Giá như

NGUYỄN THẾ CHỬNG

 

Tà Cơn địch phản công điên loạn

Đêm ngày bom hủy diệt con đường

Bao ngày sống nhờ nước suối

Gặp ngọn rau rừng mắt sáng bừng.

 

Củ sắn lấy no còn chẳng có

Pháo sáng giao thừa lũ giặc treo

Vỏ đạn cắm một bông hoa cỏ

Xuân ghé cửa hầm, lính đói meo.

 

Nằm đợi địch. Đói. Giờ còn sợ

Đòi hỏi cỏn con, đau mãi vết thương lòng

Các thứ giờ nhiều vô kể

Bạn chẳng còn. Ta có cũng như không!

 

Ngày liệt sĩ, thương binh, thắp hương cúng bạn

Trên mâm bày thêm đầy đặn bát củ mài

Thương bạn xưa, ra đi còn vì đói

Giá như giờ!... Nước mắt lại rơi!...

 

                                                               N.T.C

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter