LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN


Quá trình thành lập và phát triển Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái và các kỳ Đại hội:

                                             

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP HỘI

 Tiền thân của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái là phòng Văn nghệ Ty Văn hóa thông tin tỉnh Yên Bái trước năm 1976, tiếp đó là Ban Vận động thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn (1976 -1979), Hội Văn học Nghệ thuật Hoàng Liên Sơn (1979-1991), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái (1991- 2010). Cụ thể như sau:

1. Từ năm 1955 - 1975

Phong trào văn học nghệ thuật do Phòng Văn nghệ Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Yên Bái điều hành hoạt động. Xuất bản được các tập “Bản tin Văn nghệ Yên Bái”, “Thơ ca Yên Bái” và 03 tập sáng tác “Văn nghệ Yên Bái”. In chung và in riêng cho các tác giả được 19 tập sách.

Đoàn văn công Lao - Hà - Yên được thành lập cuối năm 1956, hoạt động đến năm 1959 thì giải thể. Năm 1961 thành lập Đoàn văn công nhân dân tỉnh Yên Bái. Các phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, hình thành đội ngũ sáng tác ca, múa, nhạc, kịch, văn, thơ, nhiếp ảnh, sưu tầm văn hóa dân gian.

2. Từ năm 1976 - tháng 5/1979

Ngày 03/01/1976 ba tỉnh Lào Cai- Yên Bái- Nghĩa Lộ chính thức hợp nhất thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Ngày 24/4/1976, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ra Quyết nghị số 1150/QN- TU về việc thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn và chỉ định Ban Vận động thành lập Hội gồm 7 vị: Ông Vi Khánh Vinh (Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) kiêm Trưởng ban, ông Phan Hồng Thực làm Phó Ban thường trực, các ủy viên là: Vũ Chính (Trưởng Ty Văn hóa Thông tin), Quản Trung Cầm, Xuân Nguyên, Minh Khương, Vũ Chấn Nam.

Năm 1977, bổ sung ông Bùi Hồng Sính (Trưởng Ty Văn hóa Thông tin) kiêm Trưởng ban thay ông Vi Khánh Vinh và ông Vũ Chính nghỉ hưu. Năm 1978 điều  ông Hoàng Hạc (cán bộ Ty Văn hóa Thông tin) sang làm Ủy viên thường trực thay ông Phan Hồng Thực và Quản Trung Cầm đi nhận nhiệm vụ khác.

Cơ quan thường trực Hội lúc đầu đóng ở thị xã Lào Cai, cuối năm 1978 chuyển về đồi cao cây số 6 thị xã Yên Bái.

Ban vận động thành lập Hội xuất bản được 07 tập sáng tác “Văn nghệ Hoàng Liên Sơn”, 01 tờ báo “Văn nghệ Hoàng Liên Sơn” (theo số liệu còn lưu giữ được), in chung được 8 tập sách, giúp các tác giả công bố được 7 tập sách.

Ngày 17/02/1979 chiến tranh biên giới Việt- Trung nổ ra, nhiều văn nghệ sĩ đăng ký tình nguyện lên tuyến lửa Lào Cai để ghi chép, chụp ảnh, vẽ, sáng tác văn, thơ để tố cáo tội ác của bọn giặc bành trướng, ca ngợi cuộc chiến đấu dũng cảm của quân dân Hoàng Liên Sơn, Nhà báo- nhà văn Bùi Nguyên Khiết sớm có mặt ở chốt Tả Ngải Chồ (huyện Mường Khương) để lấy tư liệu viết bài và trực tiếp cầm súng chiến đấu khi giặc tràn lên, ông đã hy sinh anh dũng ngay chiến hào biên giới.

Đội ngũ ca, múa, kịch, sưu tầm dân gian tích cực lên với vùng cao, vùng xa, biên giới để phục vụ, khai thác các làn điệu dân ca, dân vũ các dân tộc, sáng tạo thành các bài hát, điệu múa, vở kịch mới được đồng bào mến mộ, thường giành được các giải cao trong các kỳ hội diễn.

Tổ chức được hơn 20 cuộc tọa đàm sáng tác và bàn việc thực hiện nhiệm vụ của Hội. Riêng năm 1978 Ban vận động công nhận thêm 15 hội viên, nâng số hội viên lên 74 người.

Từ tháng 6/1979 đến tháng 8 /1983.

 Ngày12/6/1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ra Quyết nghị số 685/QN- TC về việc thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội gồm 11 vị: ông Trần Đức Minh (Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy) kiêm chức Hội trưởng, ông Nông Trung (Phó Ty Văn hóa Thông tin) kiêm Phó Hội trưởng, ông Hoàng Hạc là Phó Hội trưởng, ông Mã A Lềnh là ủy viên chuyên trách, các ủy viên là: Lê Vân, Quách Liêu, Vũ Chấn Nam, Phạm Tuất, Thanh Bình, Trần Lâm, Xuân Nguyên.

Ban Thư ký gồm các ông: Hoàng Hạc (Trưởng ban); Mã A Lềnh, Quách Liêu.

Ngày 08/12/1979, Tỉnh ủy ra Quyết nghị số 103/QN-TU, ngày 24/01/1980 UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn ra Quyết định số 90/QĐ- TC về việc sáp nhập cơ quan thường trực Hội vào Ty Văn hóa Thông tin. Sau 3 năm sáp nhập, ngày 25/01/1983 UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn lại ra Quyết định số 145/QĐ- TC tách cơ quan thường trực Hội ra khỏi Sở Văn hóa Thông tin thành một cơ quan độc lập.

Năm 1983, tỉnh đề bạt ông Hoàng Hạc giữ chức Hội trưởng, ông Mã A Lềnh giữ chức Phó Hội trưởng, bổ sung thêm ông Nguyễn Văn Kinh (Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin) vào Ban Chấp hành Hội kiêm chức Phó Hội trưởng.

Tháng 3/1988 tỉnh có phương án nhập Hội vào Sở Văn hóa Thông tin, nhưng sau 10 ngày lại có quyết định vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Năm 1984, ông Hoàng Hạc ốm nặng, bàn giao Quyền Hội trưởng cho ông Mã A Lềnh. Đến tháng 02/1986 ông Hoàng Hạc nghỉ hưu bàn giao chức Hội trưởng cho ông Trần Nam (Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin) kiêm nhiệm.

Tháng 4/1988 tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Xuân (bút danh Xuân Nguyên), Phó Giám đốc Đài Phát thanh tỉnh sang làm Hội trưởng thay ông Trần Nam để chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ nhất.

Tổng số hội viên lúc này là 119 vị, 162 cộng tác viên. Hội xuất bản được 14 tờ báo “Văn nghệ Hoàng Liên Sơn”, 8 tập sáng tác “Văn nghệ Hoàng Liên Sơn” in được 14 tập sách, giúp hội viên công bố được 13 tập sách gồm các thể loại truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, truyện ký, thơ, nhạc, sưu tầm dân ca, truyện cổ dân gian. Hoạt động ca múa, chèo, kịch tiếp tục phát triển, đạt nhiều giải cao trong các kỳ hội diễn. Hoạt động nhiếp ảnh thời kỳ này tạm lắng nhưng hoạt động mỹ thuật lại nổi lên. Tổ Mỹ thuật do họa sĩ Quách Hùng làm Tổ trưởng được thành lập, tập hợp đội ngũ, phát động phong trào sáng tác, mở được một phòng trưng bày mỹ thuật lần thứ nhất gồm 150 tác phẩm nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga năm 1987, mùa Xuân 1988 mở tiếp Triển lãm Mỹ thuật của nhóm họa sĩ Tô Giang, Quách Hùng, Thanh Xuân với 75 tranh, tượng.

Như vậy, kể từ ngày 12/6/1979 Hội Văn học Nghệ thuật Hoàng Liên Sơn chính thức đi vào hoạt động dưới sự điều hành của Ban Chấp hành lâm thời cho đến khi tiến hành Đại hội lần thứ nhất vào ngày 24/5/1988.

Ngày 01/10/1991 tỉnh Hoàng Liên Sơn tách thành hai tỉnh Lào Cai- Yên Bái. Hội Văn học Nghệ thuật Hoàng Liên Sơn từ tháng 10 cũng tách thành 2 Hội: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái hoạt động từ ngày 15/10/1991 đến ngày 05/10/2000 thì được UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định số 1847/QĐ- UBND cho đổi tên là Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

II. CÁC KỲ ĐẠI HỘI

1. Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1988 -1995)

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ nhất được tiến hành trong 02 ngày 23 và 24 tháng 5 năm 1988 tại Khách sạn Hào Gia - km5 thị xã Yên Bái, bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 08 vị: ông Nguyễn Ngọc Bái làm Chủ tịch, ông Lò Ngân Sủn làm Phó Chủ tịch, ông Lê Vân làm Ủy viên thường trực, các Ủy viên là các ông: Quách Mạnh Hùng, Xuân Nguyên, Phạm Tuất, Ngọc Quang, Hán Trung Châu.

Tổng số hội viên sau khi rà soát lại, trừ số hội viên từ trần, chuyển vùng, thôi hoạt động đến năm 1991 còn 79 vị, ngoài ra còn có hơn 100 cộng tác viên.

Ngày 09/12/1989 Cục Xuất bản Báo chí- Bộ Văn hóa Thông tin ra Quyết định số 885/BTT cấp giấy phép cho Hội xuất bản Tạp chí “Văn nghệ Hoàng Liên Sơn” thường kỳ, mỗi năm ra 04 số (03 tháng/1số), do Ngọc Bái làm Tổng biên tập. Từ đó, cơ quan Hội với Tạp chí của mình có đủ tư cách pháp nhân là một cơ quan báo chí, các cán bộ biên tập vừa là người sáng tác văn học nghệ thuật vừa là phóng viên với tư cách người làm báo. Có 03 người (Ngọc Bái, Lò Ngân Sủn, Thái Sinh) là hội viên Hội nhà báo Việt Nam sinh hoạt tại Chi hội Hội nhà báo Hoàng Liên Sơn. Trong 2 năm 1990- 1991, Hội đã xuất bản được 8 số Tạp chí “Văn nghệ Hoàng Liên Sơn”, in chung được 03 tập sách, giúp các tác giả in riêng được 17 tập sách. Các hội viên ở đoàn Chèo, đoàn Ca múa nhạc đi hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 có nhiều giải cao. Mở được 01 phòng Triển lãm nghệ thuật tạo hình về đề tài phụ nữ nhân dịp ngày 8/3/1990 cho 20 tác giả. Có 03 bức tranh, 01 tượng gỗ của 03 họa sĩ được trưng bày triển lãm Mỹ thuật toàn quốc tháng 10/1990, Quách Hùng được chọn 02 tác phẩm đi dự Triển lãm tại Niuđêli và Cancúta (Ấn Độ).

Ngày 01/10/1991 tỉnh Hoàng Liên Sơn tách thành 02 tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Ngày 15/10/1991, UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định số 12/QĐ- UB về việc tổ chức Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Ngày 25/11/1991 Tỉnh ủy Yên Bái ra Quyết định số 27/QĐ- TU chỉ định Ban Chấp hành lâm thời của Hội Văn học Nghệ thuật Yên Bái gồm 05 người do Nguyễn Ngọc Bái làm Chủ tịch, Quách Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch, các Ủy viên là các ông: Phạm Tuất, Hán Trung Châu, Dương Soái.

Ngày 12/12/1991, Ban Chấp hành lâm thời họp phân công trách nhiệm cho các thành viên và mời ba vị hội viên làm cố vấn cho Ban Chấp hành Hội là: Xuân Nguyên, Ngọc Quang, Lê Vân. Ban Chấp hành Hội xem xét danh sách hội viên, công bố: sau khi tách tỉnh Hoàng Liên Sơn có 26 hội viên đã chuyển về sinh hoạt tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái còn lại 54 hội viên đang hoạt động.

Tháng 5/1992, cơ quan Hội chuyển sang trụ sở ở khu Liên cơ quan Hào Gia km5 thị xã Yên Bái (trước vốn là Khách sạn Hào Gia, nay bố trí cho 07 cơ quan đến làm việc).

 Ngày 16/10/1992 Ban Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam ra Quyết định số 170/HNB thành lập Chi hội nhà báo Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, công nhận 05 hội viên của chi hội, tiến tới Đại hội lần thứ nhất đầu tháng 11/1992. Bầu ra Ban thư ký gồm 02 người do Quách Mạnh Hùng làm Thư ký, Thái Sinh là ủy viên.

Năm 1993, Tỉnh ủy ra Quyết định thành lập Ban Đảng đoàn Hội Văn học Nghệ thuật gồm 03 đồng chí: Nguyễn Ngọc Bái làm Bí thư, các ủy viên là Quách Mạnh Hùng, Hoàng Việt Quân.

Xuất bản được 14 số Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” khổ 16cm x 23cm (mỗi quý một số), giúp các huyện, ban, ngành, đoàn thể in được 5 tập san và sách văn nghệ. Phối hợp với Ban ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam làm được 01 băng nhạc “Giai điệu quê hương” năm 1994, có 15 tác giả in được 20 tập sách ở các Nhà xuất bản Trung ương (14 tập thơ, 04 tập truyện ngắn, 02 tập truyện tranh, 01 tiểu thuyết).

Hội mở 03 cuộc Triển lãm Mỹ thuật tại địa phương. Phác thảo tượng đài của Trần Lâm được chọn xây dựng tại nghĩa trang Trường Sơn nhân ngày Quốc phòng toàn dân 22/12/1992. Có 18 tranh tượng được chọn Triển lãm tại Hà Nội, 07 tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm toàn quốc năm 1995.

Mở 01 Trại sáng tác Văn học Yên Bái năm 1992, 01 Trại sáng tác Mỹ thuật Yên Bái năm 1993, cử 05 tác giả đi dự Trại sáng tác của các Hội chuyên ngành Trung ương.

Hội phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh mở được 04 phòng Triển lãm ảnh thời sự, ảnh nghệ thuật các năm 1992, 1993, 1994, có 13 ảnh của 10 tác giả được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh cấp Bằng chứng nhận ảnh nghệ thuật và trao giải thưởng. Năm 1994 Ban Thư ký Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ra Quyết định công nhận Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh Yên Bái, do Quách Mạnh Hùng làm Chủ nhiệm.

- Đội ngũ sáng tác âm nhạc, biểu diễn có nhiều tác phẩm đoạt giải.

- Tổ chức 09 buổi tọa đàm sáng tác.

- Phối hợp với 03 Câu lạc bộ nhà trường và Câu lạc bộ tác giả Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh tổ chức được nhiều buổi tọa đàm, nhiều đêm thơ nhạc bổ ích. Trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với 07 đoàn văn nghệ sĩ của Trung ương và các địa phương trong nước.

- Năm 1993, Hội tiến hành phát thẻ hội viên lần thứ nhất cho 61 vị (sau khi đã trừ đi số hội viên chuyển vùng, thôi hoạt động)

- Phối hợp với 5 cơ quan, đoàn thể trong tỉnh mở các cuộc vận động sáng tác về đề tài thanh niên, trẻ em, phụ nữ.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình chuyển tải 52 chương trình văn nghệ, 290 buổi phát thanh ca nhạc, trong đó 48 buổi giới thiệu sáng tác và tiếng hát Yên Bái.

- Năm 1994, UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định số 447/QĐ- UB trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái lần thứ nhất, gồm 02 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba và 10 giải khuyến khích.

- Ngày 09/3/1995 Vụ Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin đã có Công văn số 582/BC đồng ý cho phép Tạp chí Văn nghệ Yên Bái tăng kỳ từ 3 tháng/1 số lên 2 tháng/1 số.

- Từ tháng 10/1991 có 54 hội viên, kết nạp thêm 24 hội viên, cộng là 78 hội viên, trừ 12 hội viên từ trần, chuyển vùng, thôi hoạt động, đến cuối nhiệm kỳ còn lại 66 hội viên.

2. Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 1995- 2000)

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ II (nhiệm kỳ 1995- 2000) được tiến hành trong 02 ngày 09 và 10/6/1995 tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Yên Bái- km 5 thị xã Yên Bái với 61/66 hội viên đến dự. Kết quả bầu Ban Chấp hành Hội và Quyết định số 473/QĐ- TU ngày 29/6/1995 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận 07 đồng chí trong Ban Chấp hành Hội khóa II với sự phân công trách nhiệm như sau: ông Nguyễn Ngọc Bái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, kiêm chức Chủ tịch, ông Quách Mạnh Hùng là Phó Chủ tịch thường trực Hội, và bà Trần Thị Nương là Ủy viên Thư ký, các ủy viên là các ông, bà: Dương Soái (phụ trách công tác kiểm tra), Hoàng Thế Sinh, Hán Trung Châu, Hà Thị Bích Thảo.

Từ 66 hội viên đầu nhiệm kỳ, cộng thêm 24 hội viên mới kết nạp là 90 hội viên. Trừ 5 hội viên chuyển vùng, 5 hội viên thôi hoạt động, đến năm 2000 còn lại 80 hội viên.

Những thành tựu đã đạt được

- Xuất bản 30 Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” khổ 16cm x 23cm. Tạp chí số 19 đoạt giải C về trình bày bìa trong Hội báo xuân do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng. Phối hợp với 5 huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên, Lục Yên xuất bản được 5 tập sáng tác văn nghệ. Phối hợp với các đoàn thể, các ngành xuất bản được 7 tập san. Xuất bản được 3 tuyển tập (ca khúc, thơ, văn học nghệ thuật). Có 46 tác giả (trong đó có 43 hội viên và 3 cộng tác viên) đã in được 84 tập sách riêng với nhiều thể loại: 40 tập thơ, 01 trường ca, 01 truyện thơ, 01 truyện dài, 01 truyện ký, 01 tập ký, 09 tiểu thuyết, 17 tập truyện ngắn, 01 tuyển tập văn xuôi, 04 tập truyện đồng thoại và viết cho thiếu nhi, 03 tập truyện cổ dân gian, 03 tập truyện tranh, 09 tập kịch ngắn, có khoảng gần 100 ca khúc được in ấn, công diễn. Riêng Trại sáng tác ca khúc “Yên Bái đổi mới” năm 1996 đã có 20 ca khúc ra đời của 15 tác giả Yên Bái. Dựng 01 băng ca khúc Yên Bái.

- Có gần 20 vở kịch và tiết mục múa được công diễn trên sân khấu hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Trung ương.

- Phối hợp với Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh mở được 04 phòng triển lãm Mỹ thuật gồm 168 tranh, 2 lần triển lãm tranh cổ động với 53 tranh. Tham gia Liên hoan triển lãm Mỹ thuật khu vực ở Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ và triển lãm Quân đội… với tổng số 77 tác phẩm được chọn treo 41 bức tranh. Có 02 họa sĩ mở được phòng tranh cá nhân là: Kim Tiến, Trần Lâm.

- Câu lạc bộ ảnh nghệ thuật Yên Bái hoạt động được gần 02 năm gồm 13 thành viên, tham gia 04 đợt phát động sáng tác và trưng bày ảnh trong tỉnh, 02 lần tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực với hơn 40 ảnh, đoạt nhiều giải thưởng. Ngày 28/5/1996 Ban Chấp hành Hội họp quyết định chuyển Câu lạc bộ thành Tổ bộ môn Ảnh nghệ thuật của Hội.

- Tổ chức xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái hàng năm đầy đủ, gửi tác phẩm đi dự xét giải thưởng hàng năm của các Hội chuyên ngành Trung ương đều đặn, có trách nhiệm, đoạt được nhiều giải thưởng.

- Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh làm nhiều chương trình văn hóa văn nghệ như: Giới thiệu ca khúc của hội viên, chương trình thơ, sân khấu, phim phóng sự, chân dung các văn nghệ sĩ: Ngọc Quang, Thanh Bình, Dương Nhâm, Xuân Nguyên, Quang Bộ.

- Ngày 30/8/1996 tại thị xã Nghĩa Lộ chính thức công bố Quyết định của Sở Văn hóa Thông tin Yên Bái và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành lập Chi hội Văn hóa dân gian Yên Bái gồm 08 hội viên, bầu Ban Chấp hành thường trực chi hội gồm 03 vị do ông Hà Lâm Kỳ làm Chi hội trưởng, bà Hoàng Thị Hạnh làm Chi hội phó, ông Phạm Tuất làm ủy viên.

- Hội tạo điều kiện giới thiệu cho 15 hội viên với cộng tác viên được kết nạp vào các Hội chuyên ngành Trung ương lên 33 người: Hội nhà văn 04, Hội Nghệ sĩ tạo hình 03; Hội Âm nhạc 01; Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh 01, Hội nghệ sĩ sân khấu 03, Hội Nghệ sĩ múa 02, Hội Điện ảnh 01, Hội Văn nghệ dân gian 08, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 13, có 02 hội viên chuyên ngành biểu diễn được công nhận là nghệ sĩ ưu tú (Bích Được, Hà Thị Bích Thảo).

- Mở 02 Trại sáng tác Văn học Yên Bái, 01 Trại sáng tác ca khúc. Phối hợp với Tổng cục Chính trị, Nhà xuất bản Quân đội, Quân khu II mở 01 Trại viết tiểu thuyết và trường ca về đề tài chiến tranh và cách mạng tại Yên Bái. Gửi 08 hội viên đi dự các Trại sáng tác Trung ương. Cử 03 hội viên đi học lớp bồi dưỡng biên tập và viết ký tại trường viết văn Nguyễn Du.

- Có 25 hội viên được trao tặng và truy tặng Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam qua 4 đợt các năm 1997, 1998, 1999. Bộ phận biên tập Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” được UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 1997.

Trong tháng 5/2000, Cơ quan Hội di chuyển sang trụ sở mới trên đồi cao thuộc phường Đồng Tâm, thị xã Yên Bái, ở khu nhà 3 tầng của Sở Tài chính Hoàng Liên Sơn cũ bàn giao Ban quản lý thị trường, nay Ban quản lý thị trường bàn giao lại cho Hội: 01 hội trường, 04 gian tầng 2 và 03 gian tầng 3, đảm bảo cho Văn phòng và Ban biên tập có đủ chỗ làm việc.

3. Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2000- 2005)

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ III (nhiệm kỳ 2000- 2005) diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/6/2000 tại Hội trường Tỉnh ủy Yên Bái (km5 thị xã Yên Bái) bầu Ban Chấp hành mới gồm 07 vị: Nguyễn Ngọc Bái- Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, kiêm chức Chủ tịch, Quách Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch thường trực, Hoàng Bảo làm Ủy viên thường vụ, các ủy viên là các ông, bà: Hoàng Thế Sinh, Dương Soái, Trần Thị Nương, Hà Bích Thảo.

Ngày 07/7/2000 Ban Chấp hành khóa III họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như sau: ông Nguyễn Ngọc Bái- Chủ tịch Hội, Tổng biên tập Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” ông Quách Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội, Phó Tổng biên tập Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” Trưởng ban Mỹ thuật - Nhiếp ảnh của Hội, ông Hoàng Bảo, Ủy viên thường vụ, Thư ký tòa soạn Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, Trưởng ban lý luận sưu tầm; ông Hoàng Thế Sinh, ủy viên kiêm chức, phụ trách công tác kiểm tra, Trưởng ban văn xuôi; ông Dương Soái, ủy viên kiêm chức, phụ trách công tác tuyên truyền gây quỹ, Trưởng ban thơ; bà Trần Thị Nương, ủy viên, phụ trách quản lý quỹ hội, trưởng ban công tác hội viên; bà Hà Bích Thảo, ủy viên kiêm chức, Trưởng ban sân khấu và biểu diễn.

Đây là nhiệm kỳ có một số biến động về nhân sự Ban Chấp hành và được bổ sung như sau: Cuối năm 2003 Trần Thị Nương chuyển vùng về Hà Nội, năm 2004 Quách Mạnh Hùng nghỉ hưu, ông Nguyễn Ngọc Bái được tỉnh điều động về trực tiếp làm Chủ tịch thường trực Hội. Tháng 4/2004 Hoàng Hữu Sang vốn là Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình được luân chuyển về cơ quan Hội, lúc đầu làm cán bộ biên tập, phóng viên, đến tháng 6/2004 được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, tháng 11/2004 được Ban Chấp hành bầu tiếp làm Phó Chủ tịch Hội.

Tổng số hội viên cả nhiệm kỳ là 97 (trong đó mới kết nạp là 23). Hội viên chuyển vùng 03 vị, hội viên từ trần 04 vị, đến tháng 7/2005 còn lại 90 vị.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội (12/6/1979- 12/6/2004) và 15 năm Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” (1988- 2004).

Về hoạt động Văn học Nghệ thuật, Hội và các hội viên đã làm nên những thành tựu:

- Về xuất bản: Đã xuất bản được 30 số Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”. Phát động được 02 cuộc thi bút ký. Từ  cuối năm 2004 với sự giúp đỡ của ngành Giáo dục và  đào tạo, ngành Bưu điện, công tác phát hành Tạp chí có chuyển biến, hơn 400 trường học và hơn 120 điểm Bưu điện văn hóa xã đã có Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” phục vụ đồng bào. Hội xuất bản được 4 tập sách, phối hợp với các huyện, thị, ban, ngành, đoàn thể, xuất bản được 37 tập san, sách, ấn phẩm văn nghệ. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm được nhiều chương trình ca nhạc, đọc thơ, đọc ký, truyện ngắn, giới thiệu tác giả, tác phẩm. Các hội viên in được 95 tập sách (08 tập tiểu thuyết, 09 tập truyện ngắn và ký, 02 tập kịch, 31 tập thơ và trường ca, 20 tập sách cho thiếu nhi, 10 tập sưu tầm văn hóa dân gian, 05 tập ca khúc, 02 tập Mỹ thuật, 08 tập nghiên cứu tiểu luận, biên soạn, biên niên sử văn hóa văn nghệ)

Hội mở 05 Trại sáng tác văn học, 02 trại sáng tác Mỹ thuật, 01 lớp bồi dưỡng văn học cho thiếu niên, cử nhiều lần hội viên đi dự các Trại sáng tác của các Hội Trung ương. Mở 02 trại sáng tác tổng hợp Yên Bái tại Nhà sáng tác Vũng Tàu (2003) và Nhà sáng tác Đà Lạt (2004).

- Tổ chức 01 buổi tọa đàm Thơ.

- Ngày 15/12/2003, Ban Tổ chức Ngày thơ Việt Nam của tỉnh cùng Hội đã tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ nhất tại trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, lần thứ 2 năm 2004 vào đêm 14 tháng Giêng âm lịch tại trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, lần thứ 3 vào đêm 22/2/2005 (tức 14 tháng Giêng âm lịch) tại Hội trường Tỉnh đoàn.

- Năm 2003, Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái được công nhận là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái.

- Ngày 21/6/2001, Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Yên Bái chính thức được thành lập. Chi hội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất ngày 18/6/2002 bầu Ban chấp hành khóa I gồm 03 vị, do ông Hà Lâm Kỳ làm Chi hội trưởng. Chi hội lúc đầu có 10 hội viên, đến năm 2015 đã có 20 hội viên.

 - Chi hội Mỹ thuật thường xuyên hoạt động, các họa sĩ tham gia 05 cuộc Triển lãm Mỹ thuật khu vực, đoạt 01 giải A, 02 giải B, 01 giải C, 09 tặng thưởng. Nổi bật nhất là Triển lãm Mỹ thuật khu vực năm 2002 do tỉnh Yên Bái đăng cai, riêng Yên Bái có 31 tác phẩm của 29 tác giả được chọn treo, trong đó có một số tác phẩm đoạt giải cao. Họa sĩ Quách Hùng tham gia Triển lãm điêu khắc toàn quốc năm 2003 với  tượng gỗ tròn “Tình mẹ” được giải Khuyến khích và được tặng thưởng của Hãng phát triển văn hóa Thụy Điển- Việt Nam. Biểu tượng “Yên Bái một thế kỷ” của Trần Lâm được chọn làm biểu tượng nhân ngày lễ kỷ niệm “Yên Bái một thế kỷ” năm 2000. Tham gia 02 cuộc thi và triển lãm ở tỉnh về các đề tài phòng chống ma túy, dân số kế hoạch hóa gia đình, đạt được 03 giải. Họa sĩ Nguyễn Anh Vinh có 01 tác phẩm logo đạt giải Ba (không có giải Nhất, giải Nhì), được chọn làm logo chính thức cho năm du lịch về nguồn 2005 của 3 tỉnh Yên Bái- Lào Cai - Phú Thọ.

- Các hội viên Nhiếp ảnh tham gia 4 cuộc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực tại Hà Giang, Lạng Sơn, Sa Pa (Lào Cai), Phú Thọ với 49 ảnh được chọn treo, đoạt được 01 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng, 03 giải Khuyến khích. Có 01 hội viên đầu tiên của tỉnh được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam là Quách Hùng.

- Hoạt động ca, múa, nhạc của các hội viên luôn cơ động và gắn với các chương trình của Đoàn nghệ thuật tỉnh, hoặc các cuộc phát động phong trào văn nghệ quần chúng, các tác giả đã có nhiều ca khúc hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng các ngày lễ lớn năm 2000 và cho năm Du lịch về cuội nguồn năm 2005, đoạt được giải thưởng từ A xuống Khuyến khích.

- Hội đã xét giải thưởng Yên Bái hàng năm đều đặn,

- Có 14 hội viên được nhận Huy chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

- Từ năm 2004 đã bắt đầu Hỗ trợ sáng tác cho hội viên theo tiền đầu tư của Nhà nước

- Trong nhiệm kỳ, Hội được phân công đảm nhiệm chỉ đạo theo dõi, giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn Xuân Ái (huyện Văn Yên), sau đó là xã Viễn Sơn (huyện Văn Yên).

- Ngày 11/7/2005 Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bái cùng anh chị em cơ quan Hội làm lễ động thổ tại địa điểm cơ quan mới (nay thuộc tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái). Ngày 22/7/2005 làm Lễ mở thầu công trình xây dựng trụ sở Hội mới với giá gói thầu 1.264.000.000đ trong thời gian thi công 180 ngày.

4. Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005- 2010)

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005- 2010) diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2005 tại Hội trường Tỉnh ủy Yên Bái, có 85/90 đại biểu về dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới gồm 07 vị, sau đó Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất đã bầu các chức danh như sau: ông Dương Soái làm Chủ tịch, ông Hoàng Hữu Sang làm Phó Chủ tịch, ông Hoàng Việt Quân làm Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Hiền Lương làm Trưởng ban kiểm tra, các ông, bà  ủy viên là: Nguyễn Ngọc Bái, Quách Mạnh Hùng, Hoàng Anh Đậu.

Ngày 19/10/2005, Ban Chấp hành khóa IV đã họp phiên thứ 2 thông qua “Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Chấp hành Hội, cơ quan thường trực Hội, Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chấp hành Hội như sau: Ông Dương Soái- Chủ tịch Hội, phụ trách chung và là Tổng biên tập Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”; ông Hoàng Hữu Sang- làm Phó Chủ tịch thường trực Hội; ông Hoàng Việt Quân làm Phó Chủ tịch, Phó Tổng biên tập Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”; ông Nguyễn Hiền Lương, Ủy viên, Trưởng ban kiểm tra, phụ trách chuyên ngành văn học và nghiên cứu lý luận phê bình; ông Quách Mạnh Hùng, Ủy viên, phụ trách chuyên ngành nghệ thuật, các ủy viên: ông Nguyễn Ngọc Bái, bà Hoàng Anh Đậu. Ban Chấp hành Hội còn nhất trí lập Văn phòng cơ quan Hội với các chức danh: Chánh văn phòng kiêm Trị sự Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” (Vũ Chiến), Phó Văn phòng (Nguyễn Thị Ngọc Mai).

Ngày 20/9/2005 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phùng Quốc Hiển đã ký Quyết định số 1132/QĐ- UBND chuẩn y công nhận Ban chấp hành Hội gồm 07 người với các chức danh như kết quả Đại hội bầu ra.

Ngày 27/9/2006, ông Hoàng Hữu Sang, Phó Chủ tịch Hội lâm bệnh từ trần. Ngày 28/12/2006 Ban Chấp hành họp bầu ông Vũ Văn Quý vào Ban chấp hành Hội là Ủy viên thư ký.

Ngày 09/12/2006, cơ quan thường trực Hội chuyển trụ sở mới sang tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Ngày 14/12/2007 Ban Chấp hành Hội họp bầu bổ sung ông Nguyễn Hiền Lương kiêm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội. Bầu bổ sung các Ban của Hội: Ban thơ gồm 05 người, do Vũ Quý làm Trưởng ban; Ban Văn xuôi gồm 08 người, do Nguyễn Hiền Lương làm Trưởng ban; Ban Âm nhạc- Biểu diễn gồm 03 người, do Quách Mạnh Hùng làm Trưởng ban; Ban công tác hội viên gồm 4 người, do Hoàng Việt Quân làm Trưởng ban; Ban kiểm tra gồm 03 người do Hoàng Anh Đậu làm Trưởng ban; Ban Đề án dự thảo bộ giải thưởng 5 năm và điều chỉnh giải thưởng hàng năm của Hội để trình lên tỉnh ra quyết định, gồm 03 người, do ông Dương Soái làm Trưởng ban.

Ngày 17/12/2008 Ban Chấp hành Hội họp, nhất trí cho ông Vũ Chiến thôi không làm trị sự Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” mà vừa làm Chánh Văn phòng Hội vừa làm phóng viên nhiếp ảnh, cử bà nguyễn Thị Ngọc Mai, kế toán trưởng, Phó Văn phòng kiêm nhiệm công tác trị sự Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” thay ông Vũ Chiến.

Tháng 3/2009 ông Hoàng Việt Quân nghỉ hưu. Ngày 25/8/2009 UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định điều động ông Nguyễn Hiền Lương từ trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (khoa Ngữ văn) về làm Phó Chủ tịch thường trực Hội thay ông Hoàng Việt Quân.

Ngày 21/9/2009, Ban Chấp hành Hội họp bầu thêm chức danh Phó Tổng biên tập Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” cho ông Nguyễn Hiền Lương, bầu ông Vũ Quý làm Ủy viên thường trực Hội, bầu ông Nguyễn Đình Thi làm Thư ký tòa soạn Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” thay ông Vũ Quý kể từ ngày 01/10/2009.

Tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ là 80, kết nạp thêm 64 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 144 người, trừ đi 16 hội viên do từ trần (6 vị) chuyển vùng (5 vị) thôi hoạt động, thì số hội viên còn lại đến cuối nhiệm kỳ là 128 hội viên, và 01 hội viên- thành viên tập thể là Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái (37 người).

Ngoài Chi hội nhà báo Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” trực thuộc cơ quan Hội và Chi hội Mỹ thuật là thành viên của Hội, trong nhiệm kỳ Ban chấp hành Hội đã ra Quyết định công nhận thêm một số Chi hội và Hội là thành viên như sau:

- Ngày 15/6/2006, Hội ra Quyết định số 06/QĐ- VHNT công nhận Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái là thành viên của Hội.

- Ngày 15/6/2006, Hội ra Quyết định số 05/QĐ- VHNT công nhận Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Yên Bái là thành viên của Hội.

- Ngày 05/02/2007, Chi hội nghệ sĩ Múa tỉnh Yên Bái được thành lập và là thành viên của Hội. Thời gian này cũng là dịp Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Yên Bái, đơn vị cơ sở của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, cũng là thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

 - Tháng 5/2010 thành lập Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái, đồng thời được công nhận là thành viên của Hội.

- Ngày 11/6/2020 thành lập Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, đồng thời được công nhận là thành viên của Hội.

- Ngày 30/12/2009, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái được công nhận là thành viên của Hội.

Với sự phát triển nhanh chóng của Hội và các Chi hội thành viên kể trên, Ban Chấp hành Hội đã lập Tờ trình xin tỉnh cho đổi tên Hội thành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, Ban Chấp hành cũng lập Tờ trình xin tỉnh cho xuất bản phụ san “Văn nghệ Yên Bái vùng cao”.

Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong nhiệm kỳ đạt được thành tựu như sau:

- Tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) được 18 hội nghị, tọa đàm, hội thảo, lễ kỷ niệm.

- Hàng năm đều tham gia Hội báo xuân và Ngày thơ Việt Nam (Rằm tháng Giêng) đầy đủ.

- Từ cuối năm 2008 trở đi, sinh hoạt Câu lạc bộ Thơ của Hội diễn ra thường kỳ vào ngày 12 hàng tháng tại trụ sở cơ quan Hội.

- Tổ chức nhiều chuyến di giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, kinh nghiệm làm báo, tạp chí, các hoạt động sáng tác và quảng bá với các tỉnh bạn, đồng thời cũng tiếp đón, giao lưu với nhiều Hội tỉnh bạn đến Yên Bái.

- Đồng sáng lập Nhóm hợp tác phát triển văn học nghệ thuật 8 tỉnh miền núi, trung du, đồng bằng (gọi tắt là VN8) từ năm 2008, hàng năm thường xuyên tổ chức đàm luận, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng sáng tác.

- Tổ chức được 10 trại sáng tác, gồm 05 trại sáng tác tổng hợp tại các Nhà sáng tác (Vũng Tàu) 02 lần, (Nha Trang) 02 lần, (Tam Đảo) 01 lần, 01 trại sáng tác tranh sơn dầu tại Trung tâm triển lãm đương đại Hội Nội, 01 trại sáng tác âm nhạc tại Yên Bái, 01 trại sáng tác ảnh nghệ thuật tại Yên Bái, 01 trại sáng tác trẻ, 01 trại sáng tác cho giáo viên tỉnh Yên Bái.

- Hội cử (hoặc được các Hội Trung ương mời) 25 hội viên đi dự 12 trại sáng tác, 02 lớp bồi dưỡng sáng tác của các Hội chuyên ngành Trung ương.

- Tổ chức các cuộc thi thơ, ký văn học, truyện, ảnh, ca khúc. Phối hợp với tỉnh, các cơ quan, ban ngành tổ chức được 18 cuộc thi, cuộc vận động, sáng tác.

- Tổ chức thành công Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực lần thứ 7 (năm 2007) tại Yên Bái, do tỉnh Yên Bái đăng cai. Tham gia 05 Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ở Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Điện Biên; 02 triển lãm ảnh toàn quốc tại Hà Nội với gần 40 lượt tác giả, giành được 02 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 05 Huy chương Đồng, 02 giải Khuyến khích, 01 giải đồng đội với Cờ lưu niệm. Có 04 cán bộ, hội viên được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam. Mở được 04 cuộc thi ảnh (03 cuộc thi ảnh về An toàn giao thông, 01 cuộc thi ảnh về Đất và người Yên Bái), nhận được hàng trăm ảnh dự thi, trao 04 giải A, 06 giải B, 05 giải C, 28 giải Khuyến khích. Nhiếp ảnh trong nhiệm kỳ 2005- 2010 được coi là có bước đột phá cả về đội ngũ và chất lượng tác phẩm, là tiền đề cho sự phát triển của  bộ môn nhiếp ảnh về sau.

Tổ chức cho đội ngũ họa sĩ tham gia 08 cuộc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc- Việt Bắc) và toàn quốc, được trưng bày 108 tranh, tượng của 87 lượt tác giả, đạt được các giải: 01 giải B, 09 tặng thưởng, giấy khen, 04 tác phẩm được Hội trung ương tài trợ. Mở được 01 cuộc thi, 03 triển lãm Mỹ thuật tại địa phương, tham gia cuộc thi sáng tác logo về cội nguồn.

- Hoạt động âm nhạc, ca múa và biểu diễn gắn với thành công của các hội viên trong các chương trình biểu diễn tại tỉnh, khu vực và toàn quốc, đoạt được nhiều giải thưởng.

- Hoạt động sưu tầm, biên soạn, nghiên cứu văn hóa dân gian tập trung vào việc thực hiện chương trình “Tầm nhìn 2010” của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Một số tác giả đi sâu vào xây dựng những công trình nghiên cứu lớn, công bố được 15 tác phẩm.

- Đã hỗ trợ cho 120 lượt tác giả với số tiền 356.709.000 đồng, góp phần giúp cho các tác giả xuất bản, công bố được tác phẩm.

- Tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái hàng năm đều đặn. Kết quả trong 5 năm, đã trao thưởng cho 118 tác phẩm, gồm: 15 giải A, 30 giải B, 34 giải C, 39 giải Khuyến khích. Xét thưởng cho 73 hội viên được bình chọn xuất sắc hàng năm. Hội gửi tác phẩm đi dự Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam hàng năm, Kết quả: 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C, 02 giải Khuyến khích, 01 giải cho người cao tuổi, 01 giải sáng tác trẻ. Có 03 tập thể và 05 hội viên được tặng Bằng khen. Có 13 hội viên được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.

- Ngày 08/12/2005, Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin đã ra công văn số 1105/CV-BC đồng ý cho phép Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” được tăng kỳ xuất bản từ 1số/2 tháng lên 1 số/1 tháng, thực hiện từ ngày 01/01/2006, các quy định khác tiếp tục thực hiện theo Giấy phép số 654/GP-BVHTT ngày 14/12/2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin. Trong nhiệm kỳ, Hội đã xuất bản được 60 số Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”. Được tỉnh quan tâm, chế độ nhuận bút văn nghệ được áp dụng gần đạt mức quy định của Nghị định 61 Chính phủ, tăng từ 1,5 đến 2,5 lần so với mức trước năm 2005. Tạp chí đã phát hành tới các trường học, các điểm Bưu điện văn hóa xã trong tỉnh.

- Hội đã xuất bản được 10 tập sách và các ấn phẩm. Hội còn tài trợ xuất bản các bộ sách, tuyển tập cho 08 tác giả và thu được một số băng đĩa âm nhạc, phối hợp  làm phim truyền hình tuyên truyền về Hội và hội viên. Các hội viên xuất bản được 114 tập sách gồm nhiều thể loại: 08 tiểu thuyết và 01 bộ tiểu thuyết tự chọn, 02 tập truyện dài, 10 tập truyện ngắn, 03 tập truyện ký, 04 tập truyện thiếu nhi, 02 bộ truyện đồng thoại ( mỗi bộ 05 tập), 08 tập ký, 39 tập thơ, 01 tuyển tập văn thơ, 05 tập tiểu luận phê bình, 12 tập nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian, 02 tập san cho nhà trường, 02 tập ca khúc, 01 tuyển tập Mỹ thuật - Nhiếp ảnh.

- Các Kiến trúc sư quảng bá tác phẩm của mình trên các bản thiết kế, các công trình kiến trúc được xây dựng tại địa phương, đạt được các giải thưởng cao của Hội.

Do có nhiều thành tích qua nhiều năm, nhất là sự phát triển toàn diện trong 5 năm, nhiệm kỳ 2005- 2020 nên tập thể Hội đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được nhận Cờ thi đua và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, 01 cá nhân (Hoàng Việt Quân) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

5. Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2010 -2015)

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ V (nhiệm kỳ 2010- 2015) được tổ chức trong 2 ngày 13- 14/9 /2010 tại Hội trường Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh Yên Bái. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 vị, trong phiên họp Ban Chấp hành Hội lần thứ nhất đã nhất trí bầu các chức danh như sau: ông Nguyễn Ngọc Chấn làm Chủ tịch, ông Nguyễn Hiền Lương làm Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Đình Thi làm Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Thành là Ủy viên thường vụ kiêm Trưởng ban kiểm tra, ông Vũ Chiến là Ủy viên, Chánh Văn phòng và các ông, bà ủy viên là: Đoàn Ngọc Bình, Hoàng Anh Đậu, Hoàng Tương Lai, Dương Soái, Hoàng Thế Sinh, Đỗ Thanh Tửu.

Ngày 05/11/2020, UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định số 1847/QĐ- UBND đổi tên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái thành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

Tháng 10/2011, Phụ san “Văn nghệ Yên Bái vùng cao” lần đầu tiên ra mắt bạn đọc, xuất bản định kỳ 3 tháng/1 số với số lượng 500 bản (sau là 2 tháng /1 số.)

Ngày 14/9/2012, Hội khai trương trang “Văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử” với tên miền là: http://vanhocnghethuatyenbai.gov.vn

     Ngày 17/7/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ra Quyết nghị số 06/2014/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm do Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Văn Thống đã ký. Chính sách khen thưởng các tác tác giả đạt giải A, B, C, Khuyến khích “Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm” được cấp giấy chứng nhận với các mức như sau: Giải A trị giá bằng 20 lần mức lương cơ sở, giải B trị giá bằng 15 lần mức lương cơ sở, giải C trị giá bằng 10 lần mức lương cơ sở, giải Khuyến khích trị giá bằng 5 lần mức lương cơ sở (kinh phí được phân bổ từ nguồn ngân sách địa phương).

Ngày 30/ 7/ 2014 tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái diễn ra Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ 5 tháng đầu năm và ký kết Quy chế phối hợp công tác văn hóa, văn nghệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao&Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Đây là bước chuyển biến mới để 3 ngành thực hiện tốt hơn nghĩa vụ của mình, góp phần phát triển lĩnh vực văn hóa, văn nghệ của tỉnh.

 Ngày 11/8/2014, Ban Chấp hành họp phiên bất thường nhằm thống nhất về tổ chức lại bộ máy nhân sự của Hội. Nhất trí ông Nguyễn Ngọc Chấn (nghỉ hưu tháng 8/2014) và ông Nguyễn Hiền Lương, Phó Chủ tịch Hội (nghỉ hưu cuối năm 2013) vẫn tiếp tục giữ chức danh cũ đến hết nhiệm kỳ (2010- 2015). Ông Nguyễn Đình Thi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội, trực tiếp chỉ đạo, quản lý hoạt động cơ quan văn phòng Hội. Thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” gồm 6 người: Nguyễn Hiền Lương là Phó Tổng biên tập phụ trách tạp chí, Nguyễn Đình Thi là Phó Tổng biên tập, các thành viên là Nguyễn Ngọc Chấn, Nguyễn Ngọc Bái, Hoàng Thế Sinh, Dương Soái, Biên tập gồm: Hoàng Kim Yến, Vũ Chiến, Nông Quang Khiêm. Thư ký tòa soạn: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

Tổng số hội viên trong nhiệm kỳ là 128, kết nạp thêm 30 hội viên là 158 người, trừ 11 người từ trần, chuyển vùng, thôi hoạt động, còn lại 137 hội viên.

Ban Chấp hành Hội chuẩn bị các điểu kiện để Tỉnh ủy Yên Bái cho phép thành lập Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái gồm 5 đồng chí trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 03 Ủy viên.

 Các Hội, Chi hội thành viên hoạt động tích cực, có nhiều thành quả.

Các hoạt động của Hội và những thành tựu:

- Về xuất bản: Xuất bản gần 60 số Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”. Từ tháng 10/2011 đã xuất bản “Văn nghệ Yên Bái vùng cao” theo định kỳ 1số/ quý, đến năm 2015 là 2 tháng/1số, tổng cộng xuất bản được 16 số. Trang “Văn học Nghệ thuật Yên Bái điện tử” được khai trương và đưa vào hoạt động từ năm 2012 tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đã đăng tải thường xuyên các tin, bài về hoạt động của Hội, các tác phẩm văn học nghệ thuật, do vậy đã thông tin, giới thiệu đến bạn đọc trong và người nước một cách nhanh chóng, rộng rãi.

- Hội đã xuất bản 07 tập sách, gồm 05 tập sách nhiều tác giả về ca khúc, ảnh nghệ thuật, giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, phong tục, lễ hội, văn hóa ẩm thực Yên Bái, 02 tập thơ cho tác giả cao tuổi. Xuất bản 03 tập sách kỷ yếu cho Đại hội. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xuất bản được 13 tập sách. Các hội viên xuất bản được trên 60 tập sách với các thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, thơ, truyện thiếu nhi, nghiên cứu phê bình, sưu tầm - khảo cứu văn hóa dân gian.

- Về Mỹ thuật: tham gia 03 triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, 01 triển lãm Mỹ thuật khu vực, có 111 tác phẩm được trưng bày, được Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng Giấy khen cho 09 tác phẩm, nghiệm thu tài trợ cho 03 tác phẩm. Chi hội Mỹ thuật tổ chức 05 cuộc triển lãm tại địa phương, có 131 tranh được chọn treo, nhiều tác phẩm được giải thưởng.

- Về ảnh nghệ thuật: Tham gia 01 triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, có tác phẩm của 06 tác giả được trưng bày. Triển lãm Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc có trên 400 tác phẩm, được chọn treo 90 tác phẩm, trong đó có 10 tác phẩm đoạt giải gồm: 01 Huy chương Vàng, 04 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng, 02 giải Khuyến Khích, 02 giải Đồng đội. Chi hội Nhiếp ảnh tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ để “Đất và Người Yên Bái” tại Trung tâm hội nghị tỉnh, có 60 tác phẩm chọn treo. Có 02 nghệ sĩ nhiếp ảnh tổ chức triển lãm cá nhân tại Trung tâm hội nghị tỉnh: Thanh Miền triển lãm ảnh với chủ đề “Ấn tượng Yên Bái”, Tuấn Nghĩa triển lãm với chủ đề “Khoảnh khắc cuộc sống” đều có chất lượng tốt, được đánh giá cao.

- Hàng năm được đăng ký mở Trại sáng tác tổng hợp Yên Bái tại các Nhà sáng tác của Trung tâm hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đã có 75 lượt hội viên tham dự, hoàn thành gần 100 bản thảo, công trình đủ các thể loại. Cử trên 40 hội viên tham dự các trại sáng tác, lớp bồi dưỡng do các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức. Hội mở 02 trại sáng tác tại địa phương, gồm 01 trại Âm nhạc năm 2011 cho 14 tác giả, 01 trại sáng tác Văn học năm 2012 cho 15 tác giả, đều hoàn thành được tác phẩm.

- Phát động 02 cuộc vận động sáng tác gồm: vận động sáng tác ký về chủ đề “Yên Bái trong sự nghiệp đổi mới” có trên 100 tác phẩm, trong đó 11 tác phẩm đoạt giải; Cuộc vận động sáng tác ký, thơ, tranh cổ động về chủ đề “Đảng và cuộc sống của chúng ta”. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh để tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh với chủ đề “Rừng xanh yêu thương” có trên 200 tác phẩm, trong đó có trên 30 tác phẩm đoạt giải. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh về đề tài “An toàn giao thông” có trên 100 tác phẩm, trong đó có 15 tác phẩm đoạt giải. Phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức cuộc thi viết ký, tranh cổ động về đề tài thuế, có trên 60 tác phẩm, trong đó 22 tác phẩm đạt giải. Phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nhiếp ảnh về chủ đề “Tự hào truyền thống quê hương Nghĩa Lộ” có trên 300 tác phẩm, trong đó có 39 tác phẩm đạt giải. Phối hợp với thành phố Yên Bái tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh với chủ đề “Tự hào truyền thống thành phố Yên Bái anh hùng, có trên 150 tác phẩm, trong đó 32 tác phẩm đạt giải. Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên tham gia các cuộc vận động, sáng tác khác như: đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới” ….

- Tổ chức cho cán bộ, hội viên đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh 05 lần. Tạo điều kiện cho các cá nhân, nhiều tác giả đi thực tế sáng tác trong địa bàn tỉnh.

- Kết quả về giải thưởng: có 161 tác giả hội viên và cộng tác viên đoạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái hàng năm, trong đó có 15 giải A, 40 giải B, 46 giải C, 60 giải Khuyến khích. Năm 2015 tổ chức xét và Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ nhất thành công. Nhà thơ Ngọc Bái được trao Giải thưởng Nhà nước với 3 tập thơ “Những con đường đất đã qua”, “Khoảng lặng” “Đồng vọng ngõ phố xưa” và tập trường ca “Lời cất lên từ đất” đoạt giải thưởng Quốc gia về “Học tập và làm theo và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2020 với tập trường ca “Vầng trăng và cánh rừng”. Có 03 hội viên được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, có 04 tác phẩm đoạt giải của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, trong đó 01 giải B, 03 giải Khuyến khích. Có 07 tác phẩm đạt giải của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, trong đó 02 giải B, 03 giải C, 02 giải Khuyến khích. Có 01 giải 3B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Có 01 giải Ba của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 01 giải C của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam. Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Việt Nam”, Tuấn Nghĩa đoạt Huy chương Đồng. Bộ ảnh “Nghề nông ruộng bậc thang Mù Cang Chải” của Vũ Chiến được tặng thưởng bộ ảnh xuất sắc và một số giải thưởng của một số bộ, ngành ở khu vực.

- Từ năm 2010 đến 2014 có 198 lượt tác giả có tác phẩm được hỗ trợ đầu tư với tổng số kinh phí là 898.000.000đ.

- 05 lần tổ chức Ngày thơ Việt Nam hàng năm tại địa phương, 05 lần tham gia Hội báo xuân hàng năm có chất lượng. Tổ chức thành công hội thảo nhóm VN8 tại Thị xã Nghĩa Lộ về chủ đề “Văn học Nghệ thuật với đề tài xây dựng nông thôn mới” và tham gia đầy đủ các hội thảo do các tỉnh trong nhóm đăng cai. Tổ chức hội thảo về “Đổi mới nâng cao chất lượng Văn nghệ Yên Bái vùng cao”, tham gia tổ chức Ngày sách Việt Nam của tỉnh. Tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội  (12/6/1979- 12/6/2014). Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ thơ vào ngày 12 hàng tháng. Tổ chức ngoại khóa về văn học địa phương cho giáo viên Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Yên Bái.

6. Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020).      

Đại hội Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) được tổ chức trong 2 ngày 14-15/8/2015 tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh Yên Bái với 119/137 hội viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 09 vị. Phiên họp Ban Chấp hành mới lần thứ nhất bầu các chức danh, được tỉnh ra quyết định công nhận như sau: ông Nguyễn Đình Thi làm Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến làm Phó Chủ tịch, ông Vũ Chiến là Ủy viên thường trực, ông Nguyễn Tiến Thành là Ủy viên kiểm tra, các ông, bà là ủy viên gồm: Nông Quang Khiêm, Nguyễn Hiền Lương, Đỗ Thanh Tửu, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Kim Phụng.

Ngày 16/10/2015, Ban Chấp hành họp phiên thứ hai thống nhất Quy chế hoạt động, điều lệ Hội, thành lập các Ban chuyên môn, xét kết nạp 8 hội viên mới, kiện toàn Ban biên tập Tạp chí văn nghệ Yên Bái. Theo đó, ông Nguyễn Đình Thi, chịu trách nhiệm xuất bản, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến là Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn. Đến ngày 08/3/2016, ngoài việc ông Nguyễn Đình Thi chịu trách nhiệm cơ quan chủ quản đối với Tạp chí, Ban Chấp hành Hội ra quyết định số 10/QĐ- HLHVHNT bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Yến giữ chức Tổng biên tập Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” kể từ tháng 3/2016 (Tạp chí số 201). Từ Tạp chí số 215 tháng 3/2017, bà Hoàng Kim Yến chính thức làm Thư ký tòa soạn.

Ngày 18/01/2018, Ban Chấp hành Hội họp xét kết nạp 10 hội viên mới, xét thôi sinh hoạt cho 05 hội viên, bổ sung họa sĩ Nguyễn Tuấn Vũ tham gia biên tập mảng Mỹ thuật- Nhiếp ảnh. Trong nhiệm kỳ, các biên tập viên gồm các ông, bà: Vũ Chiến, Nông Quang Khiêm, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Tuấn Vũ, tham gia biên tập còn có ông Nguyễn Ngọc Bái và Dương Soái. Trị sự là bà Nguyễn Thị Ngọc Mai.

Tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ là 137 người, kết nạp 35 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 172 người, trừ đi 20 người (07 từ trần, 06 chuyển vùng, 07 thôi hoạt động) còn lại 152 hội viên. Trong đó có 06 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, 09 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, 08 hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, 30 hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, 12 hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 06 nghệ nhân dân gian (02 nghệ nhân ưu tú), 07 hội viên Múa Việt Nam (trong đó có 04 nghệ sĩ ưu tú), 07 hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các hội viên Hội Kiến trúc sư.

Các hoạt đông và thành tựu trong nhiệm kỳ đã đạt được.

- Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” tính đến tháng 11/ 2020 xuất bản được 64 số. Phụ san “Văn nghệ Yên Bái vùng cao”, được 30 số, “Văn nghệ Yên Bái điện tử” được công bố thường kỳ hàng tháng. Tạp chí mở 3 đợt thi Thơ từ năm 2017 đến năm 2019, trao giải cho 31 tác phẩm (06 giải A, 06 giải B, 15 giải khuyến khích). Có 17 tác phẩm của các nhà báo Tạp chí được nhận giải báo chí hàng năm (02 giải A, 03 giải B, 04 giải C, 08 giải Khuyến khích), 03 tác giả được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 03 Giấy khen của Hội nhà báo tỉnh cho tập thể và 02 cá nhân nhà báo. Có 04 tác giả đoạt giải báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”  năm 2019, 2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái (03 giải C, 01 giải Khuyến khích). Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái từ tháng 02/2016 thay đổi khổ lên 19cm x 27cm. Chi hội Nhà báo Văn nghệ Yên Bái tham gia đầy đủ Hội báo xuân hàng năm, cử phóng viên- biên tập đi dự 04 lớp tập huấn báo chí do Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tạp chí có 19 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả được xếp loại xuất sắc, được hỗ trợ trong các hội nghị giao ban báo chí của tỉnh. Chi hội liên quân với các đơn vị bạn tham dự các giải thể thao truyền thống hàng năm đoạt được nhiểu giải thưởng (03 giải Nhất, 07 giải Nhì, 14 giải B), 02 lần được giải A,B toàn đoàn.

- Hội xuất bản được 04 bộ sách: Văn xuôi Yên Bái chọn lọc (2019), Thơ Yên Bái chọn lọc (2019), Ca khúc Yên Bái chọn lọc (2019), Bộ ảnh “Yên Bái - Đất và người”  2020). Hội phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xuất bản được một số ấn phẩm. Các tác giả hội viên công bố được 77 tập sách, công trình, gồm: 07 tiểu thuyết, 01 tự truyện, 10 truyện dã sử, 08 tập truyện ngắn, 09 tập truyện và ký, 02 tập ký, 01 tập tản văn, 30 tập thơ, 4 tập nghiên cứu phê bình, 14 tập sưu tầm - biên soạn văn hóa dân gian. Ngoài ra, các tác giả còn có tác phẩm in chung trong 5 tập sách của các ngành, đơn vị khác.

- Câu lạc bộ thơ của Hội hoạt động từ cuối năm 2008 đến ngày 12/12/2019 họp đề nghị được nâng lên thành Chi hội Thơ. Ngày 14/02/2020, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã ký quyết định số 08/QĐ- HLHVHNT cho thành lập Chi hội Thơ Yên Bái, cử Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 vị: Nguyễn Hiền Lương làm Chi hội trưởng, Hà Ngọc Anh làm Chi hội phó, An Nhu là Ủy viên. Chi hội tiếp tục sinh hoạt thường kỳ vào ngày 12 hàng tháng. Hàng năm, Hội và Chi hội tổ chức Ngày thơ Việt Nam (Rằm tháng Giêng) đầy đủ, có nhiều hoạt động và nội dung phong phú. Hội viên Vũ Thu Hương tổ chức được Lễ ra mắt tập thơ “Lời thề mắc cạn” tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên ngày 17/8/2018.

- Chi hội Văn xuôi Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ- HLHVHNT ngày 22/01/2018 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, gồm 25 hội viên, cử Ban Chấp hành lâm thời phụ trách do Hà Lâm Kỳ làm Chi hội trưởng, 02 Ủy viên là Nguyễn Thị Ngọc Yến và Nguyễn Hiền Lương. Ngày 31/3 /2018 Đại hội Chi hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018- 2020 được tiến hành tại trụ sở Hội, bầu Ban Chấp hành gồm 03 vị, do ông Hà Lâm Kỳ làm Chi hội trưởng, ông Nguyễn Hiền Lương là Chi hội phó, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến là ủy viên. Chi hội đã tổ chức tọa đàm về “Văn xuôi Trần Cao Đàm” năm 2018, hội thảo về “Hoàng Việt Quân - tác giả, tác phẩm” năm 2019 và hội thảo về “Quang Bách và tác phẩm văn xuôi” tháng 12/2020. Chi hội phối hợp với các Hội Trung ưong và địa phương tặng 300 đầu sách và tạp chí các loại cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn.

 - Về Mỹ thuật: các họa sĩ được chọn trưng bày 40 tác phẩm hội họa tại 05 triển lãm khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hà Giang, đoạt được 05 giấy khen, 01 giải khuyến khích, 07 tác phẩm được đề cử tham dự giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 06 tác phẩm được nghiệm thu hỗ trợ sáng tác. Tổ chức được nhiều triển lãm Mỹ thuật trên các địa bàn tỉnh Yên Bái như: Triển lãm tranh “Sắc hoa xuân” năm 2016 với 55 tác phẩm, chủ yếu là tranh tĩnh vật hoa. Triển lãm 25 tranh thờ Đạo mẫu ở hai nơi: tại thành phố Yên Bái và ở đền Đông Cuông, huyện Văn Yên năm 2017. Tổ chức 2 đợt triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 đợt 1 gồm 30 tranh ở Hội trường Tỉnh ủy Yên Bái, đợt II gồm 60 tranh ở Quảng trường 19/8. Năm 2020 tổ chức Triển lãm tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng các cấp gồm 46 tác phẩm được in phóng trên vải bạt khổ lớn, trình bày trên cột trụ hình vuông, bố trí dọc hành lang khu công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái. Tháng 6/2016 Hội hoàn thành bia di tích lịch sử nằm trong khuôn viên Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học và khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, trong đó có khắc một đoạn trích thơ ca “Yên Bái” của nhà thơ cộng sản Pháp Louis Aragon bằng 2 thứ tiếng Pháp - Việt. Năm 2016, phối hợp với Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm Mỹ thuật tại 29 Hàng Bài, Hà Nội với chủ đề “Sắc màu Hà Nội”, trong đó có 12 tác phẩm của họa sĩ Yên Bái. Năm 2017, phối hợp với Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm với chủ đề “Biên giới - Hải đảo Tổ quốc” tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, các họa sĩ Yên Bái có 26 tác phẩm được trưng bày. Tháng 7/ 2018, nhóm 6 họa sĩ Yên Bái phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm với chủ đề “Sắc màu Yên Bái” tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội với 36 tác phẩm. Tháng 2/2019, phối hợp với Ban quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm (Tuyên Quang), Quỹ sắc màu thế gian Hà Nội tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật với chủ đề “Vũ điệu mùa xuân Việt Bắc” cho 16 họa sĩ Yên Bái và Hà Nội, các họa sĩ đã đi thực tế ở huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), danh thắng đặc biệt Na Hang, Lâm Bình, huyện Na Hang và thành phố Tuyên Quang, hoàn thành được nhiều tác phẩm chất lượng tốt. Tháng 4/2019, phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Trại sáng tác Đồ họa tỉnh Yên Bái tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại 17 Thành Công, Hà Nội, sau 10 ngày, 06 tác giả hoàn thành 08 tác phẩm được đánh giá xuất sắc và được chọn lưu vào bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tháng 10/2020, phối hợp với Nhóm ký họa đô thị Hà Nội (USK Hà Nội), UBND huyện và Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Mù Cang Chải tổ chức sự kiện vẽ “Ký họa mùa vàng Mù Cang Chải với sự tham gia của 150 người, gồm 100 họa sĩ Hà Nội và Yên Bái, 50 em nhỏ dân tộc thiểu số Mù Cang Chải. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các họa sĩ đã cùng nhau vẽ bức tranh khổ lớn toàn cảnh đèo Khau Phạ. Đoàn đi thực tế vẽ ký họa tại các địa điểm của huyện như: xã Mồ Dề, xã Lao Chải, xã Dế Xu Phình, tổ chức đêm trung thu “Đón trăng ở bản” cùng các cháu thiếu nhi huyện Mù Cang Chải, trưng bày tác phẩm vừa sáng tác xong. Tổng kết sự kiện, Ban Tổ chức đã thu được hơn 360 tác phẩm của hơn 130 tác giả. Sau triển lãm tại Mù Cang Chải, các tác phẩm sẽ mang về Hà Nội bán đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để xây dựng 01 phòng Mỹ thuật cho trường Tiểu học xã Púng Luông. Ngay tại buổi trưng bày, tác phẩm tranh khổ lớn “Mùa vàng Mù Cang Chải” đã được bán đấu giá cao nhất thuộc về chủ nhân Đinh Thúy Hằng. Ngoài các hoạt động trên, họa sĩ Nguyễn Đình Thi còn được tham gia chuyến đi thực tế tại Trường Sa trong hành trình “Tuổi trẻ và biển đảo quê hương” từ 23/4 đến 06/5/2017, chụp được nhiều ảnh, vẽ được nhiều tranh về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên biển đảo. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi có tác phẩm “Bức họa vùng cao” chất liệu Lithography- kích thước (40cm x 60cm) được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019- 2024” trong tháng 12/2019. Đặc biệt trong năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái, thu được 225 tác phẩm của 80 tác giả gửi về dự thi. Hội đồng nghệ thuật và Ban Tổ chức đã chọn được 05 mẫu biểu trưng (logo) tốt nhất, ngày 12/01/2019 đã trao chứng nhận cho 05 tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, trao 01 giải Nhất cho họa sĩ Nguyễn Phước Đức ở thành phố Hồ Chí Minh có mẫu được chọn chính thức làm Biểu trưng (logo) của tỉnh. Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng trao Bằng khen cho tập thể Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi. Năm 2018, Hội phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về chủ đề “Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018)” và chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”, kết quả: sáng ngày 24/9/2019, Hội đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng cho 11 tác phẩm của các tác giả đoạt giải (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích). Năm 2020, Hội phát động tiếp cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, thu được 61 tác phẩm dự thi, Hội đã chấm, chọn được 46 tác phẩm có chất lượng cao để trưng bày triển lãm, đồng thời sáng ngày 14/9/2020 đã tổ chức trao cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích). Trong các thành tích trên có sự đóng góp tích cực của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái, có thêm họa sĩ Vũ Thị Bích Hạnh, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Tuấn Vũ được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam, nâng tổng số hội viên Trung ương của tỉnh Yên Bái lên 09 người.

- Về Nhiếp ảnh: Hội tạo điều kiện cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh 05 lần tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực trong du và miền núi phía Bắc, đặc biệt tỉnh Yên Bái 02 lần đăng cai Triển lãm khu vực (2018- 2019) có nhiều tác phẩm được chọn trưng bày, đoạt được 30 giải (03 Huy chương Vàng, 05 Huy chương Bạc, 08 Huy chương Đồng, 12 giải Khuyến khích, 02 giải đồng đội); 01 Bằng khen cho Hội, nghệ sĩ Hoàng Đô được trao tước hiệu AVAPA, nghệ sĩ Thanh Miền được trao tước hiệu EVAPA- nghệ sĩ xuất sắc. Có 02 tác giả được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, nâng tổng số hội viên Trung ương của Chi hội Yên Bái lên 08 người. Nhiều nghệ sĩ tham gia các cuộc thi và triển lãm ảnh trong nước và quốc tế, được trưng bày hoặc đoạt giải như: Hoàng Đô, Tuấn Nghĩa, Lê Bác Đạt, Vũ Chiến, Nguyễn Tuấn Vũ. Có 6 tác phẩm của 4 tác giả được trưng bày tại Fetival nhiếp ảnh trẻ ở Hà Nội. Có 07 tác phẩm của 06 tác giả được trưng bày tại Hạ Long. Có 05 tác phẩm của 04 tác giả được trưng bày tại Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10 tại Việt Nam năm 2019 v.v. Hội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đất và Người Yên Bái” từ ngày 22/7/2016 đến năm 2019, chia làm 3 đợt, kết quả thu được hàng trăm bức ảnh, trong đó có 36 tác phẩm đoạt giải (03 giải Nhất, 06 giải Nhì, 09 giải Ba, 18 giải Khuyến khích). Hội phối hợp với Thành ủy Yên Bái tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có bộ môn nhiếp ảnh với chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II từ tháng 6/2017, sau gần 3 năm đã nhận được 112 ảnh, chọn ra 50 ảnh chất lượng cao để triển lãm, trong đó có 10 tác phẩm của 06 tác giả đoạt giải (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 04 giải Khuyến khích). Hội mở một khóa tập huấn “Nâng cao  kỹ thuật sáng tác và xử lý hậu kỳ” cho hơn 30 học viên là hội viên, cộng tác viên trong tháng 7/2017 với sự giúp đỡ của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Hội tổ chức cho các hội viên trong Chi hội nhiếp ảnh hàng năm đi Trại sáng tác và đi thực tế ở nhiều nơi trong tỉnh và ngoài tỉnh chụp được hàng nghìn bức ảnh đẹp. Hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức được 20 triển lãm ảnh nghệ thuật với các chủ đề: “Đất và Người Yên Bái”, “Ảnh đẹp du lịch Yên Bái”, “An toàn giao thông”, “Sóng lúa nhịp nhàng”, “Yên Bái với biển đảo trường sa”, “Đất và người Yên Bình”, “ Mùa xuân và lễ hội”, “Yên Bái trên đường đổi mới, hội nhập và phát triển”, “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái” (tại Hà Nội), “Ảnh đẹp du lịch khu vực miền núi phía Bắc”, “Lung linh sắc màu văn hóa - du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải”, “Đất và Người Văn Yên”, “ Đất và Người Yên Bình” v,v. Đây là nhiệm kỳ các nghệ sĩ nhiếp ảnh gắn bó nhiều với các vùng đất văn hóa- du lịch, có nhiều bức ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, con người Yên Bái với chất lượng cao và đạt được giải thưởng vừa có tác dụng quảng bá, thu hút khách du lịch vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà. Đặc biệt, từ cuối tháng 6/2020 trở đi, Hội tổ chức nhiều đợt triển lãm tranh cổ động, ảnh nghệ thuật tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Quảng trường 19/8 với chủ đề “Đảng, Bác Hồ và quê hương, con người Yên Bái trên đường đổi mới, phát triển”, nhằm kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh (11/4/1900- 11/4/2020), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (11/4/1945- 11/4/2020), đón mừng tỉnh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng các cấp. Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Yên Bái trong nhiệm kỳ hoạt động năng động, sôi nổi, có hiệu quả và tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2019- 2024 thành công. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Chi hội thông qua nghệ sĩ Thanh Miền kêu gọi ủng hộ được 24 triệu đồng để ngày 19/8/2017 đã đến  trực tiếp thăm hỏi, trao tận tay các gia đình gặp nạn ở Mù Cang Chải do lũ quét, lũ ống gây ra trong tháng 8/2017. Cuối năm 2020, Hội và Chi hội còn hoàn thành bộ sách ảnh “Yên Bái - Đất và Người” theo kế hoạch của tỉnh.

- Chi hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Yên Bái có số lượng đông đảo, trở thành đội ngũ nòng cốt trong sáng tạo văn học nghệ thuật, đã xuất bản được nhiều tác phẩm, công trình có giá trị. Nhiều tác phẩm được hỗ trợ và đoạt được giải thưởng ở địa phương và các Hội trung ương, riêng giải thưởng của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam dành được 19 giải (05 giải B, 06 giải C, 07 giải khuyến khích, 01 tặng thưởng), Có 08 tác giả được kết nạp vào Hội Trung ương. Chi hội phối hợp với Hội và các cơ quan, địa phương, tổ chức được 03 cuộc hội thảo, tọa đàm về tác giả, tác phẩm, cử đại diện đi dự các cuộc hội thảo do Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức tại Sơn La tháng 11/2016, Hà Nội tháng 12/2016, thị trấn Sa Pa (Lào Cai) tháng 12/2018. Ngày 24/2/2019, Chi hội tổ chức chuyến đi thực tế cho hội viên tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tham dự các nghi lễ dân gian truyền thống và lễ hát Pụt của dân tộc Tày. Các hội viên đi dự nhiều trại sáng tác của địa phương và Trung ương, hoàn thành nhiều tác phẩm có chất lượng tốt. Sáng ngày 24/8/2019, Chi hội đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2019- 2024 thành công, bầu Ban chấp hành mới gồm 03 người, do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Anh Đậu tái giữ chức Chi hội trưởng, Nông Quang Khiêm làm Chi hội phó, Lý Kim Khoa là ủy viên. Tại Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2019- 2024 ở Hà Nội trong 02 ngày 18-19/11/2019, nhà văn Nông Quang Khiêm được bầu vào Ban Chấp hành Hội.

- Chi hội Văn hóa dân gian trong nhiệm kỳ đã trải qua 2 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017- 2020 bầu Ban chấp hành gồm 07 người do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Chi hội trưởng. Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020- 2025 bầu Ban chấp hành gồm 05 vị do ông Nguyễn Mạnh Hùng tái giữ chức Chi hội trưởng. Trong nhiệm kỳ, Chi hội có 40 hội viên, từ trần 02, đến năm 2020 còn 41 hội viên, các hội viên thường xuyên có tác phẩm đăng trong các ấn phẩm ở địa phương và Trung ương, có nhiều công trình được Hội Trung ương và Hội địa phương hỗ trợ, xuất bản được 08 công trình nghiên cứu- sưu tầm, đoạt được nhiều giải thưởng. Đặc biệt có 02 hội viên có tác phẩm đạt giải A, B cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2017- 2020. Một số nghệ nhân nỗ lực, tận tình cung cấp tư liệu, hướng dẫn cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh hoàn thành các luận văn tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Nhiều hội viên tham gia vào Hội đồng khoa học của tỉnh, góp phần tham vấn ý kiến trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và nhân văn. Các hội viên ở Bảo tàng tỉnh tham gia nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày các hạng mục của Bảo tàng, nổi bật là phần giới thiệu văn hóa các dân tộc, văn hóa dân gian với du khách trong và ngoài tỉnh. Các Nghệ nhân lĩnh vực truyền dạy vốn văn hóa dân gian dân tộc mình, dạy chữ cổ, xây dựng tổ hợp và kinh doanh các mặt hàng thổ cẩm tại Mường Lò. Một số hội viên tâm huyết nghiên cứu và giảng dạy văn hóa dân gian các dân tộc trong trường học, tham gia xây dựng chính sách, giúp đỡ các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Một số hội viên tham gia cùng Viện văn hóa nghệ thuật quốc gia tổ chức kiểm kê và lấy phiếu đồng thuận của cộng đồng; thực hiện việc kiểm kê nghệ thuật múa xòe Thái theo tiêu chí của UNESCO tại các xã trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ, tham gia các hoạt động trên các diễn đàn trao đổi về văn hóa, văn nghệ dân gian trên báo, đài địa phương và Trung ương. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) quay và phát sóng chương trình “Nét đẹp phụ nữ Á Đông”; chương trình trên kênh VTV1 “Nét đẹp văn hóa dân gian”. Chi hội luôn chú trọng chính sách, tôn vinh nghệ nhân dân gian trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh đã có 15 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Các hội viên ở Trung tâm quản lý di tích và phát triển du lịch tỉnh đã tham gia xây dựng nhiều hồ sơ khoa học để bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Các hội viên chuyên ngành Múa và nghệ nhân dân gian có nhiều đóng góp cho các chương trình Lễ hội du lịch về cội nguồn hàng năm.

- Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái trải qua 02 kỳ Đại hội. Đại hội lần I  (nhiệm kỳ 2015- 2020) được tổ chức vào ngày 29/10/2015, bầu Ban Chấp hành gồm 02 người do nhạc sĩ Nguyễn Kim Phụng làm Chi hội trưởng, Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2020- 2025) vào sáng ngày 21/2/2020 bầu Ban Chấp hành gồm 02 người do nhạc sĩ Nguyễn Hà Thành làm Chi hội trưởng. Chi hội thường xuyên tổ chức gặp mặt hội viên trong dịp kỷ niệm Ngày Âm nhạc truyền thống Việt Nam 03/9 hàng năm, cùng nhau ôn lại truyền thống và công bố các nhạc phẩm mới sáng tác. Các tác phẩm của hội viên thường được đăng tải trên Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”, một số ca khúc được ca sĩ công diễn trên sân khấu địa phương và khu vực, trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Trung ương. Nhiều ca khúc được Câu lạc bộ văn nghệ ở cơ sở các huyện, thị, thành phố đón nhận, trình diễn. Có 02 nhạc sĩ được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam. Tại Liên hoan âm nhạc khu vực Tây Bắc năm 2016 tổ chức ở Hòa Bình, tỉnh Yên Bái có 02 nhạc sĩ có tác phẩm đoạt giải: Ngọc Bái với ca khúc “Ký họa Mù Cang Chải” đoạt giải A, Kim Phụng với ca khúc “Cỏ xanh trên Căng Nghĩa Lộ” đoạt giải B. Năm 2016, phối hợp với Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Trại sáng tác ca khúc Yên Bái. Sau 14 ngày, các trại viên đã sáng tác được 12 ca khúc và đều được dàn dựng, biểu diễn tại lễ bế mạc trại. Từ ngày 13/4 đến 17/4/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình đi thực tế sáng tác ca khúc về quê hương Yên Bái cho các Nhạc sĩ tiêu biểu của Hà Nội (07 người) và Yên Bái, do nhạc sĩ Nguyễn Cường làm trưởng đoàn, các nhạc sĩ đã đi thực tế ở thành phố Yên Bái, đền Đông Cuông và vùng quế người Dao, xã Đại Sơn (Văn Yên), vùng chè Suối Giàng (Văn Chấn), thị xã Nghĩa Lộ, đèo Khau Phạ, ruộng bậc thang xã La Pán Tẩn, bản Lìm, xã Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải). Kết thúc chuyến đi, các nhạc sĩ đều hoàn thành từ 01 đến 30 ca khúc.

 - Chi hội Múa Việt Nam tỉnh Yên Bái với số lượng không nhiều, 3/7 hội viên đã nghỉ hưu cùng với những khó khăn đặc trưng của bộ môn, song vẫn có những hoạt động sôi nổi, đạt được thành công nhất định, các hội viên biên đạo đã dàn dựng, sáng tác, góp phần xây dựng nhiều chương trình quan trọng như “Yên Bái chào xuân Đinh Dậu”, “Lung linh sắc màu Yên Bái”, “Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ”, kịch bản “Tiên sa Hồ Tuyền Đà Lạt”, chương trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp v.v., sáng tạo được một số điệu múa mới. Các hội viên khối đào tạo ngoài công tác giảng dạy đã dành nhiều tâm huyết trong việc nghiên cứu, sưu tầm nhiều điệu múa dân gian của các dân tộc tại địa phương. Hội viên nhóm hưu trí vẫn say mê hoạt động ở các cơ sở địa phương góp cho phong trào múa của quần chúng nhân dân phát triển. Chi hội cùng với đoàn nghệ thuật tỉnh có nhiều tiết mục múa giành giải trong các kỳ Liên hoan nghệ thuật ở Trung ương và địa phương, có nhiều đóng góp trong các lễ hội tỉnh nhà. Sáng 21/2/2020, Chi hội Nghệ sĩ Múa tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu BCH gồm 02 người do nghệ sĩ Vũ Phương Nam làm Chi hội trưởng, nghệ sĩ ưu tú Bùi Xuân Bình làm Chi hội phó.

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam tỉnh Yên Bái hoạt động chủ yếu theo ngành riêng, có nhiều bản vẽ thiết kế, thi công các công trình kiến trúc mang tính nghệ thuật trong tỉnh, giành được nhiều giải thưởng chuyên ngành và giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Ngày 11/9/2020 Hội là cầu nối cho Đoàn họa sĩ Kiến trúc sư Nhóm ký họa Hà Nội (URBAN SKETCHERS HA NOI) đến thăm và làm việc với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, trao đổi thông tin về hoạt động phối hợp trong chuyến công tác của đoàn trong thời gian sắp tới tại Mù Cang Chải. Do đó, trong 4 ngày, Hội đã phối hợp với Nhóm ký họa đô thị Hà Nội (USK Hà Nội) và huyện Văn Chấn tổ chức sự kiện vẽ “Ký họa mùa vàng Mù Cang Chải” năm 2020 thành công. Sáng ngày 14/12/2019, Đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã bầu ra BCH gồm 5 vị, do ông Đào Trọng Thuần giữ chức Chủ tịch, ông Trần Việt Quý và Nguyễn Tiến Nghĩa làm Phó Chủ tịch.

- Ngoài các cuộc thi sáng tác Thơ, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc (như dã kể trên), Hội còn phối hợp với các địa phương, ban, ngành tổ chức nhiều cuộc thi, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật. Hội phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ và Hội Văn học nghệ thuật Lào Cai tổ chức cuộc thi truyện ngắn với chủ đề “Dấu ấn quê hương con người Yên Bái- Phú Thọ- Lào Cai” vòng 1 trong 3 năm 2016- 2017-2018 thu được nhiều tác phẩm, riêng Yên Bái có 37 tác phẩm đoạt giải (04 giải B, còn lại là giải C, Khuyến Khích). Vòng 2 bắt đầu từ năm 2019, Yên Bái trong năm 2019 đoạt 05 giải (01 giải B, 01 giải C, 03 giải Khuyến khích). Từ tháng 3 đến hết tháng 7/2016, Hội phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm truyện, ký, thơ, nhạc, ảnh về đề tài lực lượng vũ trang Quân khu II- 70 năm xây dựng và trưởng thành, riêng Yên Bái có 13 tác phẩm truyện, ký, thơ, nhiếp ảnh đoạt giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải Ba, 07 giải khuyến khích, 01 giải đặc biệt), 01 khen thưởng tập thể. Ngày 30/6/2016, Hội phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài an toàn giao thông trong 4 tháng năm 2016, kết quả: đã có 06 tác phẩm của 06 tác giả đoạt giải (01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 02 giải khuyến khích). Ngày 13/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017- 2020. Kết quả: Hội Văn học Nghệ thuật Yên Bái vinh dự có 03 tác phẩm đoạt giải cao của Ban Tuyên giáo Trung ương (01 giải A, 01 giải B, 01 giải C), có 18 tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh (01 giải A, 04 giải B, 06 giải C, 07 giải Khuyến khích), tập thể và tác giả Hoàng Tương Lai được khen thưởng có thành tích xuất sắc. Từ tháng 6/2017 đến hết tháng 4/2019, Hội phối hợp với thành phố Yên Bái tổ chức cuộc thi sáng tác ký, thơ, ảnh về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II” sau gần 3 năm phát động đã nhận được 262 tác phẩm (33 ký, 117 thơ, 112 ảnh, đã chọn 50 bức ảnh tiêu biểu để triển lãm, nhiều tác phẩm đạt giải. Năm 2017 có 04 tác phẩm của 04 tác giả dự thi cấp Trung ương về “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào”  được đánh giá tốt và được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng, trong đó có hội viên Hoàng Tương Lai. Năm 2019, Nông Quang Khiêm có truyện ngắn “Bạn Tồng” được trao giải đồng hạng cuộc thi thơ và truyện ngắn “Những làn gió Tây Bắc do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình và Báo Văn nghệ tổ chức.

- Về giải thưởng: Hội tổ chức xét giải thưởng 5 năm lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1954 đến 2015, trao cho 64 tác phẩm đoạt giải (07 giải A, 16 giải B, 19 giải C, 19 giải khuyến khích). Hội tổ chức trao giải thưởng hàng năm (2016, 2017, 2018, 2019, 20) cho 189 tác phẩm, bộ tác phẩm của 153 tác giả, nhóm tác giả (32 giải A, 50 giải B, 51 giải C, 40 giải Khuyến khích), trao 53 giấy khen cho các hội viên xuất sắc. Trong 4 năm (2015, 2017, 2018, 2019). Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã trao thưởng cho 18 tác phẩm của các tác giả đạt giải (03 giải B, 06 giải C, 07 giải khuyến khích, 01 giải tác giả trẻ). Có 2 giải tiểu thuyết của 2 tác giả Yên Bái (Hoàng Thế Sinh, Nguyễn Hiền Lương) nhận được Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.

- Trong 4 năm (2016 đến 2019) Hội đồng nghệ thuật đã xét hỗ trợ đầu tư cho  hơn 150 tác phẩm, cụm tác phẩm của các giải chưa kể nhiều tác giả có tác phẩm, công trình được nhận hỗ trợ đầu tư của các Hội chuyên ngành Trung ương.

- Hội tổ chức 04 Trại sáng tác tổng hợp Yên Bái tại các Nhà sáng tác Vũng Tàu  (2016), Đà Lạt (2017), Đà Nẵng (2018), Nha Trang (2020) cho 58 lượt hội viên thu được 12 tập văn xuôi, 06 tập thơ, 02 tập nghiên cứu phê bình, 05 tập nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian, 03 tập ca khúc và 03 ca khúc, 01 bản nhạc, 35 bức tranh và nhiều ký họa, 99 ảnh nghệ thuật và hàng trăm ảnh đẹp. Hội mở 01 Trại sáng tác tổng hợp tại Yên Bái cho 25 hội viên năm 2019, hoàn thành 160 bản thảo và hàng nghìn file ảnh tư liệu. Hội mở 02 trại sáng tác Nhiếp ảnh Yên Bái năm 2018, 2020, thu được nhiều ảnh nghệ thuật có giá trị cao. Hội mở 02 trại sáng tác trẻ Yên Bái năm 2018 (16 trại viên), năm 2020 (13 trại viên), hoàn thiện được nhiều tác phẩm văn học, được trao Giấy chứng nhận dự Trại. Hôi mở 01 trại sáng tác Mỹ thuật cho 06 hội viên tại Trung tâm mỹ thuật đương đại 17 Thành Công, Hà Nội, hoàn thiện được 06 tác phẩm có chất lượng xuất sắc được chọn lưu vào bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài ra có 04 tác giả đi dự Trại sáng tác của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nam Định năm 2018 và Vũng Tàu năm 2019; 05 tác giả đi dự Trại sáng tác của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020 tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Nha Trang (Khánh Hòa). Hội đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác cho các hội viên trong tỉnh và ngoài tỉnh, đồng thời cũng tiếp đón, giao lưu, trao đổi công tác, đưa một số văn nghệ tỉnh bạn đi tham quan, thực tế trên địa bàn Yên Bái.

- Cán bộ và hội viên đi dự hội thảo, tham gia một số lớp tập huấn về văn học nghệ thuật được tăng cường thêm nhận thức và năng lực quản lý, sáng tác. Chẳng hạn: Hội thảo “Nâng cao hiệu quả của sáng tác và tuyên truyền về đề tài biên giới, biển đảo trong tình hình mới” năm 2016 tại Móng Cái (Quảng Ninh) do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Hội thảo: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sáng tác của các văn nghệ sĩ tại các Nhà sáng tác” ở Nhà sáng tác Đại Lải (Vĩnh Phúc) năm 2016 do Trung tậm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Tham gia 05 hội thảo và các lớp tập huấn do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp với các Hội tổ chức với các chủ đề: “Tăng  cường xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam” năm 2018 tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật giai đoạn hiện nay” năm 2017 tại Nghệ An và năm 2019 tại Đồ Sơn (Thanh Hóa), “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học nghệ thuật hiện nay” năm 2019 tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), “Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời ký mới” năm 2000 tại Sa Pa (Lào Cai). Hội thảo Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật xòe Thái trong xã hội đương đại” tháng 10/2019 tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tạo điều kiện cho 01 hội viên đi dự hội nghị những người viết văn trẻ, 05 hội viên đi dự lớp bồi dưỡng sáng tác văn học. Ngoài ra, tại địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức 01 cuộc tọa đàm với văn nghệ sĩ về hoạt động văn học nghệ thuật. Năm 2019 Hội tổ chức tọa đàm với các văn nghệ sĩ một thời áo lính, động viên sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang với chiến tranh cách mạng.

- Hội tham gia đầy đủ cuộc giao ban và hội thảo hàng năm của Nhóm hợp tác phát triển văn học nghệ thuật VN8+2 (từ năm 2017 là nhóm VN8+4) tại các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh, Sơn La, Hải Dương, kể cả nhóm VB7+1 khu vực Việt Bắc- Đông Bắc tại Quảng Ninh, nhóm đồng bằng sông Hồng mở rộng tại Hưng Yên theo lời mời.

- Ngày 14/10/2015, Tỉnh ủy Yên Bái ra Quyết định số 03-QĐ/TU chỉ định nhân sự Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, do ông Nguyễn Đình Thi làm Bí thư, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến làm Phó Bí thư Đảng đoàn. Hội đã 04 lần tổ chức hội nghị học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng cho hơn 40 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và các hội viên tiêu biểu.

- Hàng năm, Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên cao tuổi vào các dịp tết, các thương binh vào dịp 27/7 đầy đủ. Ngày 27/4/2016, Hội Cựu chiến binh Liên cơ quan Dân vận Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương cho 4 hội viên của Hội. Ngày 18/6/2020, ông Nguyễn Đình Thi nhận được Quyết định chuẩn y chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Liên cơ quan Dân vận tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022.

- Hội hưởng ứng tham gia Ngày sách Việt Nam hàng năm đầy đủ, có nhiều hoạt động phong phú: Trưng bày, trao tặng sách báo, tạp chí, tổ chức tọa đàm “Văn học Yên Bái với nhà trường” (2017) góp phần xây dựng điểm đọc sách tại địa phương.

- Sáng 12/6/2019, Hội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội (12/6/1979 - 12/6/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Thực hiện Chương trình hành động số 144- CTr/Tu ngày 15/2/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, năm 2019 Hội đã huy động được 75 triệu đồng từ các nhà tài trợ, hội viên và cán bộ cơ quan, sau 3 chuyến đi thực tế khảo sát, thăm hỏi, đã giúp đỡ, hỗ trợ cho 20 hộ nghèo, 20 cháu học sinh nghèo vượt khó  thuộc địa bàn xã Cảm Ân, Yên Bình của huyện Yên Bình, hỗ trợ bước đầu một số hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở thôn Tân Tiến (xã Cảm Nhân) , thôn Linh Môn 2 (xã Yên Bình). Tiếp tục thực hiện chương trình trên và Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 22/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, ngày 10/7/2020 Hội tổ chức hỗ trợ các hộ nghèo và tặng sách báo tại xã Cảm Ân, đã trao 500 con gà giống, 500 kg cám gà, 200 kg gạo cho 10 hộ nghèo, tặng 150 đầu sách cho Nhà văn hóa xã Cảm Ân, tặng 50 cuốn truyện tranh và bánh trung thu cho các cháu thiếu nhi thuộc đối tượng giúp đỡ; cùng Đảng ủy, UBND xã đi thực tế, thăm hỏi 2 hộ nghèo ở xã Cảm Âm (gia đình anh Phạm Khắc Nhí (thôn Ngòi Cát) gia đình bà Hà Thị Tu thôn Tân Lương. Tối 25/9/2020, Hội phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Yên Bình, doanh nhân đã quý Chính Biển (Yên Bái) tổ chức chương trình trao quà từ thiện và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” tại thôn Khuôn Giỏ, xã Xuân Hương. Tại chương trình, Hội đã trao quà của công ty bánh kẹo Wan Tuant cho các cháu nhỏ xã Tân Hương nhân dịp tết Trung thu. Hội và doah nhân đá quỹ Chính Biển trao tặng 13 xuất quà cho người cao tuổi không nơi nương tựa, 12 xuất quà cho học sinh nghèo vượt khóa, 11 phần quà trung thu cho 11 thôn trên địa bàn xã. Shop quần áo Vanmelo và doanh nhân đá quý Chính Trang trao tặng 200 bộ quần áo cho bà con thôn Khuôn Giỏ. Cũng tại đây, trụ trì chùa Lá, Gò Vấp và MC Thanh Bạch thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyên bố sau chương trình này sẽ gửi tặng các cháu thiếu nhi thôn Khuôn Giỏ 500 chiếc bánh Trung thu vào dịp đón tết Trung thu sắp đến.

- Cơ quan thường trực Hội có 2 bộ phận (bộ phận Văn phòng và bộ phận Biên tập, phóng viên Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”). Trong nhiệm kỳ, các bộ phận đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ cơ quan luôn đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Bí thư Chi bộ ngày 09/5/2019 đã tham dự hội thi Bí thư chi bộ giỏi, ngày 28/5/2019 dự thi tại cụm thi số 2 tìm hiểu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đoạt giải Khuyến khích. Ngày 17/3/2020, Chi bộ tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Ban chấp hành gồm 3 người, ông Nguyễn Đình Thi tái đắc cử chức danh Bí thư chi bộ. Công đoàn cơ quan Hội luôn hoàn thành nhiệm vụ, đạt vững mạnh, luôn quan tâm đến quyền lợi và đời sống cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, hàng năm thường xuyên gặp gỡ chị em nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 8/3 và Ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam trong tháng 10. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này lần đầu tiên cơ quan có đội ngũ thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan tỉnh đã ra quyết định ngày 25/4/2014 thành lập Chi đoàn Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Hội, gồm 6 người, do Nông Quang Khiêm giữ chức Bí thư chi đoàn. Ngày 15/5/2017, Chi đoàn thanh niên tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017- 2019, bầu Nguyễn Tuấn Vũ giữ chức Bí thư chi đoàn.

- Về khen thưởng: Trong nhiệm kỳ, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã 02 lần tặng Cờ thi đua hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cho Hội (2016, 2019), 16 Bằng khen cho Hội Liên hiệp và các Hội, Chi hội thành viên, 13 hội viên có thành tích xuất sắc, trao tặng 18 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho cán bộ lãnh đạo và hội viên. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thểu số Việt Nam năm 2018 và năm 2020 tặng thưởng cho tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. trao 07 kỷ niệm chương cho cá nhân. UBND tỉnh Yên Bái tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc cho Hội năm 2015, 2017, tặng 06 Bằng khen cho tập thể Hội và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, 15 Bằng khen cho các cá nhân có tác phẩm đoạt giải thưởng Trung ương từ năm 2017- 2018. Có 01 hội viên được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (Hoàng Tương Lai). Tập thể Hội và 01 cá nhân được UBND tỉnh Yên Bái tặng thưởng trong việc thực hiện Chương trình hành động số 190- CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái năm 2020.

Qua quá trình thành lập, phát triển, năm 2017 Hội được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2019 Hội được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

7. Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020- 2025)

Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020- 2025) diễn ra trong 2 ngày (ngày 5,6 /12/ 2020) tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh Yên Bái. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới gồm 09 vị. Phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã phân công chức danh, nhiệm vụ cho các thành viên: ông Nguyễn Đình Thi tái cử làm Chủ tịch Hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến tái cử làm Phó Chủ tịch Hội, Kiến trúc sư Đào Trọng Thuần- Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái làm Trưởng ban kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Hội; các ủy viên là các ông, bà: Vũ Chiến (tái cử, Ủy viên thường trực Hội), Nông Quang Khiêm, Đỗ Thị Thanh Hương, Đỗ Thanh Tửu, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hà Thành.

Tạp chí “Văn nghệ Yên Bái” và phụ san “Văn nghệ Yên Bái” vẫn do ông Nguyễn Đình Thi chịu trách nhiệm xuất bản, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến là Tổng biên tập, bà Hoàng Kim Yến là Thư ký tòa soạn, biên tập viên là: Vũ Chiến, Nông Quang Khiêm, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Tuấn Vũ, tham gia biên tập là: Nguyễn Ngọc Bái, Dương Soái; thiết kế phụ trương là Thi Nguyễn, trình bày, chế bản là Nguyễn Tuấn Vũ, trị sự là Nguyễn Thị Ngọc Mai.

Đầu nhiệm kỳ Hội có 152 hội viên. Các hoạt động của Hội bắt đầu từ sau ngày Đại hội (06/12/2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

 

    Hoàng Việt Quân

  Biên soạn năm 2020

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter