Đồng đội

                            Đặng Ngọc Thông

 

Đồng đội ơi!

Bốn sáu năm rồi...

Tưởng máu mình ở chiến trường đông lại

Ai ngờ nay vẫn còn hồng mãi

Vẫn phụng sự Tổ quốc quang vinh

Cứ chờ mong ngày hội ngộ chúng mình

Lại vui cười xá chi tay thiếu ngón

Chân để Nam... chân còn ra Bắc

Ngày điều dưỡng gặp nhau kể chuyện giặc kinh hồn

Ôm nhau cười vui chẳng thể vui hơn

Vẫn chất lính Cụ Hồ và ấm tình đồng đội.

 

                                                            Đ.N.T

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter