Học gương Bác ở Làng Vần

                           Thế Quynh

 

Học gương Bác ở Làng Vần

Chiến khu cách mạng mùa xuân đang về.

Những người làm ruộng chân quê

Hôm nay vẻn vẹn lời thề năm xưa.

Ngòi Vần, núi Nả, núi Nưa

Dấu chân quen ngỡ Bác vừa qua đây.

Một thời đuổi Nhật, đánh Tây

Cơm đùm, nước ống dựng xây cơ đồ.

Thiêng liêng hai tiếng Bác Hồ

Vui từ Việt Bắc thủ đô gió ngàn.

Còn đây gốc vải, nhà sàn

Đèo Din, đình Dọc khải hoàn quân ca.

Bác Hồ sáng mãi tâm ta

Tháng năm đất nước nở hoa dâng Người.

 

                                                    T.Q

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter