Chi hội dân tộc thiểu số

Hoạt động của Chi Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Yên Bái trong thời gian qua và phương hương hoạt động trong thời gian tới.  

HOÀNG CÔNG DUNG

Chi hội trưởng Chi hội VHNT các DTTS Yên Bái

 Sáng tạo nghệ thuật của các hội viên văn học nghệ thuật nói chung và hội viên Chi hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số nói riêng đều do rung động thẩm mỹ trước hiện thực cuộc sống khơi nguồn. Sáng tạo nghệ thuật vừa là công việc vừa là thiên chức của người nghệ sỹ, các văn nghệ sỹ đều mong muốn sáng tạo ra những cái đẹp, cái mới chưa từng có, bằng tác phẩm của mình bày tỏ tư tưởng, tình cảm khát vọng với hiện thực cuộc sống và gửi những “thông điệp nội tâm” đến với mọi người.

Trong nhiệm kỳ vừa qua các hội viên của Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Yên Bái đã có nhiều cố gắng, hoà cùng các hội viên của Hội VHNT Yên Bái sáng tạo nhiều tác phẩm đóng góp cho sự nghiệp VHNT tỉnh nhà. Nhiều hội viên của Chi hội có bề dầy kinh nghiệm trong sáng tác, có nhiều thành tựu nghệ thuật vẫn kiên trì sáng tạo, có nhiều đóng góp cho VHNT, trong đó phải kể đến các tác giả như: Bùi Huy Mai, Quách Hùng, Hoàng Thế Sinh, Trần Quang Bộ, Hoàng Việt Quân, Hoàng Tương Lai, Trần Cao Đàm, Hoàng Xô, Dương Soái, Hoàng Anh Đậu, Trần Quang Minh, Hà Lâm Kỳ, Hoàng Công Dung, Hà Bích Thảo…

Các hội viên của hội viên Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Yên Bái hàng năm đều có tác phẩm tham dự xét giải thưởng của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, các hội chuyên ngành trung ương và Hội VHNT Yên Bái, đều đạt giải. Gần đây nhất là tham gia cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài “Tự hào truyền thống quê hương Yên Bái” nhiều hội viên của Chi hội có tác phẩm đạt giải, được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đạt hiệu quả nghệ thuật và hiệu quả xã hội cao. Đó là những thành tựu cơ bản mà Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số  Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua, đáng được ghi nhận.

Phát huy những thành tựu đã đạt được và không ngừng tích cực trong sáng tạo nghệ thuật, trong thời gian tới Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Yên Bái cần phải làm tốt một số việc sau:

Tiếp tục nỗ lực trong sáng tác, điều quan trọng nhất là sáng tạo những tác phẩm VHNT hướng về đề tài miền núi, vừa phản ánh những vấn đề của đất nước nói chung vừa khai thác những giá trị của truyền thống quê hương Yên Bái. Các tác giả là hội viên của Chi hội cũng cần đặc biệt quan tâm tới đời sống, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc nói chung và Yên Bái nói riêng, Tác phẩm phải mang được hơi thở cuộc sống của đồng bào các dân tộc, được đồng bào đón nhận.

Các hội viên của Chi hội cũng cần quan tâm tới các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, bằng tác phẩm của mình đóng góp vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc Yên Bái.

Để làm được điều đó ngoài việc phải gắn mình với cuộc sống, tìm  hiểu thực tiễn các tác giả cần tích cực tham gia các trại sáng tác của trung ương và địa phương, trau dồi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm.

Hy vọng rằng với sự nỗ lực của các hội viên và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Hội VHNT Yên Bái, Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Yên Bái ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và VHNT Yên Bái nói riêng.

 H. C. D

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter