Mắt ai

                                         Phạm Công Bình

 

Mắt ai nửa nói nửa cười

Nửa neo con sóng thuyền trôi bóng chìm

Nửa trong đáy nước lặng im

Để ai cố mở cố tìm... thấy đâu.

 

Nghiêng chao cho dạ bớt sầu

Ướt mi để khỏi nát nhầu sang thơ

Tình trao ánh mắt dại khờ

Giấu trong sâu thẳm... đợi chờ!. .. thế thôi!

 

                                        P.C.B

 

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter