Huyền thoại sông Thao

           Hoàng Mai Thanh

 

Thạp đồng Đào Thịnh còn đây

Hoa văn rực rỡ đất này thuở xưa.

Trống đồng đón nắng gọi mưa

Rền vang tiếng sấm- được mùa quê ta.

 

Súng thần công bắn bao xa

Giữ gìn hòa hiếu- thế mà có yên!

Bờ lau vùi xác quân Nguyên

Thổ Quan đánh giặc nhấn chìm bao quân.

 

Bây giờ đất nước sang xuân

Những cây cầu mới nối gần bờ vui.

Dòng Thao sóng đỏ êm trôi

Chảy qua ba tỉnh đất trời Việt Nam.

 

Bâng khuâng nhớ chuyến đò nan

Tiễn anh ngày ấy- giặc tan anh về!

Nỗi niềm bến đợi sông quê

Để ai da diết bộn bề nhớ thương!

 

                                                   H.M.T

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter