VĂN BẢN CỦA HỘI


Nội dung tìm kiếm:
 • Quy chế hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật giai đoạn 2021 -2025
 • Báo cáo tổng kết hoạt động Văn học nghệ thuật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
 • 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI NĂM 2021
 • Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái khóa VII, lần thứ III, (Nhiệm kỳ 2020 -2025)
 • Quyết định về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Báo cáo tổng kết hoạt động Văn học nghệ thuật năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 • Báo cáo tổng kết hoạt động Văn học nghệ thuật năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
 • Báo cáo tổng kết hoạt động Văn học nghệ thuật năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 • Báo cáo tổng kết hoạt động Văn học nghệ thuật năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 • Báo cáo tổng kết hoạt động Văn học nghệ thuật năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
 • Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Yên Bái
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật về đề tài "Ruộng bậc thang Mù Cang Chải- kiệt tác của đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải" năm 2020
 • Văn nghệ Yên Bái

  Văn nghệ Yên Bái vùng cao

  Thư viện Video

  cuộc thi Văn học nghệ thuật

  YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

  Giá sách văn nghệ

  Lượt view

  Visitor Counter