Mặt trời

                             Nguyễn Thế Chửng

 

Sáng rực mặt trời tan tăm tối

Đón ban mai. Biển sóng dạt dào.

Không mặt trời đời sao trụ nổi?

Đói rét liên miên. Xanh đến lõi tế bào.

 

Lán nứa Nà Lừa sống chung muỗi vắt…

Hang Pác Bó, suối Lê Nin… nhắc thuở nằm hầm

Nắng tỏa hương. Mặt trời rực rỡ.

Nhựa lên cành. Lộc nõn. Sang xuân.

 

Không chút bụi, luôn phòng cây lấm.

Ơn mặt trời chắp cánh đôi tay.

Nhớ thuở đói lòng mong khoai sắn,

Nay gạo dư. Ân nghĩa tràn đầy.

 

Nâng bước đời bay bừng nắng trải

Niềm vui tươi tốt quanh năm.

Thêm hoa trái. Đảng- Mặt trời lan tỏa,

Không riêng ai. Ấm cả ánh trăng rằm.

 

                                                                        N.T.C

 

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter