Ngày mưa

 

MAI OANH

 

Cây cối ngày mưa
Như tôi trong ngày nắng gắt
Chầm chậm sống
Đời ngắn
Ngày dài
Cứ bời tốt cho vơi đi thù hận

 

Hoa lá ngày mưa
Như những gì tôi có
Trong túi tôi có những ngày mưa gió
Đời tôi thỉnh thoảng nở hoa

 

Hoa quả đôi lúc trái mùa
Như tôi đôi khi trái tính
Mưa có những khi hết mình để nắng
Mùa đời tôi quen biến đổi
Chẳng cần hỏi khi nào đến cuối cùng

 

Chầm chậm thôi
Hoa nở
Lộc bung...

 

                                        M.O

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter