Thông báo về việc Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

Nhằm phát động và động viên, khích lệ đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhà báo, các tác giả, tập thể, cá nhân tích cực sáng tác, tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối nngoaij lần thứ II, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có công văn thông báo như sau:

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter