội viên

4. Chi hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Yên Bái

Chi hội được thành lập ngày 21/6/2001, tổng số là 31hội viên

5. Chi hội Nghệ sỹ múa tỉnh Yên Bái.

Chi hội được thành lập ngày 5/2/2007. Tổng số có 35 hội viên

6. Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh Yên Bái

Chi hội được thành lập vào tháng 5/2010, Tổng số có 18 hội viên sáng tác và biểu diễn âm nhạc.

7. Chi hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Chi hội được thành lập ngày 11/6/2010,  Tổng số có 13 hội viên

8. Hội Kiến trúc sư Việt Nam tỉnh Yên Bái

Ngày 30/12/2009, Hội Kiến trúc sư được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái với tư cách là thành viên- “ Hội viên tập thể”

 IV. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI

Cơ quan Thường trực Hội trụ sở Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Biên chế 13 người. Bộ máy tổ chức gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Văn phòng Hội, Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Yên Bái

Cơ quan thường trực Hội có tổ chức Đảng, đoàn thể như: Đảng đoàn, Chi bộ Đảng, Công đoàn viên chức.

Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái còn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái.           

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter